“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ≈-јдминистраци€

јгенци€ ћитници проектира подобрени€ на работни€ процес в »—

ћитническата администраци€ ще бъде улеснена чрез надграждане на нови модули и механизми за електронно управление

от ƒаниела “ерещенко, 18 април 2013 0 9871 прочитани€,

Ќа 18 април, Ѕорислав Ѕорисов, заместник-директор на јгенци€ „ћитници“ об€ви старта на едногодишни€ си проект по „ѕодобр€ване на административното обслужване на митническата администраци€ чрез изграждане на механизми за електронно управление и непрекъснат мониторинг на административното производство", на който той е ръководител. ѕо време на встъпителна конференци€ относно предсто€щите подобрени€, б€ха представени основните цели и задачи, които сто€т пред екипа разработващ проекта. ќбщата му стойност е 2 919 074,98 лв., като основната заслуга за осъществ€ването му е на ќперативна програма „јдминистративен капацитет“ (ќѕј ), съфинансирана от ≈вропейски€ съюз чрез ≈вропейски€ социален фонд.

 ачественото изпълнение на целите ще спомогне за усъвършенстването на насто€щите и внедр€ването на абсолютно нови информационни услуги, които да повишат стандарта и прозрачността на обслужване на потребителите. »зпълн€вайки тази цел, доверието на гражданите и бизнеса към митническите органи ще се повиши. ¬ рамките на проекта влиза изпълнението на дейности като:

  • –егламентиране на ц€лостната организационна структура за управление и изпълнение на дейностите по договора за »зпълнител€ и за ¬ъзложител€;
  •  –егламентиране на екипите по изпълнението на проекта, техните компетенции и отговорности;
  • ќпредел€не нивата на взаимодействие между екипите по различните дейности, както и нивата и времената за ескалиране и решаване на потенциални проблеми при изпълнение на проекта;
  • ѕланиране на изпълнението на проекта;
  • »зграждане на част от средите при »зпълнител€, необходими за нормалното функциониране на проекта.

»зчислено е проектът да приключи до 17.02.2014 г., и резултатите да бъдат отчетени през март. ѕредставените от агенци€та ползи по проекта са за внедрена високотехнологична и ефективна система, ко€то ще има засилен контрол върху некоректните икономически оператори. ѕредостав€не на повече електронни услуги от администраци€та и подпомагане на информационни€ обмен с други структури на държавната администраци€. » не на последно м€сто, уеднаквена практика по прилагане на митническото и акцизното законодателство чрез въвеждане на ефективна система за мониторинг на издаваните документи.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов