“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јктуални проекти
бр. 9, 2014

ћиграци€та към облака е част от обширната »“ стратеги€ на ћани€ “ийм

 омпани€та предвижда миграци€ към MS Dynamics NAV 2013 и изпълнение на »“ проекти с еврофинансиране

от , 04 октомври 2014 0 4110 прочитани€,

ћани€ “ийм е българска компани€, чи€то дейност е внос, сортиране и продажба на едро и дребно на дрехи втора употреба на територи€та на Ѕългари€, –умъни€ и √ърци€. “ърговската марка „Mania”, под ко€то компани€та продава дрехи в Ѕългари€, се предостав€ по модела франчайзинг.  ъм момента ћани€ “ийм јƒ има общо 49 магазина, като в скоро време от компани€та предвиждат откриването на 1 нов магазин в –умъни€ и 2 в √ърци€.

√енислав Ќастев, директор “»нформационно осигур€ване”, ћани€ “ийм

  омпани€та има силна стратеги€ в областта на »“, работейки непрекъснато по развитие на »“ инфраструктурата с цел модернизиране и въвеждане на нови решени€, цел€щи оптимизаци€ и повишаване на ефективността на работа.

»менно както част от ц€лостната си »“ стратеги€ в кра€ на 2013 г. и началото на 2014-а ћани€ “ийм реализира проект по миграци€ към Office 365. ѕроектът стартира през ноември 2013 г. и се изпълн€ва в рамките на н€колко месеца, като от €нуари 2014 г. екипът на компани€та вече работи с новата офис система, възползвайки се изц€ло от нейните предимства.

ѕредпоставките

“ќсновна причина да преминем към Office 365 е фактът, че това решение предостав€ един интегриран пакет от услуги, включително Exchange Server, SharePoint, One Drive и Lync”, об€сн€ва √енислав Ќастев, директор “»нформационно осигур€ване” в ћани€ “ийм. “Exchange Server предостав€ много полезни опции, включително синхронизаци€ на съдържанието между всички мейл клиенти, бекъп на корпоративни€ имейл, общи контактни листи, сподел€не на календари, филтриране и менажиране на потребители и възможност групови корпоративни пощи”, допълва той.

«аедно с това фактът, че при преминаване към облачната услуга се елиминира необходимостта от поддръжка на хардуер, инфраструктура и операционна система от »“ екипа на компани€та на локално ниво, а самата услуга винаги се поддържа в оптимален режим, също наклон€ва везните в полза на миграци€та към Office 365.

—ледва извършването на задълбочени анализи, в резултат на които се стига до извода, че преминаването към облака е също така и ценово ефективно решение, отчитайки факта, че разходите за закупуването на хардуер на м€сто и за неговата поддръжка впоследствие са сравнително високи. ¬ резултат решението за миграци€та към облака е взето, а за партньор по проекта е избрана варненската фирма InLab.

ћиграци€та

“«апочнахме миграци€та стартово с прехвърл€нето само на н€колко акаунта, след което преминахме към прехвърл€нето на всички акаунти към Office 365”, об€сн€ва √енислав Ќастев.

»де€та зад тази стъпка е фактът, че по принцип преходът от стандартните пощенски клиенти към Exchange Server на Office 365 се извършва много бързо и без проблеми, но отнема време когато тр€бва да се запази текущата информаци€ натрупана в годините.

“«а нас обаче беше важно да запазим съдържанието на старите пощенски кутии, тъй като ћани€ “ийм е с дългогодишна истори€, имаме много служители, които работ€т от дълго време в компани€та и имат натрупани в пощите си гол€мо количество информаци€, ко€то тр€бваше да запазим”, уточн€ва той.

“ова е причината да се премине към извършване на миграци€ на всеки акаунт поотделно, прехвърл€йки календари и контакти за вс€ка пощенска кути€. ѕрехвърлените обеми на пощенските кутии са много големи, достигащи за н€кои потребители дори до 10 GB, което от сво€ страна отнема време, но не представл€ва н€каква техническа трудност.  ¬ъпреки необходимостта от чисто технологично време за миграци€та, проектът протича без никакви усложнени€ и проблеми.

—ред причините за безпроблемното изпълнение от компани€та отчитат също и факта, че преди внедр€ването на Office 365 е извършена миграци€ на всички потребители към активната директори€, базирана на м€сто в компани€та. “«а да може да работи Office 365 оптимално, е необходимо потребителите да бъдат включени към активната директори€”, уточн€ва √енислав Ќастев.

–езултати и ползи

 ато основна полза от реализаци€та на проекта по миграци€ към Office 365 √енислав Ќастев посочва обединението на данните в пощенските клиенти на всички служители. “ова на практика означава, че независимо дали пощата се ползва през уеб браузър, телефон или друго устройство, потребител€т достъпва последните актуализации в сво€та поща.

ƒруга полза е пълната синхронизаци€ на контактите и календарите. «а разлика от преди, когато всеки служител попълва своите контакти, сега вече контактите са обединени за всички служители и всички служители имат достъп до т€х.

“¬ допълнение SharePoint дава възможност да се използва силата на SharePoint сайтовете, за да се следи информаци€та и случващото се в компани€та”, коментира √енислав Ќастев. «атова в тази връзка от ћани€ “ийм планират изграждане на корпоративен интранет сайт, където да се публикуват всички работни стандарти, новини и да се след€т всички процеси в компани€та.

¬ажно предимство за екипа и работата на фирмата е наличието също така на комуникатора Lync, който позвол€ва провеждане на видео и аудио конферентни връзки. “—ега служителите ни активно провеждат видеоконференции между 2 или 3 държави, като качеството на тези видеоконференции е много добро”, уточн€ва √енислав Ќастев.

»менно наличието на Lync в Office 365 и доброто качество на предостав€ната от системата видеокомуникаци€ елиминира необходимостта от изпълнението на проект за изграждане на видеоконферентна система, какъвто е планиран първоначално. ќт ћани€ “ийм отчитат наличието на тази функционалност в новата офисна система като много полезно, поради факта, че предстои отвар€нето на 1 магазин в –умъни€ и 2 в √ърци€, както и развиването на нова дейност в —јў.

–азвитие и перспективи

 ато бъдещо разширение на проекта от компани€та планират изграждането на различни нови портали и сайтове на база SharePoint. —ред намерени€та на компани€та е също така да използва SharePoint като BI решение и да развива проекта и в тази посока.

ѕлановете за развитие включват също така изграждането на Help Desk сайт за поддръжка за вътрешни потребители на база SharePoint, каквато система липсва в момента в компани€та, както и изграждане на глобална рипортинг система.

Ѕъдещи »“ проекти

ћани€ “ийм планира миграци€ към MS Dynamics NAV 2013, което е последната верси€ на тази ERP система. ѕредвижда се проектът да стартира в началото на 2015 г. “ћиграци€та ще обхване всичките ни 49 магазина, заедно с централни€ офис на компани€та. “ова означава, че процесът по мигрирането ще бъде сложен и ще са необходими добра подготовка и реализаци€, за да може този процес да протече плавно”, коментира √енислав Ќастев.

¬ момента от компани€та очакват също старта на процеса по кандидатстване по новите европроекти. „рез включване в тези процедури и реализиране на подобни европроекти от ћани€ “ийм цел€т поднов€ване на мрежовата си инфраструктура и виртуализиране на всичките си налични сървъри. ќчаквани€та са тези проекти да стартират през следващата година.

“¬ъв връзка с проектите по виртуализаци€та предстои също така да направим сериозни анализи. ўе преценим и опци€та дали да не преминем изц€ло към инфраструктура като услуга или към софтуер като услуга, базирайки се на начина на работа в компани€та”, заключава √енислав Ќастев.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов