Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Съдържание
бр. 5, 2004

Воюване в информационната ера

от , 24 юли 2004 0 9132 прочитания,
Страница 1 от 3

Подп. Георги Станков, помощник-началник на отдел „Информационни системи” в ГлУКИС-ГЩ Методите за водене на военни операции отразяват характеристиките на своята епоха. Времето, в което живеем, често се определя като „информационен век”, а младите хора като „Интернет поколение”. Става въпрос за един феномен на съвремието – влиянието, което компютърните мрежи оказват върху начина ни на живот, стопанската ни активност и методите за гарантиране на сигурност. Военните операции, основани на използването на компютърни мрежи, са потвърждение на тази тенденция. Те могат рязко да повишат ефективността от действията на силите при всякакви условия. Терминът «мрежово-ориентирани воeнни действия» (Network Centric Warfare) се използва за означаване на широк клас от военни операции, които се осъществяват с помощта и благодарение на мрежи, обслужващи силите. Това означава не просто осигуряване на свързаност между компонентите на силите, но и процес на сътрудничество между разсредоточени елементи, гарантиращ, че цялата необходима и налична информация се споделя между тях, а всички средства за целта могат да допринасят за постигане на превъзходство в маньовъра, прецизно поразяване, защита във всички измерения и съсредоточено ресурсно осигуряване (логистика). Военните действия се провеждат в следните три области/сфери: физическа, информационна и когнитивна (познавателна). ФИЗИЧЕСКАТА е традиционната област на водене на война, където настъпленията, отбраната и маньовъра на силите се осъществяват по море, въздух, земя или от космоса. В тази сфера са разположени и физическите елементи на бойните действия, включително и комуникационните мрежи, които ги свързват. Елементите на силите, провеждащи мрежово ориентирани операции, би следвало да са надеждно свързани в мрежи и гарантират сигурен и безпрепятствен обмен на информация. ИНФОРМАЦИОННА е областта, в която информацията се създава, обработва и споделя. Тя е мястото, където се осъществява информационния обмен между воюващите и се предават различните управленски решения. Това е сферата, която все повече се нуждае от защита при съвременните операции. Ключовите атрибути на информационната област могат да бъдат групирани в три основни вектора (Фиг.1) - информационно богатство, информационен обсег и качество на взаимодействието. Силите, провеждащи мрежово ориентирани операции, трябва да притежават възможност за: споделяне, достъп и защита на информацията до степен дотатъчна за установяване и поддържане на информационно предимство над противника; сътрудничество в информационната област, позволяващо силите да подобрят положението си чрез процеси на корелация, сливане и анализ на информацията.  Фигура 1. Атрибути на информационната област. КОГНИТИВНАТА област е в умовете на воюващите и тези, които ги поддържат. Състои се само от нематериални неща като лидерство, морал, сплотеност на подразделенията, ниво на подготовката и опита, осъзнаване на обстановката и обществено мнение. Тук се намират още намеренията на командирите, тактики, доктрини, техники и процедури за водене на военни действия. Силите, провеждащи мрежово ориентирани операции трябва да притежават възможност за: създаване и споделяне на точна информация за обстановката в бойното пространство; развиване на споделено разбиране за намерението на командира; самосинхронизиране на собствените си действия. Една от най-важните задачи пред командирите и силите, които те управляват е развиване на РАЗБИРАНЕ/ОСЪЗНАТОСТ за обстановката във физическата, информационната и когнитивната области. Компонентите на една такава осъзнатост включват: мисията и ограниченията налагани за нейното изпълнение, възможности и намерения на съответните сили, ключови атрибути на средата, времеви и пространствени отношения и др. Създаването на споделено разбиране за обстановката (А) е възможно по различни начини (Фиг.2). Например в случай 1, две лица (P) могат едновременно да наблюдават един и същ обект или събитие от физическата област. Друг вариант е разгледан във втория случай, когато двете лица имат достъп до независими сензори (О), които следят обект/събитие.
1 23

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов