Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Технологии и концепции
бр. 2, 2014

SCM: Във фокус са видимостта и управлението на събитията по веригата за доставки

Много компании вече са наясно със стратегическото значение на споделянето на информация с широк кръг от партньори по веригата за доставки и имат желание да предприемат следващата стъпка в тази посока с помощта на облачните технологии

от , 24 февруари 2014 0 4769 прочитания,

Информационните системи за управление на веригите за доставки (Supply Chain Management, SCM) са предназначени да осигурят автоматизация и контрол на всяко придвижване на стоки и материали. SCM решенията позволяват по-добре да бъде удовлетворено търсенето на продуктите на компанията и значително да бъдат понижени разходите за логистика и доставки. Тези системи обхващат целия цикъл от покупката на суровини, през производството на стоки и тяхното разпространение.

Въпреки икономическия спад през последните години, компаниите демонстрират повишен интерес към оптимизиране на управлението на своите вериги за доставки и към въвеждането на подходящи информационни решения за тази цел. Така например, според данни на Gartner през 2012 г. пазарът на софтуер за управление на веригите за доставки (supply chain management software, SCM) е нараснал със 7,1%, достигайки $8,3 млрд. За експертите на изследователската компания този резултат не бе изненадващ – веригите за доставки дават на компаниите конкурентни предимства, а тяхното управление влияе директно върху възможностите за бърза реакция на бизнеса. При това, през последните години все по-популярно става използването на SCM система по модела SaaS – ръстът на сегмента SaaS SCM е 13%, докато ръстът на традиционните SCM решения е само 3,5%.

Най-новите проучвания на Gartner, публикувани в началото на 2014 г. също констатират повишен интерес към SCM софтуера. Анализаторите прогнозират, че през тази година разходите за програмни продукти от този клас ще се увеличат с 10,6%, което е значително повече от предвиждания 6,8 процентен ръст за пазара на корпоративния софтуер изобщо.

На какво се дължи вниманието към SCM?

По данни на AMR Research и Forrester Research, с внедряването на SCM система компаниите получават съществени конкурентни предимства, например:

  • намаляване на времето за обработка на поръчка и цената за това с 20-40%;

  • намаляване на разходите за доставки с 5-15%;

  • намаляване на времето за достигане до пазара с 15-30%;

  • намаляване на складовите запаси с 20-40%;

  • намаляване на производствените разходи с 5-15%;

В допълнение, с помощта на SCM система, включваща онлайн модул за поръчки и много компании успяват да повишат удовлетвореността на своите клиенти. Последното, в комбинация със съкратените срокове за извеждане на продукти на пазара (за което SCM решението също допринася), води до реално увеличаване на пазарния дял на предприятието.


Фигура 1: Видимостта е определящ компонент за зрелостта на веригата за доставки


Новите тенденции

Според актуално проучване на Gartner проведено в края на 2013 г. сред 259 старши мениджъри, новият фокус в развитието на SCM решенията е насочен към подобряване на видимостта и управлението на събитията по веригата за доставки. В тази посока през 2014 г. ще са насочени усилията на 35% от участниците в проучването на Gartner, а абревиатурата SCVEM (supply chain visibility and event management) вече е доста популярна.

Анализаторите отбелязват, че SCVEM не случайно е във фокуса на вниманието на мениджърите – на практика липсата на видимост по веригата за доставки, прави невъзможно да бъдат разрешени въпроси от ключово значение, свързани с управлението на риска и стабилността на бизнеса (фиг. 1).

Сред анкетираните, които разглеждат SCVEM като стратегическо предимство за своите компании, 13% са закупили тази функционалност като облачно базирано приложение или я ползват под формата “софтуер като услуга” (SaaS), а 26% възнамеряват да направят това в близко бъдеще. Тези данни показват, че компаниите, които оценяват стратегическата стойност на видимостта и управлението на събитията, най-често предприемат мерки за интеграция на своите данни с тези на трети страни, чрез решения осигуряващи онлайн достъп до информацията.

Анализаторите от Gartner отбелязват, че много организации са свикнали да обменят информация със своите партньори по веригата за доставките посредством електронен обмен на данни (EDI). Тези компании вече са наясно със стратегическото значение на споделянето на информация с широк кръг от партньори и имат желание да предприемат следващата стъпка в тази посока с помощта на облачните технологии.

Проучването на Gartner констатира също така, че все още има организации, за които разглеждат видимостта по веригата за доставки е просто цена, която трябва да платят за да “правят бизнес”. Само 5% от тези организации са закупили SaaS приложения и само 15% възнамеряват да направят това в бъдеще.

Предизвикателствата

В проучването на Gartner бе включен отделен въпрос за това кои са 3-те най-големи препятствия, които пречат на организациите да постигнат своите цели в областта на управлението на веригите за доставка. Като проблем номер 1 в това отношение, отговорите на участниците откроиха “трудността или невъзможността за координиране и синхронизиране на процесите по веригата за доставки от край до край” – 41% от анкетираните посочиха това препятствие, като основно за своите организации. Наред с това, 37% виждат като основен проблем “липсата на видимост за събитията по веригата за доставки”, а 35% - “сложността на веригата за доставки”.

В сравнение с миналата година, анкетираните, които посочват “сложността на веригата за доставки” като основен проблем, са с 11% повече. Според анализаторите на Gartner това показва, че веригите за доставки наистина стават по-сложни, а същевременно мениджърите осъзнават този факт и се стремят да променят своите подходи, така че да се справят с нарастващата сложност.

Един от начините да се постигне това, според експертите на изследователската компания, е с въвеждането на SaaS/cloud базирани решения, които интегрират партньори и данни, осигурявайки необходимото ниво на видимост за веригата за доставки. Данните от проучването на Gartner водят до този извод заради факта, че много от анкетираните разглеждат онлайн решенията като стратегически за бизнеса и като адекватно средство за управление на сложността на веригата за доставки.

Източници
[1] "Global Supply Chain Management Software Market 2012-2016", Research and Markets, 2013
[2] Recent Trends in Adoption of Supply Chain Software, James Preuninger, CEO, Amber Road, 2012


 

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов