“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ¬ глобален мащаб

Gartner актуализира списъка с приоритети на »“ директорите

ѕредстои »“ директорите да усво€т нови роли, модели и методи

от Ќад€  ръстева, 17 €нуари 2013 0 7057 прочитани€,

»зследователската компани€ Gartner публикува резултатите от най-новото си проучване за технологичните и бизнес приоритети, с които »“ мениджърите ще се съобраз€ват през 2013 г.  
¬ проучването, проведено през IV-о тримесечие на 2012 г. са анкетирани »“ директори от 2053 организации, които развиват дейност в 36 сфери и са разположени в 41 страни. ќбщи€т »“ бюджет на компаниите, чиито CIO са участвали в анкетата е над $230 млрд.

cio

“оп 10 бизнес приоритети на CIO през 2013 г.
1.   ѕовишаване темповете на ръст на компани€та
2.   ѕодобр€ване на операциите
3.   Ќамал€ване на разходите
4.   ѕривличане и задържане на клиенти
5.   ”съвършенстване на »“ приложени€та и инфраструктурата
6.   —ъздаване на нови продукти и услуги (иновации)
7.   ѕовишаване на ефективността
8.   ѕривличане и задържане на сътрудници
9.   ¬недр€ване на системи за бизнес анализи и обработка на големи данни
10. »злизане на нови пазари и разшир€ване на присъствието на компани€та
»зточник:Gartner, 2013

¬ списъка на бизнес приоритетите на първо м€сто е повишаването на темповете на ръст. ”съвършенстването на операциите, снижаването на разходите, както и привличането и задържането на нови клиенти са следващите задачи, които »“ директорите считат за най-важни.
Ќа свой ред, трите най-важни технологични приоритети са: бизнес анализи (BI), мобилни и облачни технологии.

 оментирайки резултатите от изследването, експертите от Gartner отбел€зват, че предстои »“ директорите да усво€т нови роли, модели и методи, за да извлекат полза от съвременните цифрови технологии. ¬ противен случай, съхран€вайки сво€та зона на отговорност на предишното и ниво, те рискуват да пропуснат перспективите, предостав€ни от съвременните технологии.

¬се повече CIO разшир€ват кръга на своите отговорности, съобщават от Gartner. —ега 67% от т€х, освен че управл€ват »“ отдели, изпълн€ват и функциите на ръководители в компани€та.  —ега, само 33% от анкетираните CIO не се занимават с друго освен с управлението на »“ подразделението, докато през 2008 г. този показател бе над 50%.  

—поред проучването на Gartner, през 2013 г. »“ бюджетите на компаниите ще бъдат намалени средно с 0,5% в сравнение с предходната година. »нтересен факт е, че 2013-а е петата поредна година, в ко€то промените в »“ бюджетите са незначителни и на практика те остават на едно и също ниво.


“оп 10 технологични приоритети на CIO през 2013 г.
1.   Ѕизнес анализи (BI)
2.   ћобилни технологии
3.   ќблачни изчислени€ (SaaS, IaaS, PaaS)
4.   “ехнологии за съвместна работа
5.   ћодернизаци€ на съществуващи решени€
6.   »“ управление
7.   CRM
8.   ¬иртуализаци€
9.   »“ сигурност
10. ERP
»зточник:Gartner, 2013


—поред анкетираните »“ директори, най-гол€мо вли€ние върху бизнеса през следващите 10 години ще имат мобилните технологии – това мнение сподел€т 70% от участниците в проучването. Ќа второ м€сто анкетираните (55%) постав€т технологиите за бизнес анализи (BI) и обработка на големи обеми от данни, на трето – социалните мрежи (54%), а на четвърто – публичните облачни платформи (51%). ¬с€ка от тези технологии ще оказва съществено вли€ние върху бизнеса, но най-значително ще бъде вли€нието, което ще има съчетаването на тези технологии, подчертават експертите на Gartner.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов