“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ мениджмънт
бр. 1, 2013

7 фатални грешки при управлението на »“ отдела

ѕрофеси€та на »“ ръководител€ е свързана с много предизвикателства, а начинът по който ще се справите с н€кои от т€х предопредел€ бъдещото ви професионално развитие

от , 24 €нуари 2013 0 6633 прочитани€,

 акво може да попречи на »“ директора да изгради успешна кариера? „есто основната пречка за постигане на добри резултати е прилагането на погрешни мениджмънт подходи, типични именно за ръководители, израснали като такива в сферата на »“. ¬ най-неблагопри€тна ситуаци€ се оказват »“ мениджърите, които не усп€ват да оцен€т правилно м€стото и рол€та на »“ подразделението в организаци€та, тези които не се ориентират в основните бизнес задачи и тези които по н€каква причина загуб€т доверието на ръководството.

≈то какви са най-големите опасности за успешното професионално развитие на »“ ръководител€, според експертите на асоциаци€та CIO Council.1. Ќеспособност да постигнете бързи резултати

»“ директорите, които не усп€ват да демонстрират постигането на конкретни резултати в сравнително кратки срокове, рискуват да загуб€т доверието както на »“ потребителите в организаци€та, така и на нейното ръководство. Ѕързите промени привличат вниманието на хората, които имат авторитет в организаци€та, а липсата на такива промени е провалила не една кариера.

 огато предпри€ти€та наемат нови »“ директори, те очакват положителни промени и при това не са склонни да чакат дълго, за да ги получат. ѕодобрени€та се очакват и защото, обикновено в първите 100 дни на нови€ »“ директор ръководител€т на организаци€та по в€какъв начин му помага за постигането на желаните промени – полагат се усили€ във финансово и структурно отношение, както и за подобр€ване на процесите, и естествено се очакват резултати.

ћащабните инициативи днес са много важни за бизнеса, но ако нови€т »“ директор не демонстрира способностите си в сравнително кратко време, най-веро€тно н€ма да му повер€т управлението на големи проекти.

 олко бързо тр€бва да бъде постигнат резултат? Ќа практика това тр€бва да стане за н€колко месеца – това са изисквани€та, които налага днешни€т пазар. ѕостав€те сво€та кариера в опасност ако си позволите, след като постъпите в организаци€та, да изучавате нейната структура 5 месеца, а след това още толкова време да пишете 5 годишна стратеги€.

 акъв е правилни€т подход? ≈кспертите съветват първоначално да подберете проекти, ефектът от които може да бъде забел€зан в кратки срокове или да се заемете с по-големи проекти, които да разделите на фази, резултатите от които могат да се демонстрират.

Ќеобходимо е да покажете на хората, които ръковод€т организаци€та, че вашето виждане за развитието на информационната среда съвпада с т€хното, а също така, че знаете къде по път€ към тази цел се намирате. јко мениджърите не зна€т какво правите, ще мисл€т, че не правите нищо.

2. Ќеспособност да реагирате на промените

‘атално е да допуснете тази грешка, особено в днешните времена, когато промените са толкова чести и значителни.  огато икономиката започне да се промен€ и фокусът се измести от ор€зване на разходите към постигане на ръст, »“ директорът тр€бва да бъде готов да приложи нов подход. “ой тр€бва €сно да разбира, в какъв етап от сво€ жизнен цикъл се намира компани€та и да прилага съответна стратеги€. ќсвен това, той тр€бва да вижда движението на компани€та по този цикъл и ситуаци€та на пазара в перспектива. Ѕъдете готови да отговорите на въпросите, които могат да възникнат, преди още те да ви бъдат зададени.

3. Ќеспособност да бъдете убедителен

»“ директорът тр€бва да умее да “продаде” своите идеи. “ой тр€бва да говори €сно, с увлечение, да внушава позитивно отношение и да печели хората за сво€ замисъл. » най-гениалната иде€ н€ма да бъде възприета, ако е поднесена сложно и скучно. ѕреди важни срещи, на които тр€бва да разкажете за планирани проекти е добре да проведете пробно представ€не пред себе си, като следите за начина, по който представ€те идеите си.4. Ќеспособност да виждате проблемите от различни страни

¬ъпреки че организациите наемат »“ директорите си заради техни€ опит и знани€, тр€бва да про€в€вате гъвкавост и да не се фокусирате само върху това, което обикновено дава резултат. ѕрекаленото използване на предишни€ ви опит като шаблон, може да ви попречи да се адаптирате към нови ситуации. «атова, дори ако на сегашната ви позици€ сте назначен, защото преди сте работили в компани€ ’ и имате опит в проекти от типа Y, не забрав€йте, че от вас се очаква да виждате проблемите на организаци€та от различни гледни точки и да можете да се адаптирате.

5. ѕрекалено шумно привличате вниманието

¬ъзможно е във вашата организаци€ да не се отдел€ достатъчно внимание на »“. –азбира се, тр€бва да се опитате да промените това, но внимавайте по какъв начин ще го направите. Ќ€кои »“ директори, в опитите да привлекат вниманието към себе си се държат като разглезени деца. “е се опитват да докажат сво€та незаменимост, като тръб€т за не€ с фанфари, а в същото време забрав€т основните цели на т€хната работа. ѕо-добри€т подход е да се убедите, че говорите на един и същи език с бизнеса и да изградите взаимодействие и доверие, демонстрирайки дори и малки постижени€.6. Ќеспособност да откроите реалните потребности на бизнеса

≈два ли ще имате успех, ако започнете да убеждавате изпълнителни€т директор в необходимостта от реализаци€та на даден проект, акцентирайки върху това колко “велика” е заложената в него технологи€. —тереотипът на силно ентусиазирани€т от технологиите »“ мениджър става все по-малко попул€рен. Ќе тр€бва да постав€те самите технологии над нуждите на бизнеса – »“ подразделението съществува за да помага организаци€та да постига своите цели, а организаци€та има нужда не от “велики” технологии, а от работни инструменти.

7. «агуба на общата картина

ћного лесно можете да станете жертва на детайлите – технологии, процеси, ресурси – всичко това отвлича вниманието. ¬ажно е да интегрирате всичко това в едно ц€ло. »менно това очаква от вас ръководството на организаци€та. Ѕизнесът цени повече от всичко печалбата, ко€то ще донесете на организаци€та в резултат на всичко невидимо, което е направено от вашето подразделение.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов