“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јнализи и тенденции
бр. 11, 2011

√лобалните »“ тенденции в банкови€ сектор Ц нарастващи бюджети, ориентаци€ към аутсорсинг, фокус върху CRM

от , 21 ноември 2011 0 4306 прочитани€,

”съвършенстване на CRM инструментите и подобр€ване на отчетността за клиентите са областите, в които анкетираните възнамер€ват да фокусират своите технологични проекти
 рупните банки по света продължават да следват различни стратегии по отношение на аутсорсинга на »“ дейности и бизнес процеси, по отношение на решени€та за изграждане на собствени решени€ или ползване на софтуер като услуга (SaaS). ясно изразена тенденци€ обаче е, че т€хната удовлетвореност от »“ аутсорсинга расте. “ова са основните изводи от глобално проучване на Aite Group, проведено през л€тото на тази година сред 80 »“ директори в големи финансови институции в —еверна јмерика, јзиатско-тихоокенски€ регион, ≈вропа и Ѕлизки€т »зток. 
¬се пак, увеличаването на средствата за информационни технологии е факт за 55% от банките в јзиатско-тихоокенски€ регион, за 54% от институциите в —еверна јмерика и едва за 32% от тези в ≈вропа. 
ѕочти половината от анкетираните (46%) приветстват използването на софтуер под наем, а едва 16% предпочитат да изграждат вътрешни корпоративни решени€.  ато ц€ло, »“ бюджетите за следващата година са повишени за 45% от големите финансови институции, а областите, в които анкетираните възнамер€ват да фокусират своите технологични проекти са: корпоративно банкиране, платежни системи, банкиране за малки и средни фирми.   
 

Ќарастване на »“ бюджетите
“ази тенденци€ констатира и наскоро проведено проучване на PwC сред 275 финансови институции от 67 страни. — повече средства за информационни технологии през последната година са разполагали 60% от анкетираните, сочат данните от изследването на консултантската компани€ озаглавено “2011 Global Private Banking and Wealth Management Survey”. ѕриоритетно направление за инвестиции според PwC са проекти свързани с по-доброто управление на взаимоотношени€та с клиентите. 
”частниците в проучването на PwC се намират в различни етапи от цикъла на технологични инвестиции. ¬се пак повечето от т€х към момента са фокусирани върху т.нар. “трансформационни” инвестиции, насочени към зам€на на наследени процеси и системи с цел подобр€ване на производителността и съвместимост с нови регулационни изисквани€. ќказва се, че над 25% от респондентите ползват стари системи, извършват н€кои процеси без автоматизаци€, често подпомагат работата си с електронни таблици и локални бази данни. “ова е предпоставка не само за неефективност, но и за рискове във връзка със сигурността и загубата на корпоративна информаци€, при см€на на персонала. 22% от анкетираните за€в€ват, че разполагат с лесно адаптируеми и ефективни технологични платформи и процеси, които предостав€т на компаниите им  съществени предимства от гледна точка на повишена производителност.
 ато ц€ло, данните от проучването на PwC сочат, че през последните 2 години финансовите институции са били фокусирани върху усъвършенстване на своите бек офиси. —коро повечето от т€х ще са решили задачите си в тази връзка и през следващите 2 години те ще насочат вниманието си към фронт офисите (фиг. 1). 
 

“ехнологиите за целите на по-доброто клиентско обслужване 
¬ перспектива финансовите институции планират да надград€т своите фронт офис технологии за да осигур€т по добро управление на взаимоотношени€та с клиентите (CRM), осигур€вайки по-добри услуги и съответствие с изисквани€та на нормативната база. ѕрез следващите 2 години анкетираните планират да отдел€т значително внимание на усъвършенстване на технологичните средства за CRM и отчетност. ќще едно приоритетно направление е по-доброто осигур€ване на информаци€ за целите на мениджмънта, особено по отношение на спазване на нормативните изисквани€ и данни за клиентите.
Ќа фона на нарастващото проникване на смартфони, таблети и други цифрови устройства, оползотвор€ването на онлайн и мобилните канали, става все по-важна задача за »“ отделите на финансовите институции. –ешаването и изисква да бъдат комбинирани нови и стари информационни канали и професионални умени€, както и използване на потенциала на социалните мрежи. 
 

”сили€та за усъвършенстване на фронт офиса изискват и въвеждането на адекватни технологични инструменти – средства подпомагащи управлението на портфолио, оценката на риска, поддържката на продажбите. “ези средства в повечето случаи взаимодействат с развита мидълуеър среда и комплексни структури от данни. «атова във все по-гол€ма степен системите за съхранение на данни и архитектурите за транспортиране на данните ще имат ключово значение за успеха на на реализираните »“ инициативи. јутсорсинга и сервизни€ подход при организаци€та на »“ подразделени€та са инструментите даващи на финансовите институции възможности за спест€ване на разходи използвайки външни услуги вместо вътрешни решени€. 
”частниците в проучването на PwC са на различни мнени€ относно полезността на модела cloud computing, но експертите на консултантската компани€ считат, че все по-широкото използване на “облачни” решени€ в банкови€ сектор е неизбежно, щом технологичните доставчици единодушно акцентират върху ценовата ефективност на този модел (фиг. 2). »нтересен извод от проучването е, че анкетираните оцен€ват високо комбинаци€та “облак”, мобилни устройства и анализи на данни от гледна точка на потенциал за усъвършенстване на взаимоотношени€та с клиентите. 
 

ѕредизвикателства
”частниците в проучването на PwC откро€ват н€колко основни предизвикателства пред финансовите институции във връзка с техни€ преход към по-адекватни на днешни€ ден оперативни и технологични модели. Ќай-важните сред т€х са свързани с намирането на средства, които да осигур€т по добра синхронизаци€ между технологичните и бизнес приоритети. ѕовечето от анкетираните са намнение, че през следващите 2 години този въпрос ще бъде особено важен. 
*** —тати€та е подготвена на базата на доклада на PwC “2011 Global Private Banking and Wealth Management Survey” и данни от проучвани€, достъпни на сайта на Aite Group.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов