“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ѕроучвани€

CBN: » “ бизнесът в Ѕългари€ в цифри

ќчаква се спад на бизнеса с до 10% през 2011 година и лек ръст през следващата

от Ќад€  ръстева, 17 ноември 2011 0 7288 прочитани€,
—траница 1 от 2

chartƒанни за 20-годишен период от развитието на » “ бизнеса в Ѕългари€ б€ха представени вчера на първи по рода си форум за дискусии и прогнози - BizTech 2011, организиран от агенци€ CBN Pannoff & Stoytcheff, рекламно-издателска къща "ѕринт енд ѕъблишинг" и специализираните медии TechNews.bg и сп. Computer. Ќа дискусионни€ форум в »нтер ≈кспо ÷ентър – —офи€, присъстваха представители на » “ индустри€та, държавната администраци€, образованието, корпоративни€ сектор, експерти, много журналисти и др.

≈то н€кои от данните, които съобщиха анализаторите:


>> ќбщи€т брой на компаниите с предмет на дейност » “ по световни критерии e между 900 и 1100, като 97% от приходите са фокусирани в 450 компании, по данни на CBN.
>> Ѕро€т на заетите в сектора възлиза на 41 579, което е 1,36% от всички работещи в Ѕългари€. ѕроучване на CBN показва, че годишното възнаграждение на работещите в сектора е средно 9 800 евро през 2010-та, което е увеличение от 80% спр€мо 2005 г.


>> ѕроизводителността в » “ сектора спада през последните 2 години. Ќ€кои компании започват да се декапитализират, постав€йки в риск бизнеса си. ћного от фирмите са започнали да намал€ват възнаграждени€та на служителите, за да избегнат съкращени€, а други изпробват оптимизиране на разходите с въвеждане на гъвкаво работно време.

>> ѕрез 2011 г. прогнозите на CBN са за спад в » “ бизнеса от 5% до 10%. «а 2012 г. обаче са по-оптимистични, с очакван ръст от 1% до 3%, тъй като компаниите са започнали по-успешно да промен€т бизнес моделите си.

>> Ќай-висока производителност се наблюдава в дистрибуторски€ сегмент, който е генерирал 9% от всички приходи в технологични€ сектор у нас през 2010 г. Ќа този пазар действат активно 27 компании, по данни на CBN. — общ персонал от около 1000 души, дистрибуторските фирми внас€т данъци в бюджета над 125 млн.лв. годишно.
Ѕизнесът на 27-те компании дистрибутори възлиза на 274 милиона евро през 2010 година, което е спад с 4,5% спр€мо 2009-та. 6,9 хил€ди евро е било годишното възнаграждение на служител през 2010-та, в сравнение с 4,1 хил€ди евро през 2007 г.
’арактерни за дистрибуторски€ сегмент са ниските маржове, дъмпингът е срещана практика, а все още и има сив бизнес. ѕрогнозата за 2012 г. все пак е оптимистична, с очакван ръст до 3%.

>> —истемната интеграци€ е най-големи€т и рисков сегмент от » “ пазара, посочи CBN. 169 системни интегратори оперират на пазара, а бро€т на работещите в т€х възлиза на 4,449 през 2010 г. ѕроизводителността на зает е 65 хил€ди евро, бележейки спад от 22% през последната година, при почти запазено ниво на заплатите.
ѕриходите от системна интеграци€ възлизат на 299 млн. евро през 2010 година, докато през 2005-та са били 135 млн. евро. ћиналата година обаче е втората поредна с двуцифрен спад в сегмента, а през 2011 г. се очаква спад от 10-15%.
¬ момента лидерите на пазара за системна интеграци€ са поставени в затруднено положение. ќт 2008 година насам се наблюдава спад на »“ търговете по «ќѕ. 291 договора за 20, 2 млн. евро са сключени през миналата година след »“ търгове по «ќѕ. “ова е спад от 21% в бро€ на договорите и 49% в стойността им, по данни на CBN.
ƒържавата тр€бва да обърне внимание и да партнира повече с бизнеса, но изостава и за сега не го прави, което може да бъде вид€но €сно, посочиха експерти от бранша. ќсемте правителства досега не усп€ха да докарат до финал нито една информационна система.

>> —офтуерното пиратство. Ћегални€т бизнес работи на 35% от пазара, което му пречи да инвестира в иновации и нови продукти. Ќеобходимо е съгласуване на законодателството за защита на интелектуалната собственост с нуждите на бизнеса в Ѕългари€, за€ви ¬елизар —околов - управител на јрсис  онсултинг, юридически представител на BSA.

1 2

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов