Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини ИТ за търговската дейност
бр. 4, 2014

42 решения за управление на търговската дейност

от , 24 април 2014 0 6816 прочитания,

1C:Trade ERP
Съвременна ERP система, предоставяща цялата необходима функционалност за ефективно управление на търговската дейност.
Разпространение: 1С АО Москва, Русия / ДАВИД Холдинг АД

abas Business Suite
ERP система (PPC - MRP - BI - CRM – eBusiness - DMS - APS). Осигурява мултиезичност, многовалутност и многофирменост. Работи под Linux, Windows, MacOS и през Web браузър. Решение за интернационални и локални компании от всеки бранш. Комбинира богата функционалност и висока степен на гъвкавост.
Разпространение: ABAS Software AG / АБАС Бизнес Сълюшънс Б-я ООД

Accellos One Warehouse
Складово решение. Повишава продуктивността, намалява разходите, съкращава времето за изпълнение на поръчките и подобрява потребителското обслужване. Високо функционална модулна система, която лесно се интегрира към вече съществуваща ERP система и счетоводен софтуер, системи за превоз на товари, складово оборудване и мобилен хардуер. Съчетавайки мобилната и баркод технология с надеждна Интернет-базирана архитектура, системата осигурява гъвкаво управление на складовото стопанство в реално време. Проследява всяко движение на стоките към, от и в рамките на самия склад.
Разпространение: Accellos, Inc. / Баркод Системи България

ATLAS ERP
Системата се предлага с всички основни модули за управление на бизнес процесите в производствено или търговско дружество и дава богати възможности за адаптиране към конкретни нужди. Включва модули за планиране и управление на производство, себестойност, финанси, попупки и планиране на доставките, продажби и клиентски заявки, управление на лизингови договори, CRM, BI, складово стопанство, е-търговия и т.н. Специално разработен набор от процедури позволява да се дефинират индивидуални, а не стандартизирани решения. Това пести време и средства, дава възможност за бърз процес на обучение и лесно внедряване.
Разпространение: AS Systems Ltd.

ATLAS WebCRM
Уеб-базирана система, която позволява отдалечен достъп. Функционира в тясно взаимодействие с Atlas ERP, която от своя страна осигурява бързото извличане и представяне на гъвкави справки на събраната информация. Осигурява планиране и отчитане на дейността на отделния служител и дава възможност за бързо планиране на задачи, с опция за използване на лични и общи шаблони с действия, често извършвани при определени групи от клиенти.
Разпространение: AS Systems Ltd.

Бизнес процесор
Система на за управление на бизнеса, осигуряваща автоматизация на всички дейности, които са свързани с документи, стоки, услуги и пари. Дава възможност на потребителите да отразят спецификата на своя бизнес, да определят видовете документи в тяхната организация, тяхното съдържание, връзката между тях и последователността им, действията, които могат да се извършват върху конкретен документ
Разпространение: dWare

Бонус+
Система за управление лоялността на клиентите, която позволява гъвкав подход към все по-взискателните клиенти, свикнали да пазаруват онлайн. Системата адресира възможността клиентите да получават промоционални продукти чрез принципа за събиране на бонус точки, конвертируеми в широка екосистема от търговци и доставчици.
Разпространение: ScaleFocus

BORA Business Suite
Специализираното бизнес решение BORA Business Suite за търговски компании, предоставя възможност за: ефективно управление на търговска дейност от back офис и управление на магазин от едно работно място, обслужващо продажби, склад и финанси. При необходимост се интегрират и други системи за комплексно управление на всички дейности, включително и счетоводна отчетност. Дава възможност за: ефективно управление на верига магазини с обединени данни за продукти, клиенти, ценови листи, активни промоции, политики за лоялни клиенти, складови наличности и др.; ефективно управление на складовите запаси; подобрено обслужване на клиенти, с оглед възможността за събиране, анализиране на данни за клиенти, прилагане на политика за лоялни клиенти и много други възможности.
Разпространение: БОРА Солюшънс ООД

CSB-System
Системата интегрира напълно решения всички фирмени области и процеси, както и цялата логистика и процесна периферия в една система за управление на предприятието. Включва софтуер за управление на процесите (ERP, PPS, CIM, ВПД, MES), софтуер за управление на предприятието (A&F, BI, EDI, CRM, SCM, DMS, BPM), мобилни решения (M-ERP).
Разпространение: CSB-System AG / ЦСБ-Систем България ЕООД

Deltek Maconomy
Интегрира управлението на склада, процесите на поръчки и продажби с останалите бизнес процеси в организацията, което води до намаляване на разходите, подобряване на паричния поток и оптимизиране на складовите наличности. Наличието на исторически данни и средства за анализ позволява да се оценява изпълнението на поръчките от доставчици, да се документират и управляват взаимоотношенията с тях. Възможно е да се определи лимит за преизпълнение или неизпълнение на доставка за всеки артикул, като системата позволява да се разреши или забрани възможността за частична доставка. Тези правила могат да важат както за покупките, така и за доставките. Целия жизнен цикъл на проектите в компаниите от сферата на търговията и услугите е напълно интегриран в системата – от pre-sales през изпълнението на проекта до отчетите и последващо проследяване.
Разпространение: Deltek / ФТС България ООД

EnterpriseOne ERP
ERP система от ново поколение, оптимизирана за управление през мобилни устройства (включително и с мултитъч интерфейс), лесна за интегриране със софтуерни телефонни централи и решения за обединени комуникации. В системата модули като CRM и BI, както и колцентър функционалностите са напълно интегрирани и са пълноценна част от бизнес процесите на компанията.
Разпространение: ERP.BG / ERP.BG, ITC Consulting, As Suprime, Sis Group Hold

ERP Kartell
Работи в реално време, с пълна синхронизация на данните. Основни модули: Счетоводство, Човешки ресурси, Търговия, Производство, Складово стопанство, Управление на проекти, Бюджетиране. Цена от 150 евро за 1 р.м. и възможност за ползване на лиценз под наем
Разпространение: Брейн Сторм Консулт

Hybris platform
Предоставя най-добрият в класа си набор от инструменти, които помагат на компаниите да реализират всички свои процеси по осъществяването на продажби през Интернет. Осигурява взаимодействие с крайни и бизнес клиенти чрез новите канали – уеб, мобилни устройства и пос терминали.
Разпространение: Hybris (SAP company) / Новарто ООД

IBM Cognos BI
Изготвяне на голям брой статистически справки и анализи. Чрез тях се извършва анализ на данните в различни разрези, което спомага за взимането на информирани решения и повишаване на ефективността на организацията.
Разпространение: IBM Software / Мусала Софт

IBM SPSS Modeler
Обширна платформа за прогнозен анализ, подпомагащ вземането на решения чрез предоставяне на набор от усъвършенствани алгоритми и техники, които включват текстови анализи, статистически анализ, управление и оптимизация на решенията.
Разпространение: IBM / Предикта ЕООД

IBM SPSS Statistics
Интегрирана група продукти, която се отнася за целия аналитичен процес, от планирането до събиране на данни за анализ, докладване и внедряване. С повече от 10 напълно интегрирани модули за избор, можете да намерите най-специализирани възможности, във връзка с увеличаване приходите, постигане на конкурентни предимства и т.н.
Разпространение: IBM / Предикта ЕООД

IBM WebSphere Message Broker
Дава възможност за интегриране в реално време на вътрешни и външни системи за организацията.
Разпространение: IBM Software / Мусала Софт

IBM Worklight
Предоставя гъвкав и удобен начин за изграждане и централизирано управление и актуализация на версиите на мобилните приложения на организацията.
Разпространение: IBM Software / Мусала Софт

LogiQstar
Решение за автоматизация на сложни бизнес процеси на логистични компании, специализирани в международната спедиция и обработка на товари. Разработено върху MS Dynamics NAV и MS Dynamics CRM
Разпространение: Xolyd / Тим ВИЖЪН България

LS Retail
Специализирано решение за управление на ритейл дейността на компаниите, базирано на ERP системите Microsoft Dynamics. Предоставя предоставя богати функционалности за управление на специфичните бизнес процеси в ритейла - от отделния магазин до централата, от POS терминалите през склада, мърчандайзинга до всички операции, протичащи в бек офиса.
Разпространение: LS Retail, Исландия / Intelligent Systems Bulgaria

Microinvest eCommerce Pro
Платформа за развитие на електронна търговия. Позволява създаване на ярък индивидуален дизайн, лесна настройка на визията и поведението на магазина и съобразяване с фирмения стил на организацията. Инсталацията е автоматична и не изисква наличието на програмисти.
Разпространение: Microinvest

Microinvest FastPOS
Съвременна система за управление на магазин, базирана върху мобилна платформа Android. Обхваща стандартните процеси за вход на оператор чрез парола, избор на стоки, продажби, печат на документи върху принтер (стандартен или фискален), изпращане на данни към централен сървър и интеграция с търговски системи. Осигурява интеграция с разнообразни баркод скенери и система за разпознаване на 1D и 2D баркодове чрез вградената камера на устройството.
Разпространение: Microinvest

Microsoft Dynamics AX
Интегрирана система за управление от висок клас, подходяща за корпоративни организации с разпределена структура и за компании с високи изисквания към организацията на дистрибуцията, складовото стопанство и производството. Освен изключително богатата си функционалност, тя предоставя система с напълно отворен код, интегрирана среда за разработка (IDE), автоматизирано генериране на WEB портал, реализирана интеграция с продукти от MS Office и средства за лесна интеграция с други софтуерни продукти. Включва богата функционалност, вкл. за счетоводство, финанси, производство, търговия, проекти, човешки ресурси, управленски анализи и web-решения.
Разпространение: Microsoft / Intelligent Systems Bulgaria, ФТС България ООД и други партньори на Microsoft

Microsoft Dynamics CRM
Интегрирана система за управление на взаимоотношенията с клиентите. Търговците получават пълен поглед върху клиента и могат да предложат най-подходящия продукт или услуга
Разпространение: Microsoft / Intelligent Systems Bulgaria, Тим ВИЖЪН България и други партньори на Microsoft

Microsoft Dynamics NAV
Интегрирана ИС за автоматизация на всички процеси в предприятието - Финанси, Логистика, Доставки и Продажби, Взаимоотношения с клиенти (CRM), Работа с проекти, Сервизно обслужване и Ремонт, Планиране на производството, Персонал, Електронна търговия. Осигурява бърз достъп до детайлизираната информация - от график на производство и складови запаси до поръчки за продажба и маркетингови кампании, централизирани в една единствена и защитена база данни.
Разпространение: Microsoft / Intelligent Systems Bulgaria, Тим ВИЖЪН България, ФТС България ООД и други партньори на Microsoft

Mobee Ask
Система за мобилно събиране на търговска информация. В основата и са въпросниците – тяхното генериране, попълване и анализиране. Тези въпросници могат да се отнасят към най-различна информация за пазара, за дистрибутираните продукти и т.н. (напр. наличност, разположение, цени и др.) С Mobee Ask времето за пазарни проучвания намалява значително, както и броят на грешките, които се допускат (в сравнение с анкетните карти на хартиен носител), увеличава се бързината и точността на направените анализи и това дава възможност за прецизно планиране на търговската дейност.
Разпространение: Баркод Системи България

Mobee Seller
Осигурява пълно управление на процесите в областта на мобилните продажби. Независимо от модела на работа - ExVan продажби, събиране на поръчки, доставки по обекти по предварителни поръчки, от това дали информацията ще се обменя в реално време или в края на всеки ден – Mobee Seller намалява времето за обслужване на един клиент, увеличава броя посетени обекти и реализирани продажби
Разпространение: Баркод Системи България

Mobee SSCC
Решение за генериране и отпечатване на палетни етикети по стандартите на GS1. То е създадено за компаниите, които използват палетни етикети за идентифициране на логистични единици, както и за доставчиците на големите търговски вериги, които трябва да се съобразяват с изискването за етикиране на продукцията по GS1.
Разпространение: Баркод Системи България

Мираж и Мираж ТРЗ
Финансово-счетоводна и ТРЗ програми, подходящи за малки и средни фирми. Цена от 29 евро за 1 р.м.
Разпространение: Брейн Сторм Консулт

Мобилен Търговец WinPro
Мобилно решение за разносна търговия или за търговски агенти, събиращи заявки на място при клиента.
Разпространение: Дейта плюс ООД

NAVmobile / Axmobile
Специализирани решения, предоставящи мобилен достъп до данните в ERP решенията навсякъде и по всяко време. Те са напълно интегрирани с Microsoft Dynamics ERP и позволяват всички мобилни търговци и складови служители да работят по-бързо и ефективно.
Разпространение: Mobile Affairs / Intelligent Systems Bulgaria

Omeks Enterprise
Система за цялостно управление на човешките ресурси. Разработена е на модулен принцип и позволява адаптация към процесите на всяка организация.
Разпространение: ОмегаСофт ООД

QlikView
Решение за бизнес анализи (BI), базирано на технология за анализ на голям обем данни и информация.
Разпространение: QlikTech / АЙ БИ ЕС България, АКТ Софт, Балкан Сървисис, Дейта кайт, Инфос, Парафлоу

SAP CRM
Една от най-мощните системи за управление на връзките с клиенти, с богата функционалност за продажби, маркетинг и услуги. Идва с набор от сценарии базирани на най-добрите практики за различните индустрии. Чрез вградената интеграция със SAP ERP се затваря целия цикъл на продажби.
Разпространение: SAP AG / Новарто ООД

SAP for Retail
Решение фокусирано върху управление и оптимизиране на веригата от бизнес процеси в търговските компании.
Разпространение: SAP AG / Варна Бизнес Сървисис

SelMatic Plus
Интегрирана ERP система със специализирано POS приложение, модул за управление на отношенията с клиентите CRM, и BI модул за извършване на интелигенти бизнес анализи на принципа на Pivot обобщени таблици.
Разпространение: Селматик ЕООД

SentezLIVE
Система за управление от висок клас. Обхваща всички бизнес процеси - производство, склад, логистика, продажби, финанси и счетоводство, контрол на качеството, бюджетиране, BI, CRM и др. Решения за хотел, ресторант, търговия на дребно-POS, дистрибуция и др. Цена от 500 евро за 1 р.м.
Разпространение: Sentez Software / Брейн Сторм Консулт

Soft1-ERP
Системата е подходяща за фирми от всякакъв тип и размер – използва се лесно, представлява ефективен ERP софтуер на цена по-ниска от ERP решенията на "големите имена" в бранша. Лесен за изучаване и препрограмиране софтуер.
Разпространение: Softone Technologies SA / Unisoftware Bulgaria

S-Office ERP
Система, следваща високотехнологичен трислоен модел, който позволява голяма степен на конфигурируемост. Благодарение на това S-Office покрива фирмената дейност според специфичния за всеки индивидуален клиент ноу-хау и процеси.
Разпространение: Степ-Софт

Tableau
Съвременно BI решение, което осигурява отговори на въпросите на служителите от всяко организационно ниво. Дава възможност на потребителите да анализират дългосрочни тенденции, да определят проблемни сектори или служители, пазарни тенденции, да сегментират резултатите
Разпространение: Tableau / Тим ВИЖЪН България

Търговец WinPro
Програмен продукт за автоматизиране на документооборота и вземането на управленски решения в малки и средни търговски фирми. За подробно количествено следене на обектите на дребно продуктът осигурява различи варианти за връзка с касови апарати.
Разпространение: Дейта плюс ООД

www.eOrder.bg
Технология за дистанционно събиране на поръчки чрез Web портал и автономно Android приложение. Технологията на работа е лесна и ефективна, мобилни оператори работят отдалечено, всички поръчки се събират в централен сървър и се обработват от оператор. Това позволява внедряването на системата да става без никаква инвестиция - достатъчно е регистриране в Web портала, включване на едно или няколко устройства и директно започване на работа за обработка на постъпилите заявки.
Разпространение: Microinvest

Zeron
Системата дава възможност за класически метод на работа, ускорено въвеждане на покупки и продажби, както и автоматично да се създават счетоводни записи при складови операции и автоматично да се генерират платежните документи към тях.
Разпространение: ЕЛИТ Софтуер ООД

* Представените системи не изчерпват всички предлагани на българския пазар софтуерни продукти за автоматизация на търговската дейност, а само тези, за които разполагаме с актуална информация.


КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов