“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ѕроучвани€

»“ директорите очакват по-качествени аутсорсинг услуги

71% от анкетираните в международно проучване CIO отправ€т критика към получаваните от техните компании аутсорсинг услуги

от Ќад€  ръстева, 25 €нуари 2013 1 6522 прочитани€,

јутсорсингът на »“ инфраструктура е доста разпространена практика в компаниите по цели€ св€т, но 71% от »“ директорите са недоволно от т.нар. “скрита цена” на аутсорсинга, констатира проучване на компани€та Compuware Corporation.
¬ доклада, систематизиращ резултатите от изследването е посочено, че “скритата цена” се по€в€ва при комбинирането на различни проблеми, свързани с ниското качество на работа на аутсорсерите. Ќа първо м€сто, заради некачествен код се увеличава натоварването на инфраструктурата, което води до увеличаване на цената на нейната поддръжка – по данни на Compuware вс€ка година тази цена се увеличава с 21%.  

CIO


Ќеефективната работа на аутсорсерите води до необходимостта да се увеличават бюджетите за н€кои проекти и да се продължават техните срокове. “ози проблем е налице при 54% от анкетираните. “е е тр€бвало да инвестират допълнителни средства за решаването на оперативни проблеми и провеждане на тестове.
¬ допълнение, сериозна пречка за ефективни€т аутсорсинг се оказва предаването на знани€ – 80% от запитаните отбел€зват, че качеството на работата на сътрудниците на аутсорсера е било понижено заради това, че те не са успели да научат в срок всичко необходимо за инфраструктурата на компани€та.
“—рещу проблемите във връзка с качеството на услугите можем да вземем мерки като детайлизираме споразумени€та за ниво на услугите SLA и предвидим парични санкции. Ќо с проблемите които носи лоши€т от гледна точка на производителност и изисквани ресурси код са далеч по-сериозни и изглежда неразрешими на този етап от развитието на »“ индустри€та. ¬ъпросът е в това, че лоши€т код се компенсира от скоростта и цената на разработката. Ќеслучайно вече десетина години съществува идиомът ‘индийски код’, който се употреб€ва в смисъл на неграмотно конструкции в кода, формално правилни от гледна точка на езика за програмиране, но изискващи много повече ресурси, отколкото добре написани€ код. » дори ако при разработката на приложени€ се използва добър код, лоши€т код в €дрото на системата ‘из€жда’ всички достоинства на разработката. “ака че заради икономиите от разработка през последното десетилетие, се налага да плащаме допълнителни гигахерци и терабайти”, коментира участник в проучването.

ќсвен че 71% от »“ директорите се оплакват от “скритата цена”, 67% от т€х отправ€т критика към работата на компани€та, ко€то им предостав€ аутсорсинг услуги и сподел€т, че са наблюдавали ниско ниво на знани€ и умени€, непознаване на спецификата на дейността на компани€та и текучество на кадри.    

≈кспертите от Compuware обаче отбел€зват, че за разминаването на крайната цена с желаната, често са виновни не изпълнителите, а възложителите. “ѕосто€нно обсъждаме с различни компании въпроси свързани с управлението на аутсорсинга и често констатираме, че договорите не се управл€ват качествено. ѕричините за това са н€колко. ÷ената за »“ услугите може да изглежда завишена и да предизвика недоволство, защото »“ директорът не вижда пълната цена на своите вътрешни разходи и не умее да ги пресм€та. ћакар че една комплексна система за управление на »“, в ко€то е заложен каталог на услугите и обективен ресурсно-сервизен модел, по принцип е способна да даде в€рна информаци€ за разходите. »“ директорите тр€бва да отдел€т достатъчно внимание на организаци€та на бизнес процесите и да гледат на финансовите въпроси през призмата на предприемачи”, коментират авторите на проучването.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов