Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини CIO+: BPM

Промени и прогнози за BPM през 2014 – част 2

В продължения на изследването всички участници са помолени да опишат настоящият интерес на тяхната компания към BPM.

от , 28 март 2014 0 2074 прочитания,

http://giulev.com/
http://www.antipodes.bg

Материалът е предоставен от фирма antipodes ltd

Настоящият интерес към BPM

В продължения на изследването всички участници са помолени да опишат настоящият интерес на тяхната компания към BPM. Резултатите за 2013 показват, че най-общо ангажиментите на компаниите са насочени към редизайн на работния процес или в увеличаване на усилията за подобряване в тази насока.

Кои са движещите сили за развитието на BPM

Двете основни движещи сили към подобряване на работните бизнес процеси са:

 • Необходимостта да се спестят пари;

 • Необходимостта от подобряване на съществуващите бизнес процеси или създаването на нови.

Други важни фактори са:

 • Подобряване на удовлетвореността на клиентите;

 • Подобряване на гъвкавостта на организацията и способността да реагира на променящите се условия на пазарната среда;

 • Подобряване на контрола и координацията.

През 2013 г. ключовата движещата сила е „нуждата да се спестят пари чрез намаляване на разходите и/или подобряване на производителността.

Втората по важност движеща сила е „Нуждата да се подобри клиентската удовлетвореност за да остане компанията конкурентноспособна“. „Нуждата да се подобри контрола и координацията в управлението и гъвкавостта" остават на трето място.

В процеса на изследването участниците трябва да опишат как техните компании извършват редица дейности и бизнес процеси – от процеса на документиране до моделиране и управление на бизнес процесите. Целта е да се определи на какво ниво и на какъв етап са организациите в усъвършенстването и изпълнението на редица дейности и процеси.

 • Документират ли се бизнес процесите?

Всяка организация, която се ангажира с редизайн на работните процеси или се опитва да се сертифицира по ISO 9000 трябва да създаде някакъв вид документация за процесите. Резултатът обаче показва, че само малка част от участниците систематично водят своята документация. (6% през 2013)

 • Използват ли отделите, които извършват подобни дейности стандартни или близки по рода си процеси?

Много големи компании извършват сходни процеси в различни свои звена или офиси. Например, всички търговски отдели използват приблизително еднакви процеси за документиране на проекти, следенето на клиенти или продажби. Очевидно е, че ефективността може да се постигне, ако всички тези процеси са съвместими. Така, че би било добре, ако всеки отдел или офис в рамките на организацията събира една и съща информация от клиентите и я въвежда по един й същ начин в една база данни. Това би означавало, че служителите ще бъдат по-гъвкави и взаимнозаменяеми, че информацията в организацията би била по-структурирана, и че ще има нужда само от една система за планиране на ресурсите на предприятието (ERP), в световен мащаб, която да осигурява въвеждането на информация за клиентите.

Главен проблем при големи организации е, че са създадени чрез сливания и придобивания, всяка с различен опит и тип на управление. Резултатът е организация, която извършва множество еднакви задачи и дейности по различен начин. В такива случаи създаването на стандартни бизнес процеси се превръща в основна движеща сила към цялостната промяна на организацията и процесите в нея, особено когато това е свързано с единна система за управление на ресурсите.

Продължение…..

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
  За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
  Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов