“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ≈-јдминистраци€

«аконът за е-управление Ц приоритет є1 за ћ“»“—

ѕромените в «акона за е-управлението ще бъдат представени за обсъждане от »“ общността до 20 септември

от Ќад€  ръстева, 03 септември 2014 0 7766 прочитани€,

≈кспертната група, ко€то работи по промените в «акона за електронното управление, се очаква да бъде готова с първи вариант на промени в текстовете до 20 септември. ѕо изменени€та на закона вече работ€т представители на ћинистерството на транспорта, информационните технологии и съобщени€та (ћ“»“—), браншовите и работодателски организации от сектора ( –»Ѕ, Ѕ“ѕѕ, Ѕј»“, Ѕј— ќћ), ЅјЌ, университети и неправителствени организации.  ѕървите две дискусии по проекта вече се състо€ха. √рупата ще заседава поне три пъти седмично.

»зменени€та ще бъдат представени на професионалната общност от бранша на информационните технологии и съобщени€та. ¬ кра€ на септември първоначални€т проект ще бъде предоставен за обществено обсъждане. “ова е основни€т приоритет на екипа на ћинистерството на транспорта, информационните технологии и съобщени€та в рамките на мандата на служебното правителство. ƒругата основна задача е ускор€ването на работата по електронни услуги за гражданите и бизнеса.  

е-правителство, е-управление

¬ече се работи по функциите на държавни€ системен администратор. “ова е институци€та, ко€то ще поддържа изградените системи, ще помага в обучението на потребителите и ще консултира ведомствата при изготв€не на задани€та за поръчка на хардуер и софтуер. „—ъздаването на системен администратор ще реши един от най-големите проблеми пред електронното управление в момента – да бъдат поддържани „живи“създадените услуги и връзки между системите“, коментира по този повод министърът на транспорта, информационните технологии и съобщени€та Ќиколина јнгелкова. Ќовата структура ще сложи край на работата „на парче“ и ще спре изразходването на милиони левове за едни и същи дейности, добави т€.

«апочна работа и друга група от експерти, ко€то създава методика и показатели за оценка на изпълнението на дейностите по въвеждане на електронно управление. —истемата ще следи напредъка в е-управлението и ще бъде обществено достъпна. „Ћипсата на €сни критерии е причината за неефективно усво€ване на средствата през годините и за не€сните практически ползи от разработените проекти“, коментира министър Ќиколина јнгелкова.

ћ“»“— работи активно по координаци€та на н€колко електронни услуги и автоматичен обмен на данни между системата на »ј „јвтомобилна администрац舓 и ћ¬–. ќчаква се до кра€ на октомври те да бъдат представени и да започнат да функционират. ≈-услугите са свързани с обмен на данни за свидетелствата за управление на автомобилите, както и за техническите прегледи. ¬ напреднал етап е и разработването на услугата за автоматична електронна проверка в Ќјѕ за липса на задължени€ на превозвачите.
¬ процес е и надграждането на системата за онлайн резерваци€ и продажба на жп билети. ¬ момента тази услуга се предостав€ за 6 направлени€, като от кра€ на октомври  предстои да бъде достъпна за още три.

ѕродължава и работата по проектите за електронни услуги, свързани с гражданска регистраци€ (√–јќ), общинска собственост, местни данъци и такси и социални дейности в —толична община и ¬елико “ърново.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов