“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јнализи и тенденции
бр. 3, 2014

»“ директорите коментират:

 акво се промен€ по отношение на изисквани€та към »“ специалистите във финансовите институции?

от , 21 март 2014 0 3652 прочитани€,
  •  акво се промен€ по отношение на изисквани€та към »“ специалистите във финансовите институции?

  • ќт какви служители имат най-гол€ма нужда »“ отделите в финансови€ сектор сега?

  •  акво е нивото на кадрите, които индустри€та получава днес от университетите?

  •  акви »“ кадри ще бъдат необходими през следващите 5 години?

 ристин  румов, —иЅанк
Ќапоследък финансовите институции имат нужда повече от специалисти, които да внедр€ват и да интегрират решени€, отколкото от такива, които да създават нови. Ќеобходими са сътрудници, които са по-ориентирани към бизнеса и управление на взаимоотношени€та с доставчиците, отколкото към самите информационни технологии »“. ¬се пак и специалистите ориентирани към бизнеса, и тези с по-€сно изразена техническа ориентаци€ са необходими – евентуално напускане и на едните и на другите създава проблеми.
ўо се отнас€ до »“ специалистите, от които финансови€т сектор ще се нуждае в бъдеще - от всички има нужда. Ќе може без инженери, които да изпълн€ват функциите на системни администратори и администратори на бази данни, специалисти по мрежи и поддръжка и т.н. Ќе може и без програмистите и бизнес аналитиците, които са необходими за позиции, свързани с разработката и поддръжката на приложени€та.

»вайло Ћамбрев, ѕощенска Ѕанка
ќчаквани€та към »“ специалистите във финансови€ сектор са завишени.  ъм момента институциите търс€т най-активно бизнес архитекти и програмисти.
ѕо отношение на кадрите, които индустри€та получава днес от университети и други образователни програми, в много случаи те са неподготвени да решават практически проблеми и имат неоправдано високи очаквани€ за своето възнаграждение.
¬ бъдеще особено необходими във финансовите институции ще бъдат висококвалифицираните програмисти и експертите по оптимизаци€ на бизнес процесите.

ƒимитър  ехайов,  Ѕј Ѕ јƒ
‘инансовите институции имат нужда от »“ специалисти с комплексни умени€, предвид бързите темпове на развитие на технологиите.  ъм момента в повечето организации от сектора нивото на »“ инфраструктурни специалисти е добро, бизнес аналитиците и бизнес архитектите са търсени, тъй като могат да дадат допълнителна добавена стойност за организаци€та.
ѕо отношение на »“ кадрите, завършващи своето образование сега и преди години, н€мам достатъчно наблюдени€, но като ц€ло не виждам съществени промени.
ќчаквам, че през следващите години най-търсени ще бъдат бизнес аналитиците и специалистите по информационна сигурност.

ёрий √енов, Ѕанка ƒ— 
ѕоради стабилизиране на инфраструктурните услуги и приемането им за "даденост", все повече изисквани€ към »“ подразделението се насочват към доброто познаване на бизнеса и на процесите в институци€та.
ќтносно »“ кадрите, които излизат от университетите, бих казал, че основно предимство на новозавършилите служители са техните навици да организират работата си, фокусирано върху постигането на конкретни цели, договорени преди това с директни€ ръководител.
ќчаквам, че през следващите години основни€т акцент в търсенето на кадри ще е съсредоточен върху бизнес аналитици и ръководители проекти.

ѕепа  олева, ”ни редит Ѕулбанк
ќчаквани€та към »“ специалистите стават все по големи - освен добре подготвени в съответната област експерти почти за вс€ка позици€ се изисква познани€ и във финансовата сфера. ¬ допълнение е необходима проектна култура, както и познаване на добрите практики в »“ процесите.
√ол€ма част от младите хора, които завършват сега или са завършили през последните 2-3 години вече имат натрупан опит, тъй като работ€т по проекти още преди завършването си. “ова е плюс за работодателите. ≈динствени€т недостатък, а може би и предимство е, че те не осъзнават колко още много познани€ и опит са необходими за да се превърнат в професионалисти от висока класа.
—ъс сигурност бизнес аналитиците ще са сред най-търсените специалности през следващите години, но остава необходимостта от традиционните специалности - програмисти, системни администратори, както и на експерти притежаващи нови умени€ в областта на облачните технологии и др.

Ќиколай Ўекеров, »нтерамерикан Ѕългари€
ќт »“ специалистите в сектора се изисква сравнително добро познание на бизнес-процесите. “ова не е новост за финансовите институции, но често представл€ва пром€на за специалисти, които идват от други сектори, както и за външни доставчици.  ъм момента, »“ отделите във финансовите институции се нужда€т в най-гол€ма степен от бизнес анализатори, тъй като задачите в тази сфера най-трудно се аутсорсват.
¬ последните години се "произвеждат" повече »“ кадри. «авършилите висшите учебни заведени€ наскоро познават по-добре по-нови технологии, а специалистите, които са получили образованието си по-отдавна познават утвърдените технологии, които са имплементирани във финансовите институции. Ѕих казал, че "старите кадри" са по-подход€щи.
ѕрез следващите години, особено търсени ще бъдат бизнес аналитици и data werehowse инженери.

 ирил √еоргиев, ѕќ  ƒоверие јƒ
Ќа този етап от »“ отделите се очаква повишаване на нивото на сигурността, гарантиране на конфиденциалността, ц€лостността, достъпността на данните и приложени€та. ¬ тази връзка институциите се нужда€т от специалистти по сигурността и приложни програмисти работещи по репортинг системи.
ўо се отнас€ до »“ кадрите, които излизат от учебните заведени€, необходима е по-дълбока синерги€ между университетите и бизнеса, така че знани€та, които те получават да бъдат реално приложими.
¬ перспектива разшир€ването на »“ инфраструктурата изисква повече системни инженери, а развитието на бизнес приложени€та налага работа с външни доставчици, които да комуникират с бизнес аналитиците в компани€та.


 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов