Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Технологии и концепции
бр. 4, 2014

Какви са перспективите пред модела “софтуер като услуга”

Използването на софтуер за управление на бизнеса по модела SaaS има своите предимства и недостатъци. Във всички сучаи обаче облачните услуги се превръщат в основа за конкуренцията в много сегменти на ИТ пазара и игнорирането им като алтернатива не е обосновано

от , 24 април 2014 0 4365 прочитания,

По данни на Kelton Research 68% от компаниите в САЩ вече са използвали облачни решения. В много други страни, включително и в България този показател има доста по-ниски стойности, но тенденцията за преход към облака, както и за използване на софтуер като услуга (SaaS) все пак е ясно изразена.

До сега, в повечето случаи в облака се пренасяха приложения, които не са ключови за дейността на организацията, която ги използва. Дали обаче не настъпва времето за преминаване към ERP системи, работещи в SaaS режим?

Облачните решения се превърнаха в ключова тенденция през 2010 г. От тогава досега, все повече компании с различни мащаби и сфери на дейност съобщават за свои успешни облачни инициативи, а доставчиците на бизнес софтуер предлагат все повече услуги в облака. Появяват се облачни ERP решения, даващи възможност цената на системите да бъде намалена съществено и предлагащи доста по-гъвкав подход към функционалността. Според оценки на Forrester Research до 2015 г. пазарът на облачни ERP системи ще нараства с 21% годишно.

SaaS от гледна точка на доставчиците

Когато разглеждаме темата “ERP по модела SaaS”, по-удачно е да използваме като опорна точка втория термин – т.е. да разглеждаме не развитието на концепцията ERP, а еволюцията на облачните услуги. Както показват данните от проучване на портала www.techtarget.com (схема 1) и други подобни изследвания, моделът SaaS е най-търсен от потребителите на този етап и следователно най-активно се развива от доставчиците. Популярността определено е явен плюс в развитието на модела за доставка на бизнес софтуер като услуга.


Схема 1: Какви външни облачни услуги планирате да внедрите?

Следва да отбележим обаче, че SaaS са категорията облачни услуги, която засега е най-малко засегната от инициативи за стандартизация. В развитието на тези услуги до момента не се наблюдава никакво единство в политиката на доставчиците. В известен смисъл, това може да се разглежда като недостатък. Другите категории облачни услуги като IaaS и PaaS са доста по-стандартизирани, дори само заради това, че развитието в тази сфера зависи не от разработчиците, а от доставчиците на самите услуги. В областта на стандартизацията на инфраструктурните услуги напоследък особено активно работи MSPAlliance – некомерсиална организация, обединяваща доставчици на т.нар. управлявани услуги (Managed Services). Нека напомним, че по дефиниция Managed Services са услуги по управление на ИТ активи и ИТ обекти, които се доставят от провайдери от името и по заявка на клиенти в проактивен режим.

Благодарение на усилията на MSPAlliance в голама степен се решават въпросите свързани с привеждането към единна координатна система на някои от най-популярните инфраструктурни услуги – като например услугите за резервно копиране (back up as a service) или придобиващите все по-голяма популярност услуги за възстановяване след срив (disaster recovery as a service).

Във всеки случай развитието на такива услуги и тяхната стандартизация в частност създава все по-стабилни основи за разгръщане на ERP по модела SaaS и това е безспорен плюс.

Що се отнася до факта, че доставчиците на бизнес софтуер нямат единна политика за развитието на SaaS предложенията – това е обяснимо. Към момента в тази сфера е изключително сложно да се постигне каквато и да е стандартизация. Комплексните системи представляват мозайка от компоненти и всеки разработчик на такава система следва различни приоритети. Така например експертите отбелязват, че в сферата на SaaS приложенията SAP акцентира върху управлението на човешките ресурси и веригите за доставки, развивайки някои вече готови приложения за придобитите наскоро компании SuccessFactor и и Ariba. В същото време, Microsoft, върви по пътя от Office 365 към CRM и по-нататък към други модули на предлаганите от компанията ERP решения, коментират експерти.

Ориентацията на различните доставчици на приложен софтуер към традиционни за тях сегменти на пазара се отразява в тяхната технологична и комерсиална политика и тези различия, на свой ред, влияят върху сферата, на която акцентира съответният провайдер на софтуер като услуга. Казано по-просто, могат да бъдат откроени 2 основни категории провайдери:

  • ориентирани към малкия и среден бизнес

  • ориентирани към предоставянето на услуги в по-сложна хибридна ИТ инфраструктура на голямо или средно предприятие.

По този начин, ако една компания е например партньор на SaleForce и се занимава с предоставянето на нейните решения, в нейните ръце попада мощните средства и API на SaleForce за интеграция на тази система с други корпоративни софтуерни продукти. Така експертизата на провайдера се измества към сферата на интеграция. В същото време, провайдер, който работи с по-прости решения се стреми да ги направи максимално популярни като осигури на клиентите си удовлетвореност от стабилността и лекотата на използване на някаква стандартна функционалност. Всичко това е предпоставка за значителни разлики в структурата на доходите на различните SaaS доставчици.

Предимства на SaaS ERP

Облачните решения се оказват доста ефективни – плащайки относително ниска цена компанията може да ползва необходимите и услуги и то доста гъвкаво. Ако желае, след година или година и половина (в зависимост от условията на договора), компанията може да се откаже от дадена услуга и да избере друга, което на практика е невъзможно при традиционните ERP системи. Като цяло за съвременния бизнес е характерен стремежът към максимална гъвкавост, а ERP системите в облака имат предимство от тази гледна точка. Cloud базираната ERP позволява на компаниите по-бързо и лесно да предоставят достъп до нея на свои доставчици, партньори и подизпълнители.

В допълнение, цялата отговорност за качеството на услугите носи техният доставчик. Пак той се занимава с администрирането, с обновяванията и т.н. Така компанията ползваща ERP по модела SaaS постига икономии не само за сметка на ИТ инфраструктура и лицензи, но и от оптимизация на функционирането на работните места.

Таблица 1: Сравнение на собствени и облачни ERP системи

Недостатъци на SaaS ERP

Известно е, че “всяка монета има две страни”, така че освен предимства използването на ERP като услуга има и недостатъци. Както всяко облачно решение, ERP системата ще работи в режим, определен от провайдера, което не винаги съответства на потребностите на компаниите. Разбира се, повечето компании използват хибридни системи, които се състоят от SaaS решения и модули на традиционни системи, но в тези случаи често възникват трудности във връзка с интеграцията. Много експерти подчертават, че основният проблем не е ограничената функционалност при разгръщането на ERP по модела SaaS, а повишеният риск при осигуряване на непрекъснатост на бизнес процесите.

Освен това, всяка компания изгражда по различен начин своите бизнес процеси и винаги е необходимо информационните системи да се адаптират към съответния бизнес. Тази адаптация се реализира по-лесно при традиционна отколкото при облачна ERP система.

Освен всичко казано дотук, счита се, че в облачна среда все още е трудно да се осигури достатъчно детайлно наблюдение на работата на системата, от което страда контролът върху коректното използване на информацията.

В таблица 1, са представени няколко показатели, сравняващи предимствата и недостатъците на ERP системи, внедрени в компанията и такива, които се ползват по модела SaaS.

Изпробвайте, може да ви хареса …

Облачните ERP решения се състоят от множество неголеми блокове, внедряването на които в собствената система би изисквало съществени инвестиции и времеви ресурси. Компаниите могат да си позволят да изпробват такива решения (или модули) в облака и да преценят доколко те са целесъобразни.

Всяка компания може да използва по различен начин, предлаганите облачни инструменти. Всъщност, възможността за изпробване е един от факторите, които в най-голяма степен стимулират внедряването на SaaS. В тази връзка експертите отбелязват, че напоследък особено възприемчиви за SaaS решенията се оказват предприятията от сферата на промишленото производство – в този сектор започват да доминират принципите на ориентация към клиента и в глобален мащаб се променя и функционалната и териториалната структура на компаниите. Това на свой ред води до необходимостта от внедряване на нови ИТ решения, за които все още няма достатъчно отзиви. Възможността за експериментиране в облака се оказва ценна в подобна ситуация.

Компаниите със средно големи мащаби биха могли да пренесат в облака някои от не уникалните си задачи (HR, счетоводство и др.). Малките компании биха могли да управляват своите ресурси изцяло в облака, което им дава възможност да инвестират в направления, които са тясно свързани с тяхната специализация.

В заключение

Нека да напомним, че според анализаторите от IDC, през следващите 3 години ролята на SaaS значително ще нарасне и в резултат SaaS услугите ще завладеят над 50% от пазарите в различни приложни области, включително CRM, HRM, приложения за съвместна работа и управление на веригите за доставки. Сега облачните услуги се превръщат в основа за конкуренцията в много сегменти на ИТ пазара и игнорирането им като алтернатива не е обосновано, считат анализаторите.

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов