“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јнализи и тенденции
бр. 11, 2011

»“ бюджетите на финансовите институции Ц във фаза на стабилизаци€

от , 21 ноември 2011 0 2685 прочитани€,

ќтносителни€т д€л на банките и застрахователните дружества, които предвиждат увеличение на бюджетите си за информационни технологии е 15%. Ќай-много от анкетираните институции планират повече разходи за софтуер
Ќад€  ръстева
—лед чуствително съкращаване на бюджетите си за информационни технологии в продължение на 2 години, през 2011 г. повечето финансови институции у нас (54%) разполагат с повече средства за реализаци€ на »“ инициативи в сравнение с предходната година (схема 1). ¬се пак, свиването на »“ разходите през годината е останало в сила за 23%, докато в предкризисните години това бе валидно едва за 18% от банките и застрахователните дружества, сочат резултатите от традиционното проучване на списание CIO, сред »“ мениджъри от компании във финансови€ сектор. 
Ќ€кои изводи от проучването
>> ¬ъпреки, че в кра€ на 2010 г., едва 31% от »“ ръководителите във финансови институции у нас предвиждаха увеличаване на средствата за информационни технологии в своите организации, този резултат бе постигнат в 54% от анкетираните банки и застрахователни дружества. ¬се пак, общо средствата за »“, с които анкетираните организации разполагат през 2011 г. са едва с 4% повече отколкото през 2010-а, докато проучването преди година очертаваше очаквани€ за ръст от пор€дъка на 6%.  
>> ѕрез 2011 г. средното повишение на »“ бюджетите е 20%, което е съизмеримо със стойността на този показател през предкризисната 2008 г. (схема 2). ¬ същото време обаче, институциите следващи стратеги€ за ограничаване на »“ разходите, средното намаление на »“ бюджетите е 14% - т.е. стойността на този показател остава същата, както през миналата година и по-висока отколкото преди кономически€ спад. 
>> ќтносителни€т д€л на организациите, които очакват по-високи »“ бюджети през 2012 г. (схема 3) е едва 15%. “ози показател отбел€зва спад за пета поредна година. «а сравнение през 2007 г. 85% от финансовите институции у нас планираха увеличаване на »“ бюджетите, а през 2008-а и 2010-а такива очаквани€ имаха съответно 58% и 49%, от анкетираните »“ мениджъри.  
 

>> јко организациите, осъществ€т плановете си и 31% намал€т »“ бюджетите си, а едва 15% ги повишат до предвижданите нива, като ц€ло »“ инвестициите на финансови€ сектор у нас през следващата година, н€ма да се повишат и дори има веро€тност да отбележат спад с около 5%. 
ѕерспективи
«а следващата година, 1/3 от участниците в проучването предвиждат до 2 области на инвестиции, а друга 1/3 – до три. Ќай-много от анкетираните институции (85% спр€мо 69% през м.г.) планират да увеличат разходите си за софтуер. 62% от участниците в проучването предвиждат да изразходват повече средства в сравнение с миналата година  за закупуване на хардуерно оборудване (PCта, сървъри, системи за съхранение на информаци€та). ¬се пак, институциите които предвиждат да инвестират в хардуер са по-малко спр€мо предходната година. —ъщо така по-малко са банките и застрахователните дружества, които възнамер€ват да увеличат разходите си за обучение и аутсорсинг (таблица 1).  
 

ѕлановете за реализаци€ на конкретни проекти през 2012 г. си остават предпазливи, като във фокус са инициативите свързани с повишаване на сигурността, оперативната ефективност и управл€емостта. Ќ€колко банки предвиждат проекти за осъвремен€ване на картовите системи, а за застрахователните дружества са актуални задачите, свързани с разшир€ване функционалността на електронните канали и CRM системите и предостав€нето на нови онлайн услуги.
 

¬ заключение
ѕрез следващата година работата на »“ подразделени€та в банките и застрахователните дружества повече от вс€кога ще бъде фокусирана върху близки€ контакт с бизнеса при определ€не на приоритетите, осигур€ването на стабилност на ползваните инфраструктури, гарантирането на стабилен режим на поддръжка, максимална утилизаци€ на внедрените технически средства и минимизиране на използваните ресурси, сочат коментарите на »“ ръководители, с които разговар€хме при подготовката на този брой (виж. стр ??). Ќа този фон, и през 2012 г. »“ стратегиите на финансовите институции ще останат в унисон с корективите, които 2010-а внесе в техните приоритети – а именно силна ориентаци€ към снижаване на цената за притежание на »“ инфраструктурата, повишаване на ефективността на »“ отделите, синхронизаци€ на технологични и бизнес приоритети. 
ѕредставените резултати са изведени от проведеното през октомври проучване на списание CIO Ѕългари€, на което отговориха »“ директори и ръководители на отдели по информационно осигур€ване от 13 финансови институции. ѕодобно проучване списание CIO реализира за 7-а поредна година.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов