“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ¬ глобален мащаб

HP автоматизира управлението на »“ в облаците

 омпани€та е актуализирала своите инструменти за управление на сървъри, бази данни, документооборота и работни€ поток

от ƒаниела “ерещенко, 30 май 2013 0 7502 прочитани€,

„рез стратеги€, ко€то помага на бизнеса да пренас€ работната натовареност към облачната среда, компани€та Hewlett-Packard обнови сво€та гама от »“ инструменти, като разшири по този начин възможностите за т€хната работа сред публичните и частни облаци.
"ќбновени€т софтуер отговар€ на така наречени€ „нов стил »T", когато службата за »T от хомогенните среди насочва своите центрове за данни към разпределените облачни среди - казва ƒжером Ћабат, генерален директор на HP по въпросите за автоматизаци€ на облачните решени€. -  ¬ъпреки, че преминаването към облака може да опрости решението на много »“ задачи, от гледна точка на управлението на операциите и т€хното изпълнение, развиващите се средства и специалните инструменти са необходими тук и сега, както и преди. ¬ие тр€бва €сно да разбирате  споразумени€та за ниво на обслужване (Service Level Agreement, SLA). Ќеобходимо е стриктно спазване на нормативните изисквани€ и управление на работната натовареност."

«а тази цел, компани€та пусна десета верси€ на софтуера HP Operation Orchestration, HP Surver Automation и HP Database and Middleware Automation. ¬сички те, заедно с актуализираната верси€ на HP Cloud Service Automation 3.2, се предлагат във вид на общ интегриран пакет.

»нтеграци€та на програмите е предназначена за улесн€ване разработването на различни видове услуги в хибридна облачна среда, както и публикуване на сайта видовете услуги за бази данни, средства за резервно архивиране и функционални приложени€.

—офтуерът на HP Server Automation помага на дружествата да се автоматизира актуализаци€та на хил€ди сървъри. Ќовата верси€ дава възможност за актуализиране на виртуални сървъри, които са в режим на покой. ѕредишната верси€ можеше да обнов€ва само тези виртуални машини, които в момента на актуализаци€ са в активно състо€ние. » това пораждаше н€кои затруднени€, тъй като неработещите виртуални сървъри не получаваха необходимите актуализации и преставаха да реагират на пред€вените им изисквани€. Ќовата верси€ събужда сп€щата виртуална машина и € обнов€ва, след което т€ се изключва отново.

"јко вие н€мате тази възможност в работната среда, където новите виртуални машини се по€в€ват много често, софтуерът на много от т€х бързо ще остарее", - по€сн€ва Ћабат.

Ќовата верси€ на Server Automation е представена и под формата на хардуерен и софтуерен комплекс, наречен HP Server Standard Automation. ¬ пълни€ си вариант той включва базова конфигураци€, функции за развитие и проверка за спазването на изисквани€та.

"“ози комплекс е идеален за относително малки дружества и филиали, в които има 3-4 хил€ди системни възела - сървъри или виртуални машини - казва Ћабат.  - Ќие интегрирахме технологи€та Server Automation в среда, ко€то осигур€ва обикновен начин за внедр€ване ".

—офтуерът HP Operation Orchestration е механизъм за автоматизиране процедурите в дадена компани€, който обедин€ва отделните приложени€ и установ€ва връзките между т€х. “ова е първата верси€, осигур€ваща интеграци€ на процедури, които са разпределени между н€колко доставчици на хостинг услуги. ƒнес т€ може да взаимодейства с облачните среди OpenStack и Amazon S3 (Simple Storage Service). ¬ потребителски€ интерфейс са направени корекции, които предвиждат управлението с новите облачни ресурси. ¬ъзможно е обединение на отделните технологични процеси, извършени в приложени€та на SAP, както и в пакетите на HP ArcSight и Fortify.

—офтуерът HP Database и Middleware Automation автоматизира управлението на бази данни и много свързващи програми, които имат достъп до базите данни на Oracle, Sybase, Microsoft SQL Server и IBM DB2, както и до сървърите на приложени€та на IBM WebSphere и Oracle WebLogic. —офтуерната верси€ 10 функционира много добре съвместно и с други пакети на CloudSystem Enterprise Starter Suite. — помощта на Operation Orchestration, например, администраторът директно извършва технологичните процеси на вс€ка база данни или операциите за управление на свързващи€ персонален органайзер.
"ќбединените софтуерни пакети ще предостав€т на нашите клиенти да започнат да създават услуги с нови платформи, като използват своите налични активи - казва Ћабат. – ѕо€в€ва се възможност бързо да се изготв€т необходимите услуги, да се внедр€т и ръковод€т с извършване на промени, за да съответства сегашната политика  винаги на споразумени€та на SLA и нормативните изисквани€ ".


IDG, Ќю …орк

 

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов