Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Управление на бизнес процеси
бр. 5, 2014

BPM системите – актьори с главна роля на сцената на цифровия бизнес

Използването на системи за управление на бизнес процесите (BPMS) позволява да се организира ефективно взаимодействие между ръководството на компанията и ИТ специалистите, да се използват по-добре съществуващите и да се ускори създаването на нови информационни системи.

от , 26 май 2014 0 3438 прочитания,

Традиционните функции на BPM системите са моделиране, изпълнение и мониторинг на бизнес процеси. Въз основа на данни от мониторинг, организациите идентифицират тесни места в своите бизнес процеси и ги усъвършенстват. Цикълът на управление се затваря, когато с помощта на BPMS променените бизнес процеси оперативно се въвеждат в експлоатация.

През последните 10 години системите за управление на бизнес процесите (BPM), подобно на талантливи актьори, изпълняваха много и разнообразни роли в предприятията. В първите си “представления”, те действаха в екип със системите за управление на работните потоци, автоматизирайки и ускорявайки бизнес процеси с интензивна обработка на хартиени документи. По-късно, те еволюираха, така че да отговорят на по-съществени бизнес предизвикателства, фокусирайки се върху ефективността на бек-офиса, автоматизацията на процесите и производителността на служителите.

През последните 2 години, BPM системите вече получават и най-предизвикателните главни роли – те са в образа на “героя”, който трябва да помогне на предприятията да се адаптират и да устоят на разрушителния натиск на 3 основни сили, променящи бизнес пейзажа – технологиите, конкуренцията, регулациите. А влиянието на тези сили е често непредвидимо. На този фон, не е изненадващо, че в началото на 2013 г., глобално проучване на Forrester сред 520 мениджъри вземащи решения за развитието на информационната среда в техните организации констатира, че 53% от тях реализират или планират BPM проекти, а 30% проучват възможностите за това (схема 1).

Схема 1: Какви са вашите планове относно въвеждането на BPM инструментите

Еволюцията към пълен спектър от процеси

През последните 5 години, BPM пакетите преминаха през няколко етапа на консолидация, осъществена най-вече чрез поглъщане на по-малки BPM доставчици от по-големи. От една страна тази консолидация допринесе за по-широко възприемане на BPM и осъзнаване на ползите от този тип системи. От друга страна, все още в много случаи, мениджърите, ангажирани с развитието на корпоративната архитектура считат, че се нуждаят от няколко BPM инструмента, за целите на различните сценарии, в които се прилага управлението на бизнес процесите. Типични такива сценарии са:

>> Изграждане от край до край на процеси, обхващащи динамичен кейс мениджмънт (DCM), управление и автоматизиране на процеси.

През годините анализаторите от Forrester следяха развитието на BPM софтуера в три пазарни сегмента: BPM пакети фокусирани върху управлението на документите, върху управлението работни потоци, с участието на хора и върху улесняване на интеграцията. Консолидацията обаче доведе до сливане на тези сегменти и към момента се предлагат BPM пакети осигуряващи и трите направления. Тези унифицирани пакети осигуряват единна среда за дизайн и разработка позволяваща изграждане и внедряване на бизнес процеси от край до край, с прилагане на множество шаблони за процеси и отразяване на най-разнообразни сценарии (схема 2).

Схема 2: Съвременните BPM пакети поддържат пълен спектър от процеси и сценарии

 >> Дизайн на потребителския опит.

Управлението на бизнес процесите вече не се свежда само до бек-офиса, а играе ключова роля в инициативите свързани с потребителския опит, независимо дали те са свързани с преразглеждане на процесите за обслужване на клиентите или с търсене на начини за подобряване на потребителското изживяване с помощта на big data анализи и предоставяне на информация в реално време. Водещите доставчици на BPM пакети вече заличават границата между дизайна на потребителския опит и дизайна на бизнес процесите и предлагат средства даващи възможност мениджърите на корпоративната архитектура да съобразят трансформацията на бизнес процесите с резултатите, които желаят да постигнат в сферата на потребителския опит.

>> Ангажиране на клиенти и служители с помощта на мобилни и социални канали.

Начинът, по който се извършват дейности от всякакъв характер, се промени значително през последните няколко години. И клиентите, и служителите във все по-голяма степен държат на възможността да са във връзка с компанията чрез мобилни приложения и социални мрежи. Съвременните BPM пакети отразяват тези типични за ерата на цифровия бизнес изисквания – така например, някои BPM системи предлагат т.нар. “социални” интерфейси, даващи възможност клиенти и служители да “проследяват” даден процес и бързо да идентифицират експерти за даден бизнес процес или задача.

И все пак …

Добре известно е, че BPM инициативите (независимо дали става дума за практика или за технологии) са свързани с немалки инвестиции. Според доклад на Forrester, озаглавен “The ROI Of BPM Suites”, разходите за софтуерни лицензи от международни доставчици при реализация на BPM проект са средно $250 хил, а са необходими и допълнителни инвестиции за обучение и инфраструктура.

През годините, редица експерти нееднократно обръщаха внимание на това, че единственият начин да се постигне задоволителна възвръщаемост на инвестициите в BPM е инициативите в тази сфера да прерастват от проекти в програми. Мантрата за BPM отдавна е “Започнете с нещо малко, мислете за нещо голямо, действайте бързо!”. В повечето случаи обаче, последната част на тази формула (“действайте бързо”) се оказва непреодолимо препятствие. Много компании успяват да постигнат бързи победи с първите 2-3 проекта, реализирани на ниво отдел, но пренасянето на BPM инициативите на корпоративно ниво често е затруднено, тъй като се използват технологии, които са достатъчно добри като тактически средства, но не така успешни в стратегическа роля.

Според проучванията на Forrester, много от мениджърите ангажирани с развитието на корпоративни архитектури са на мнение, че предлаганият сега BPM софтуер има ограничени възможности в ролята на средство подпомагащо корпоративните екипи да развият своите проекти до корпоративни програми. Очаква се обаче, в следващото поколение BPM пакети ограниченията в голяма степен да отпаднат, благодарение на разширяването им с нови възможности, в съответствие с функциите представени на схема 3.


Схема 3: Обхват на следващото поколение BPM пакети


В перспектива

Според експертите от Forrester, бъдещото развитие на BPM системите се определя от следните основни тенденции:

>> Поява на средства, с които бизнес архитектите да могат да проектират стратегията, която процесите трябва да реализират.

В много случаи бизнес архитектите се фокусират върху дефинирането на стратегия за трансформация на бизнес процесите, но досега BPM пакетите не предлагаха много средства, които да са полезни при реализацията на тази задача. “Липсата на връзка между стратегия и изпълнение, бе една от важните причини, поради която BPM системите си оставаха в офиса на ИТ директора”, отбелязват анализаторите от Forrester.

>> Отстраняване на бариерите, които пречат на бързата реализация на BPM инициативи, с помощта на по-широкото прилагане на облачния модел.

Внедряването на BPM системи често е затруднено от необходимостта да се изгради и конфигурира инфраструктура, в която софтуерът да бъде инсталиран. Напоследък, в много компании тези трудности се елиминират, като се използват облачни BPM решения. В проучване на Forrester, 48% от анкетираните заявяват, че вече използват или планират да използват BPM системи по модела “софтуер като услуга” (SaaS). Участници в проучването, които вече използват SaaS BPM споделят, че облачните решения им дават възможност да оценят ефекта от BPM инициативите и да демонстрират на бизнеса ползите, които могат да бъдат постигнати.

Източници
[1] The Forrester Wave: BPM Suites, Q1 2013
[2] The ROI Of BPM Suites, Forrester, August 22, 2011

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов