“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини —ъдържание
бр. 4, 2004

»нтеграци€та на банкови€ и застрахователни€ сектор през призмата на ≈вропейските перспективи за Ѕългари€

от , 01 ноември 2004 0 12102 прочитани€,
—траница 1 от 3

ќсновните изводи от проведената в кра€ на ноември международната конференци€ “Banking and Insurance in One Conference 2004” коментира ѕламен ’инков, изпълнителен директор на «  “ќрел ∆ивот” јƒ

Ѕанките са водещ канал за продажби на застраховки в страните с установени традиции във финансови€ сектор като »спани€, ‘ранци€, ѕортугали€, Ѕелги€, ‘ранци€ и др., където интеграци€та на банковите и застрахователните услуги имат доста дълга истори€. ѕрез банкови клонове се продават 78% от застраховките „∆ивот” в »спани€, 70% - в ѕортугали€, 62% - в Ѕелги€, 60% - във ‘ранци€, 56% - в »тали€. “ези данни представени от г-жа  атлийн —тийл. ƒиректор ћаркетинг във Fortis Bank Ѕелги€ , както и много от презентациите на конференци€та сочат, че банковото застраховане в ≈вропа отчитат сериозен интерес на банковите институции в посока дистрибуци€та на застрахователни продукти и особено на застраховки „∆ивот”.
¬тората форма на интеграци€ (assurfinance) – предлагането на банкови услуги чрез застрахователната мрежа също се реализира, но е по-слабо разпространена.
”спешното предлагане от страна на банките на застраховки живот е обусловено от една страна на сравнително опростените застрахователни продукти, а от друга доближаването особено на застраховките със спестовен и инвестиционен елемент до спецификата на самата банкова дейност. «аради по-сложната подписваческа процедура и сравнително по тежките услови€ на застраховките, банките заемат далеч по-малък д€л в дистрибуци€та на имуществено и автомобилно застраховане. ѕървите стъпки на интеграци€ на банкови и застрахователни услуги б€ха направени в посока на сключване на застраховка „∆ивот” във връзка с получаването на кредит. ¬ последните години, тази част от банковото застраховане има все по-малък д€л общи€ премиен приход в сравнение с продажбите чрез банковите офиси на дългосрочни спестовни застраховки и застраховки „∆ивот” свързани с инвестиционен фонд.
»нтеграци€та на банкови и застрахователни продукти в страните от ÷ентрална и »зточна ≈вропа е в начален стадий, но вече има сериозни успехи в страни като ѕолша, ”нгари€, —ловаки€. ¬ Ѕалтийските страни този процес едва започва, но се развива с много бързи темпове.

ѕрактически подходи към интеграци€та
≈вропейските банки и застрахователни компании в повечето случаи организират сътрудничеството си на базата на капиталови участи€. ¬ н€кои случаи се създават съвместни предпри€ти€ (Joint Venture) между банка и застрахователна компани€, в други случаи банката създава сво€ дъщерна застрахователна компани€, в ко€то притежава самосто€телно или чрез свързани лица мажоритарен д€л.
—равнително по-редки са случаите на стратегическо сътрудничеството реализирано, чрез кръстосани акционерни участи€ и дългосрочна програма за развитие между банкова и застрахователна група. “ози подход е особено попул€рен в √ермани€, където има много примери на кръстосани акционерни участи€ между банкови и застрахователни институции. Ќапример този подход успешно е реализиран от ƒрезднер Ѕанк и Allianz. “€хната съвместна дейност започва от 23 юли 2001 г., когато Allianz придоби повече от 95% от акционерни€ капитал на банката. ¬с€ко от дружествата запазва сво€т облик на специализирана институци€, но служителите на Allianz вл€зоха в банковите офиси, а банковите служители получиха възможност директно да комуникират с клиентите на застрахователната компани€. —ледва се обща маркетингова стратеги€ като се цели комлексното задовол€ване на нуждите на клиента, независимо дали е попаднал в офис на банката или на застрахователната компани€, иде€та е да получи еднакъв обем и качестов на услугите.
ќсновани€та за възход€що развитие на интеграционните процеси
ћножество доклади на конференци€та потвърдиха, осъзнати€т интерес на банките към предлагането на застрахователни продукти, обоснован от възможностите за по-гол€ма печалба. »де€та е клиентът на банката, влизайки в нейни€т офис да получи възможност за избор сред различни варианти на финансови планове, комбиниращи депозит, застраховка живот, застраховка свързана с инвестиционен фонд и т.н.

1 23

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов