“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини GIS
бр. 8, 2013

ќбучението по √»— технологии във ¬оенна академи€ разшир€ва обхвата си

—лушателите и студентите про€в€ват огромен интерес към практическите занимани€ в областта на работата със софтуер за геопространствени анализи

от , 17 септември 2013 0 6198 прочитани€,

ќбучението в катедра “—ухопътни войски” на ¬оенна академи€ “√.—.–аковски” има за цел да подготви офицерите за работа в оперативните и тактическите формировани€ на Ѕългарската арми€. ¬ тази връзка една от важните изучавани дисциплини е “√еопространствено осигур€ване на операциите”.

“¬ рамките на тази дисциплина слушателите и студентите се запознават със системи за глобално позициониране (GPS), със системи за навигаци€ и определ€не на местоположение (координати на точка от местността), с възможностите на географски информационни системи. »зучава се и използването на геопространствени продукти при кризи, бедстви€, аварии, катастрофи и други теми свързани с използването на геопространствени продукти във ¬ъоръжените сили. ќбучението е насочено и към възможностите за използване на √»— технологиите при планиране на операции по поддържане на мира”, коментира майор ÷ветан ƒимитров, асистент в катедра “—ухопътни войски”, факултет „ омандно-щабен” на ¬ј “√.—.–аковски”, който е преподавател по √»— технологии.

ќборудване за обучение по √»—

ќт пролетта на 2013 г. за целите на обучението по √»— във ¬ј “√.—.–аковски” е оборудван специален кабинет. ѕроектът е реализиран от ≈—–» Ѕългари€.  омпани€та е избрана за изпълнител след провеждане на предвидената от законодателството процедура за обществена поръчка.

ƒоставен е софтуер от интегрираната фамили€ продукти за създаване на ц€лостни √»— системи Esri ArcGIS. –азработени са н€колко √»— приложени€, осигур€ващи различни видове анализи на местността. —пециалистите от ≈—–» Ѕългари€ са провели и 3-дневно обучение за работа с новите програмни продукти.

“√»— системата предостав€ богата функционалност. ѕри използването и практически н€ма ограничени€. ћогат да се изпълн€ват вс€какви анализи на местността с цел прогнозиране на бедстви€ и аварии или планиране на бойни действи€. Ќа базата на анализиране на информаци€та от различни слоеве – инфраструктура, хидрографи€, растителност и други, може да се направ€т различни изводи – например дали в даден район могат да се придвижват формировани€ на въоръжените сили”, по€сни майор ƒимитров.

¬ъв ¬оенна академи€ √»— технологиите се изучават от всички студенти, чиито специалности са свързани с националната сигурност, а именно “Ћогистика на сигурността и отбраната”, “ омуникационни и информационни системи и технологии в сигурността и отбраната”, “¬ъздухоплаване и сигурност на въздушното пространство”, “«ащита на населението и критичната инфраструктура”. «а слушателите тези курсове са факултативни, а за студентите задължителни.

“—лушателите и студентите про€в€ват огромен интерес към практическите занимани€, защото при т€х те реално виждат, че възможностите на √»— технологи€та за огромни”, отбел€за майор ƒимитров.

ѕерспективи

ѕрез октомври във ¬оенна академи€ е планирано допълнително обучение по използването на √»— софтуера. ÷елта е по-гол€м брой преподаватели да се запозна€т с геопространствените технологии в по-гол€ма дълбочина. ќбучението отново ще бъде проведено от специалисти на ≈—–» Ѕългари€.

ѕрез новата учебна година около 100 човека ще изучават √»— технологии във ¬оенна академи€. —ред студентите, изучаващи софтуера за работа с геопространствени данни ще се присъедин€т и тези от новата специалност “ иберсигурност”, ко€то скоро ще бъде открита.

“ѕланираме да развиваме √»— приложени€та, които използваме и да закупим н€кои допълнителни програмни продукти. »ма още направлени€ на геопространствените технологии, които е важно да се изучават, тъй като приложението на √»— системите е необ€тно”, каза в заключение майор ƒимитров.  

≈“» ≈“»:
√»—проекти

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов