Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Технологии и концепции
бр. 3, 2014

Отвъд големите данни: пригответе се за прогнози в реално време

Днес компаниите могат да виждат промените в момента, в който те се случват, да предвиждат по-добре промените, които предстоят и да предприемат адекватни действия

от , 21 март 2014 0 3510 прочитания,

Големите данни — терминът сам по себе си е поразителен и въпреки това не дава пълна представа за огромната трансформация, която данните започват да пораждат в организациите днес. Данните са цифрова суровина, която компаниите събират от години при високи разходи, но с неоптимални цели. Днес умните организации се фокусират отвъд простото натрупване на все по-големи количества еднородни данни към извличането на стойност от голямото многообразие различни видове данни в реално време.

Посредством обработка и сливане на всички налични данни, в крайна сметка се оформя точна платформа за вземане на решения и постигане на измерими предимства за компаниите: намаляване и оценка на пазарния риск, усъвършенстване на прогнозните анализи и ускоряване на подобренията на процесите. “Голямото” в големите данни на практика означава, че важните данни вече могат да влияят върху финалните финансови резултати.


Фактът, че данните стават по-големи, по-бързи и по-сложни, означава също, че те могат много по-пълно да отразят действителността. Социалните медии и смартфоните предоставят информация за събития на живо - в момента, в който се случват. Сензорите изпращат данни непрекъснато и отвъд техните основни функции, обикновено за по-фокусирани цели, създавайки втора World Wide Web. И тази способност да наблюдава все по-точна картина на света едва сега започва: броят на интелигентните сензори ще нарасне до 2,8 трилиона устройства от 65 милиона през 2013 г., по данни, обявени наскоро от Сюзън Юстас, президент на WinterGreen Research.

Сливането на източниците със съхранени данни и стрийминг данните с цел постигане на по-пълен поглед върху условията, влияещи върху организацията, е трудно. Да знаете какво да правите с получените на тази база изводи, може да бъде дори още по-трудно. Точно това обаче е областта, където големите данни започват да създават стойност. Според наскоро проведено проучване на Gartner сред бизнес лидери от различни сектори, 42% от компаниите, възприели технологии за големи данни, са разработили нови продукти и бизнес модели, а 23% са монетизирани информацията директно.

Подгответе се за големите решения

Най-добрият бизнес мениджър прогнозира бъдещето, въвеждайки продукти и услуги с цел използване на нови възможности, преодолявайки предизвикателствата, които ограничават този процес, и изпреварвайки мисленето на конкуренцията.

В миналото данните караха организациите да се фокусират върху историята, върху областите, където се събираха данни. С обединяването на стрийминг данните със съхранените, използването на информацията преминава от историческото събиране и анализи към използване на всички релевантни данни за подсилване на конкурентните предимства. Решенията се базират на настоящите условия и са подсилени от минали решения, който са най-близо във времето и отговарят най-пълно на новите продукти и различни бизнес инициативи.

По подобен начин организациите откриват, че простото натрупване на все повече данни няма да подобри значително решенията, които те вземат. Комбинирането на съхранените данни с източници на нова информация в реално време с цел създаване на по-пълен и актуален поглед към възможностите и рисковете ще промени начина, по който се правят прогнозите за бизнеса и пазарите, какви продукти и услуги да бъдат предлагани и кога тези продукти и услуги да бъдат променени.

Технологите Big Data днес съществуват, за да правят точно това – непрекъснато да подобряват бизнес процесите и да променят целта на използването на данните от историческо изброяване към прогнози в реално време, което позволява постигане на интелигентна корелация в пространството и времето.

Разполагайки с тези нови технологии, компаниите непрекъснато ще се сблъскват с реалността, независимо дали те харесват това или не. Но заедно с това те ще разполагат с много по-големи възможности да влияят върху тази действителност: да отговарят на мненията и изборите на клиентите в момента, в който се случват; да наблюдават активите в реално време; да снабдяват служителите и партньорите с информацията, от която те се нуждаят на момента. По-бързото оценяване на възможностите и рисковете и по-бързото вземане на решение в зависимост от тях повишава стойността в бизнеса. А способността да се измерват ефектите от решенията и действията в реално време ще промени също така метриките за рентабилност, ръст и други показатели за тези предимства.

Навиците и поведението на клинетите в магазина, израстването на соята в полето, пътят на нефта от нефтения кладенец, електроенергията, движеща се по електрическата мрежа – тези процеси вече могат да бъдат наблюдавани и анализирани в момента, в който се случват. Прозренията се променят, както реалността се променя и ремоделирането се базира на новите условия, докато се извършва надграждане и добавяне на стойност към релевантната историческа информация. И нещо още по-важно – новите класове приложения и услуги, използващи тази случваща се в момента интелигентност, ще гарантират, че данните, които преди са били изоставени или никога не са били използвани, непрекъснато ще влизат в действие и ще се монетизират.

Една ера на прозрения и действия

Когато работят в среда на интелигентност на живо, служителите ще реагират по-бързо на проблеми и възможности, а клиентите ще реагират по-бързо на нови продукти и услуги.

На практика спасителните операции например предоставят един начин да се види потенциалът на тази интелигентност на живо. Първата помощ спасява хора и животи, преди да се разпростре катастрофата или кризата. Подобни операции имат решаващо значение за това дали са спасени хора, дали собствеността е разрушена, дали са осуетени злонамерени действия.

Екипите по спешно реагиране биха могли да се възползват от фийдове в Twitter, видео или снимки на живо от сцената на събитията, сигнали от мобилни телефони, данни за локализация на медицински екипи и оборудване, Доплеров радар, сателитни фийдове в почти реално време и исторически данни. Ако някой в екипа за бързо реагиране трябва да анализира тези потоци от данни отделно, той ще бъде затрупан. Но чрез съвместяване на данните само най-релевантната и точна информация, необходима за вземането на решение в дадения момент, ще бъде доставена на всеки спасител.

По подобен начин, един доставчик на електроенергия може да получава телефонни обаждания за прекъсвания на захранването с противоречаща информация за местоположението на повредата. Ако енергийната компания комбинира данните за местоположение в потоците от социални медии с данните от сензорите по мрежата, служителите могат много по-добре да се справят не само с прекъсването, но и с управлението на активите, аварийните сигнали, взаимоотношенията с клинетите и много други задачи.

Чрез Big Data технологите всяка организация може да има своите собствени спасителни екипи: хората, които могат да действат според променящите се реалности в бизнеса и пазарите. Много от прозренията, генерирании и потвърдени от множество източници на данни на живо, ще изглеждат нелогични и противоречащи на предположенията, правени преди (дори тези на висшия менижмънт от C-нивото) - това е смисълът. Онези организации, които позволят на реалността в бизнеса да движи изпълнението, ще виждат промените не като заплаха, а като възможност.

Първите ще “пожънат” най-големите награди

Светът се променя, но сега компаниите могат да виждат и да действат според промените, които се случват в момента и да предвиждат по-добре промените, които предстоят. Планетата се “обогатява” с милиони смартфони и нови сензори всеки ден. Тези устройства непрекъснато дават допълнителна информация за времето, температурата, социалния климат, скоростта на колите, камионите и самолетите и дори местоположението на кутии с мляко и опаковки с яйца.

Да определиш и измериш промяната е едно нещо, да извлечеш предимство от това – съвсем друго. Трансформирането на това изобилие от различни данни в действаща интелигентност ще изисква внедряване само на няколко нови инструмента и технологии, но и лидери визионери, които да ги използват. Онези, които започнат първи, ще постигнат необратимо предимство през следващите 20 години за развитие и ръст на своите пазари.

В същото време техногилиите за големите данни са двигател за демократизацията на информацията и промяната на бизнес културата. Прозренията на базата на данните се явяват при хората, които задават най-добрите въпроси, при тези, които имат проблеми, които искат да решат, при тези които търсят различните области от информация, от която се нуждаят, и излизат с по-добри идеи на база на ясната реалност, която виждат.

Парадокът, и стойността, на данните е, че колкото по-големи, по-бързи и по-разнообразни стават те, толкова информацията, която доставят може да бъде по-релевантна и точна. Данните, които създават тази интелигентност, все повече ще бъдат обхванати в едно цяло, до голяма степен невидимо за крайния потребител. Когато това се случи, целта на данните ще се промени от натрупване към действие, от съхранение към стойност. А това е добре, защото има голямо количество данни.

Примери от практиката: големите данни помагат да се “настрои” обратната връзка с клиентите

Обратната връзка с клиентите е жизнено важна за запазване на конкурентните предимства. За подобряване на качеството на обслужване и бързата реакция на измененията на пазара днес компаниите могат да използват многобройни аналитични инструменти.

На фона на все по активните дискусии за големите данни, експертите обръщат внимание на факта, че много от предлагани на пазара решения са ориентирани изключително към увеличаване на броя от потоци за събиране на информация. “По-големи данни” обаче невинаги означава “по-добри”.

Простият ръст на обема данни често намалява тяхната ценнност, така че без удобни средства за визуализация става все по-трудно да се забележи полезният “сигнал” в нарастващия поток на “шума”. Така вместо възвръщаемост на средствата, вложени в такава несъвършена технология, Big Data компанията ще понесе загуби, твърдят специалисти. Например ръководството на веригата ресторанти Applebee's държи да е осведомено за мненията на своите клинети. Компанията закупува аналитична система, която осигурява мониторинг на социалните мрежи в търсене на изказвания, съдържащи името на търговката марка. В резултат на екрана се появяват първите резултати: “X на брой записи имат негативен характер.” Какво обаче следва от това?

Вероятността негативните отзиви да се отнасят към бранда като цяло е твърде малка. Обикновено те се отнасят до конкретни ресторанти, на които не им е провървяло с местоположението или персонала, но как да се идентифицират тези ресторанти? Да се извърши изцяло непланирана проверка? Да се говори с 500 мениджъри по телефона?

Технологиите Big Data предлагат много по-съвременен начин. В Applebee's са въвели аналитична платформа, която осигурява възможност за свързване на географски данни със съобщения. Платформата вече се ползва от такива брандове като McDonalds, Red Robin, Mercedes-Benz и IMAX. Заедно те извършват мониторинг на отзиви за 350 хиляди обекта в 190 държави по света.

Информацията в платформата постъпва от над 120 източника, сред които социални мрежи и специализирани сайтове за маркетингови изследвания. Структурираните данни (като например рейтингите на фирмите на сайта Yelp) съставляват само малка част от информационния поток. Много по-голям дял в цялата информация имат записите в произволен формат — туитове, постове във Facebook, кратки препоръки чрез Pinterest и други.

Имайки предвид такива примери, експертите предлагат да се съчетава трудът на хората и машините. В частност това означава да се наемат анализатори, защото само човекът може да разбере в тънкости използването на определени думи и достоверно да отдели значимите съобщения сред масата на предварително избраните.

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов