Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Технологии и концепции
бр. 9, 2013

Какви промени обещава технологията SDN

Технологията SDN (Software-Defined Networking) все още е в началото на своя път, но обещава фундаментално да промени начините, по които функционират мрежите и центровете за данни.

от , 09 октомври 2013 2 3439 прочитания,

Софтуерно дефинираната мрежа (или програмно кофигурируема мрежа от англ. Software-defined Networking, SDN) е мрежа за предаване на данни, в която управлението на мрежата е отделено от устройствата за предаване на данни и се реализира софтуерно – това е една от формите за виртуализация на мрежови ресурси.

Ключови принципи на SDN са разделянето на процесите за предаване и управление на данните, централизация на управлението на мрежата с помощта на унифицирани програмни средства, виртуализация на физическите мрежови ресурси. Протоколът OpenFlow, реализиращ независим от производителя интерфейс между нивото за управление и нивото за пренос е една от реализациите на концепцията за софтуерно дефинираните мрежи и основна движеща сила за нейната реализация.

Архитектура & приложение

В архитектурата на софтуерно дефинираните мрежи са налице 3 нива (фигура 1):

  • инфраструктурно ниво, в което функционират мрежовите комутатори и каналите за предаване на данни;

  • ниво за управление – множество от програмни средства, които са физически отделени от инфраструктурното ниво и осигуряват реализация на механизми за управление на устройствата от инфраструктурното ниво;

- ниво на мрежовите приложения.

Софтуерно дефинираните мрежи са ефективни за изграждане на инфраструктурни облачни услуги, в условия, когато при заявка на потребителя е необходимо, автоматично и в най-кратки срокове да се създават виртуални мрежови възли и за тях да се заделят виртуални мрежови ресурси.

Също така те са целесъобразни в условията на крупни центрове за обработка на данни, където позволяват да бъдат намалени разходите за поддръжка на мрежите, за сметка на централизацията на управлението и благодарение на по-високи показатели за използване на ресурсите, постигнати чрез динамично управление.

Като още една перспективна сфера на приложение на SDN се разглежда концепцията “Интернет на нещата”, която визира разгръщането на изчислителни мрежи от физически обекти, снабдени с вградени технологии за взаимодействие по между си или с външната среда.

Комерсиализация

Принципите на програмно дефинираните мрежи са формулирани от специалисти от университетите Berkeley и Stanford през 2006 г. През 2009 г. SDN технологиите заеха място в списъка на 10-те най-бързо растящи технологии, съставян всяка година от MIT Technology Review, след което (заедно с протокола Openflow) те станаха обект на огромно внимание, не само от страна на академичните страни, но и от страна на комерсиалния сектор.

Първият комерсиален проект по изграждането на програмно кофигурируема мрежа е реализиран през 2007 г. от компанията Nicira, а скоро след това клиенти на Nicira стават NTT docomo, AT&T, EBay, Rackspace. През юли 2012 г. Nicira бе погълната от компанията VMware за $1,26 млрд. Тази сделка даде старт на поредица от поглъщания на стартиращи компании, работещи в областта на SDN – още през същия месец Xsigo бе купена от Oracle, после Brocade придоби Vayata, през ноември 2012 г. Cisco закупи Carriden за $141 млн., а през декември Juniper погълна Contrail за $176 млн.

От 2011 г. насам, доставчиците на традиционно мрежово оборудване реализират поддръжка на SDN в произвежданите от тях устройства. Така например, комутаторите на Cisco — Nexus и Catalyst серия 35XX поддържат програмно кофигурируеми мрежи. Наред с това Cisco пусна платформата Open Network Environment. Juniper на свой ред вгради поддръжката на протокола Openflow в операционната система за мрежово оборудване JunOS SDK и поддръжката на протокола в комутаторите EX и MX. През април 2012 г. Google обяви, че е трансформирала цялата вътрешна мрежа за обмен на трафик между собствените си разпределени центрове за обработка на данни в програмно конфигурируема мрежа, като при това OpenFlow комутаторите са изготвени от компанията самостоятелно.

Обемът на пазара на софтуерно дефинираните мрежи за 2012 г. е около $200 млн.

Статус на развитие

В проучване на Cisco Systems, проведено през юли, 71% от анкетираните ИТ специалисти заявяват, че имат намерение докрая на тази година да започнат внедряване на SDN технологии. Причините са най-различни – от необходимост да бъде повишена управляемостта на мрежата, до съкращаване на разходите. Същевременно, проучването констатира, че 34% от анкетираните досега са виждали примери за внедряване на SDN толкова, колкото са виждали Елвис Пресли и чудовището от Лох Нес.

Споменатите данни от проучването на Cisco дават доста добра представа за случващото се в пазара на SDN технологиите – област, към която напоследък е съсредоточено много внимание от страна на доставчиците, анализаторите и бизнеса, но която до момента демонстрира относително малки постижения от гледна точка на реални внедрявания и практическо приложение.

Както бе преди с виртуализацията и облачните технологии, сега клеймото “SDN” се поставя върху множество продукти и инициативи – ситуация, за която сред анализаторите стана популярен термина “SDN-промиване”. Към момента, както стартиращи фирми, така и ветерани в технологичния пазар предприемат всевъзможни мерки, за да се обозначат като доставчици, развиващи SDN пазара.

Но реално, извън пределите на големите Интернет компании и крупни доставчици на услуги като Amazon и Google, които постоянно търсят нови технологични възможности за понижаване на разходите за обслужване на техните огромни центрове за данни, в практиката могат да се срещнат много малко примери за компании, използващи SDN технологии, въпреки че доставчиците на мрежово оборудване твърдят, че десетки техни клиенти изучават възможностите на тези продукти.

Коментирайки целия шум, който се вдига около SDN, главният анализатор на ZK Research Зеус Каравала написа в своя блог на сайта No Jitter, “Повечето компании, с които разговарях, не могат да кажат нищо конкретно за SDN. Освен това, повечето разработчици на приложни системи в действителност нямат конкретна концепция за използването на предимствата на SDN за създаване на по-мощни и функционални приложения. Макар че в последната област има изключения. Много от доставчиците на услуги, с които разговарях действително проявяват интерес към темата SDN, особено във връзка с улесняване на управлението на мрежата и реализация на виртуални услуги. За сега обаче от всички съществуващи приложения, да използват реално предимствата на SDN могат само тези, които силно зависят от работата на мрежата, като например услугите за обединени комуникации (UC-services)”.

Перспективи

И все пак, технологията SDN не е само рекламен шум. Тя открива отлични перспективи за решаването на някои съществени проблеми в центровете за данни, свързани със сложността на мрежовата инфраструктура, с нейната гъвкавост и мащабируемост, както и с цената за нейното програмиране. Затова, както производителите, така и анализаторите очакват, че броят на тестовите внедрявания на SDN ще се увеличи значително през тази година. Реалното прилагане на SDN системи може да започне още в края на тази и началото на следващата година. “Внедряването на SDN технологии се планира от някои крупни облачни доставчици – компании, които продават значителен обем Интернет услуги. Практическото въвеждане на SDN технологии при крупните корпоративни потребители ще започне не по-рано от последното тримесечие на 2014 г. ”, коментира анализаторът от Gartner Марк Фаби.

Бързо разпространение на SDN технологиите през следващите няколко години очакват и други анализатори. През декември 2012 г. от IDC прогнозираха, че през 2013-а пазарът на SDN технологии ще нарасне с $360 млн. и ще достигне $3,7 млрд. към 2016 г.

Фактор, стимулиращ развитието на SDN пазара е потенциалната възможност на тази технология да повиши гъвкавостта и динамичността в центровете за данни. Тъй като виртуализацията и облачните изчисления намират все по-широко приложение в центровете за данни, а обработката на големи обеми от данни и други актуални технологични тенденции изискват значително по-високо ниво на автоматизация на разположените в дейта центъра ресурси, изостаналите мрежови технологии започват да се превръщат в “тясно място”, което пречи на развитието на бизнеса.

Докато при сървърите и системите за съхранение са постигнати сравнително високи показатели за виртуализация и динамичност, мрежовите технологии засега си остават на предишните нива, концентрирайки голяма част от функциите за управление в сложни и скъпи физически устройства – маршрутизатори и комутатори, за чието програмиране са необходими седмици и месеци. “Мрежите и до сега са в епохата на ЕИМ от трето поколение (mainframe). Те работят бавно, не могат да се автоматизират, често са обвързани с конкретен доставчик на оборудване. Традиционните мрежи, които се използват в дейта центровете са сложни и изобщо, мрежовата инфраструктура не е нещо, което може да бъде наречено просто и удобно”, коментира вицепрезидентът на стартиращата компания Big Switch Networks, която разработва SDN технологии.

Технологията SDN позволява основните функции за управление да бъдат премахнати от инфраструктурата на мрежовото оборудване и да бъдат преместени в програмно управляеми контролери, което прави мрежата по-добре управляема, улеснява нейната автоматизация и позволява да бъдат намалени разходите за нейното обслужване. Мрежовите приложения и услуги могат да се създават над SDN инфраструктурата, а поддръжката на отворени стандарти в SDN технологиите помага да бъде намалена зависимостта от доставчиците на конкретно мрежово оборудване.

В заключение

“SDN технологиите ще помогнат за създаването на мрежова инфраструктура, която съответства по-добре на изискванията за работа в реално време. Компютърната техника вече достигна това ниво”, обобщава експерт от Gartner.

За да постигнат тази цел SDN технологиите се нуждаят от малко време. Към момента мрежовата индустрия се намира в самото начало на процеса, който, според анализатори и производители ще бъде достатъчно дълъг. Според експерти на Cisco този процес представлява технологична трансформация, която ще протече в рамките на 8-10 години и която ще измени кардинално начините за разработка на приложения и методите за провеждане на бизнеса.

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов