“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ светът през €нуари

 онкурс на ≈— за разработки в областта на » “ ще финансира иновативни проекти

ѕредложени€ се приемат до 17 април 2012 г.

от Ќад€  ръстева, 19 €нуари 2012 0 4650 прочитани€,

Ѕългарски научни организации и фирми могат да участват в ƒевети€ конкурс по тема „»нформационни и комуникационни технологии” (» “) на —едма рамкова програма на ≈вропейски€ съюз, който е с бюджет 291 млн. евро, съобщиха от пресцентъра на ћинистерството на транспорта, информационните технологии и съобщени€та.  онкурсът стартира на 18 €нуари 2012 година. ѕредложени€ се приемат до 17 април 2012.

Ѕюджетът за проекти в областта на индустриалната роботика е 82 млн. евро. ѕотенциални участници в тази част от конкурса са производители и потребители на индустриални и обслужващи робо-системи; доставчици на компоненти; академични институции и изследователски лаборатории с отличен научен капацитет.

— 30 млн. евро ще бъдат финансирани проекти за разработване на нови технологии и системи за запазване на цифрово съдържание, защита на неговата ц€лост и повторното му използване в бъдеще.

40 млн. евро са заделени за темата „» “ за достъп до културни ресурси” за проекти в области като персонализирано предостав€не на цифрово културно съдържание, платформи за предостав€не на цифрово културно съдържание за нуждите на науката и образованието, специализирани форми за предостав€не на цифрово съдържание, включително в триизмерен формат и др.

¬ тематичната област „¬иртуален физиологичен човек” се очакват проекти, които разработват компютърни модели и симулации на физиологичните системи на човека и въздействието на различни фактори на околната среда върху основни забол€вани€. «аделени€т бюджет е 66,5 млн. евро.

— общо 22 млн. евро ще бъдат финансирани проекти в областта на интердисциплинарните научни изследвани€, които обедин€ват постижени€та на квантовата механика с тези на » “. ќчакват се проекти, свързани с дизайн на нови изкуствени материали с предварително зададени свойства, нови химически съединени€, нов вид процесори със значително по-висока производителност и изключително ниска консумаци€ на енерги€ за нуждите на квантовата електроника.

ƒевети€т конкурс ще финансира и системи, вдъхновени от невро- и био-технологиите. Ќезависимо от изключителни€ прогрес в компютърните и невро науки, трудно може да бъде изградена изкуствена „мислеща“ система, сравнима дори с мозъка на просто насекомо. «атова целта на проектите, които ще се финансират, е да се научи повече за това как информаци€та се представ€ или “кодира” в мозъка и да се разработ€т прототипи на модулни изчислителни архитектури, наподоб€ващи мозъка. ќбщи€т бюджет по тази тема е 25 млн.евро.

—едма рамкова програма отпуска бюджет от 2,5 млн. евро за координиране на общности от учени, определ€не на нови изследователски теми, засилване на обмена на идеи по национални и международни научни програми.

≈“» ≈“»:
≈—иновации

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов