Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Анализи и тенденции
бр. 9, 2014

Доставчиците на облачни услуги коментират …

от , 04 октомври 2014 0 4479 прочитания,

Светослав Спасов,
мениджър облачни и инфраструктурни услуги, BULPROS

Българските компании показват и нарастващ интерес към инфраструктурните облачни услуги като IaaS, Backup as a Service (BaaS), Disaster Recovery as a Service (DRaaS). Основни фактори при избора на подобни услуги от страна на компаниите са: цена на  решението, заплащане само за времето на ползване на услугата, надеждност на услугата, сигурност на данните, наличност на автоматизация и портал за самообслужване. Откроява се ясна тенденция компаниите да търсят не само облачни услуги като продукт, но и цялостно решение включващо услуги по миграция и поддръжка.

В ифраструктурните услуги най-силно се налага хибридния модел където приложенията и услугите са разпределени между облака на доставчика и дейта центъра на клиента. В този модел най-важни са наличието на виртуализация на мрежата в облака и възможности за управление на идентичност и федерация с директорията на клиента.

Частен облак – това е тенденцията за корпоративните клиенти в България. Все още са наблюдава недоверие към сигурността на информацията при миграция към публична облачна услуга, затова корпоративните клиенти предпочитат да инвестират в изграждането и поддръжката на собствени частни облаци.

Росен Маринов,
изпълнителен директор, Датикум АД

Ако досега компаниите изнасяха част от информационните си системи или само определени проекти в облака, в последно време отчитаме значителен ръст на клиентите, които изцяло ни се доверяват да осигурим цялостното обезпечаване на ИТ инфраструктурата им и бизнес критичните им информационни системи като ERP, решения за бизнес анализ и отчетност, терминални услуги и системи за разплащания и други.

Пазарът на облачни услуги миналата година бе доста динамичен, като може да се каже, че се забелязват индикации за устойчив растеж. През последната година отбелязахме значителен ръст сред клиентите на облачната ни услуга, както и на обема на използваните от тях изчислителни ресурси. Значителен процент от нашите клиенти в България споделят, че облачните услуги са неразделна част от плана им за растеж, дори и тези които все още не са се възползвали от тях. Затова смятаме, че през следващата година облачните услуги ще се разглеждат като оптимално решение за много проекти.

Калина Донева,
маркетинг мениджър, ERP.BG

Нашите наблюдения са, че към момента у нас предимно малкият бизнес се възползва от облачни услуги, но все повече се забелязва интерес и от страна на големите фирми, които се сблъскват с трудности по поддържането на собствена ИТ инфраструктура. Тази тенденция важи и при търсенето на облачни ERP, СRМ и BI решения. В близко бъдеще интересът ще се засили и все по-малко компании ще инвестират в хардуер, за да освободят финансов ресурс за основната си дейност.

Съвременният свят е залят с огромни масиви от данни, за които са необходими анализаторски инструменти, за да бъдат разчетени и превърнати в полезна бизнес информация, без това да отнема време на мениджърите или на служителите. Облачните услуги дават възможност информацията да бъде достъпвана много по-бързо в реално време.

Ръстът в продажбите на таблети и смартфони, както и новите сегменти като "умни" часовници, очила и аксесоари, решения за интелигентен дом и интелигентни автомобили ще изисква все повече използването на облачни услуги, тъй като те позволяват информацията да бъде достъпвана от няколко устройства и от всяко място, което от своя страна прави много по-лесно отделни екипи да си сътрудничат и споделят данни.

Юлиян Бориславов,
CEO, ICN.Bg

У нас тенденцията е все повече фирми да се ориентират към cloud базирани решения, поради факта, че те гарантират на бизнеса 100% достъпност на онлайн присъствието. Радваме се, че бизнесът открива нови и нови ползи и приложения на “облака”. Нашите клиенти интегрират успешно ERP, CRM, BI решения в “облака”, като така спестяват ресурси за закупуване на скъпа инфраструктура, а същевременно предоставят на техните крайни клиенти лекота на решението и достъпност.

Забелязва се тенденция към търсене на hybrid cloud от страна на големите корпорации, финансовите и държавните институции. Лично аз смятам, че това ще бъде и тенденцията през 2015г., а това се потвърждава и от последните проучвания на Gartner.

Цветослава Кьосева,
зам. изп. директор “Бизнес развитие”, Методия АД

Съществената разлика спрямо традиционните подходи за внедряване на една бизнес система е, че при облачния модел се заплаща само това, което се използва като ресурс и като услуга и по този начин огромните капиталови инвестиции се разпределят във времето. Особенно предимство на облачните услуги се вижда при управлението на оперативните разходи - не изискват ежедневното наличие на квалифициран ИТ персонал, както и регулярната грижа по развитието му, в случаите когато ИКТ не е ключовата дейност на една организация. Това позволява на компаниите да изместят фокуса си от управлението на хора и ИКТ инфраструктура, към измерване и контролиране качеството на получаваните ИКТ услуги.

Вярваме, че това са предимства, които карат все повече мениджъри в България да търсят облачните услуги като една от опциите да повишат конкурентоспособността си на пазарите, в които оперират.

Салих Якубов,
продуктов мениджър „ИТ услуги“, Нетера ЕООД

Макар и с леко закъснение, търсенето и предлагането на облачни услуги в България следва световните тенденции. Търсенето се характеризира с постоянен и стабилен ръст. Все повече компании приемат предимствата на облачния модел и при нужда от внедряване на нова или разширяване на съществуваща ИТ инфраструктура залагат на него. Много от компаниите осъзнават, че схващанията за по-незащитени данни в облака и по-слаб контрол върху тях, както и че облакът излиза по-скъпо, отколкото изпозлването на собствена инфраструктура, са изцяло мит.

До скоро имаше повече търсене на облачни услуги от страна на малки и средни, по-иновативни компани, предимно в технологичния сектор, докато в момента се забелязва повишено търсене от компании с всякакви мащаби и дейност.

Увеличава се и броят на компаниите, предлагащи облачни услуги на българския пазар. Всяка година се появяват нови играчи и това води до силна конкуренция, която повишава иновациите и качеството на услугите, като същевременно редуцира цените им. Българските компании трябва да се съобразяват и с традиционно силната конкуренция на големите международни доставчици.

Иво Дрешков,
партньор „Софтуерни решения“, Некст Консулт ООД

Все повече компании разглеждат облачните услуги като сериозна алтернатива на досегашната си ИТ инфраструктура, а новите малки компании направо започват да ги използват масово. Все повече управители на компании и ИТ специалисти преодоляват предразсъдъците си на тема сигурност на данните и се доверяват на такива решения дори и за критични бизнес приложения.

За всички започва да става ясно, че един сериозен доставчик на облачни услуги може да даде много по-голяма сигурност от изградени с подръчни средства и икономия на ресурси решения, както и че за постигане на реална сигурност на данните са нужни ресурси, които  са по силите на доста малко фирми в България.

Повишеното доверие на клиентите се дължи и на сериозното технологично и функционално развитие на предоставяните услуги. Освен стандартните продукти на лидерите на този пазар, все повече и повече компании предлагат продукти базирани на платформи като Google Apps и Force.com. Това дава възможност на клиентите сами да избират компонентите на софтуерната си система, като плащат само за това, което им е необходимо и в същото време получават едно цялостно интегрирано решение.

Раздвижването през последната година е едва началото на истинското търсене на такива услуги и очаквам все по-сериозен ръст през следващите години.

Деница Калчева,
връзки с обществеността, ОмегаСофт ООД

Водени от стремежа за оптимизация, компаниите избират модела SaaS  за намаляване на разходите по хардуер, мрежови компоненти, поддържащ персонал и лицензи за бизнес софуер. Това е пряко свързано с преодоляване на икономическите затруднения, които много фирми изпитват в момента. Очакваме повишаване на интереса към облачните услуги в следствие на все по-голямата информираност за позитивите от това.

Димитър Цветков,
експерт, SAP Bulgaria

Традиционно облачните услуги за бизнеса не са особено популярни на българския пазар - в това отношение нашия пазар е по-консервативен. Въпреки това в последните 1-2 години се забелязва тенденция на все по-голяма заинтересованост от различни компании.

В момента на българския пазар на облачни услуги няма много локални играчи. Много от тях са фокусирани върху IaaS и PaaS. Тези услуги обикновено не адресират директно бизнес нуждите на клиентите, а по-скоро оптимизират техните разходи за ИТ и развой на приложения. За следващата година очакваме да се засили търсенето на услуги от тип SaaS, които директно адресират и решават бизнес проблемите на клиентите. Също така много от системните интегратори предоставят и ще продължават да предоставят хостинг услуги за различни бизнес критични системи, като по този начин ще се превърнат в локални SaaS доставчици за своите инфраструктурни клиенти.

Миглена Нориева,
маркетинг експерт, Микроинвест ООД

На пазара на облачни услуги у нас е налице все по-голямо предлагане, съчетано с плахо, но също така повишаващо се търсене. Спирачка остава недоверието на потребителите, дължащо се на факта, че се използват платформи за съхранение на техните данни и информация, които не могат физически да бъдат „видени и пипнати“. Въпреки информационните кампании и безспорните доказателства за гарантирана сигурност, която доставчиците на облачни услуги осигуряват, казусите като „никога не се знае кой и как все пак ще получи достъп до моите данни“ и „информацията ми е строго конфиденциална“ са все още доста актуални сред потенциалните ползватели на облака.

Оценката ни както за последната, така и за следващата година е по-скоро положителна. Оптимистично сме настроение към тенденциите при търсенето на облачни услуги. Въпрос на време е тези услуги да заемат значителен дял от ИТ пазара.

Кръстьо Иванов,
управител, Солитекс ИБС ООД

Облачните услуги са много широко понятие. Те може да са свързани с пазаруване онлайн, с онлайн банкиране и т.н. Облачните услуги навлизат повсеместно и дълбоко в личния живот на хората. Всъщност в момента качеството и предлагането на облачни услуги за частни лица далеч надхвърля предлагането на такива за бизнеса. В информационните технологии това е феномен, защото преди време най-новите и модерни технологии първо навлизаха във фирмите – така бе с персоналните компютри, с мобилните телефони, с IP телефонията и др.

Сега обаче предлагането и търсенето на облачни услуги в бизнеса изостава от това в личния ни живот. Очаквам че, скоро тази „дупка“ ще бъде запълнена и фирмите ще се ориентират все повече и повече към облачни приложения. Това неминуемо ще се случи, защото самите хора, които работят в тях, ще търсят същата свобода, лесна и безпроблемна работа, които им дават облачните приложения в личния им живот

Ако погледнем графиката на жизнения цикъл на един продукт, то според мен Google Apps for Work се намира на границата между фаза „въвеждане“ и „растеж“. В тази фаза услугата се купува от не голям процент компании, които са иновативни в своята същност, обичат новостите и са готови да рискуват, останалите чакат, за да видят как ще се справят „иноваторите“.

В този смисъл очаквам драстично увеличаване на търсенето на облачни услуги от малки и средни компании в България. За големите организации практиката показва, че голяма част от тях са собственост на чужди компании и решенията в областта на ИТ се вземат извън България.

Александър Аврамов,
изпълнителен директор, Стоун компютърс АД

Предлагането на облачни услуги у нас се увеличава – с известна уговорка, защото не всички услуги промотирани като облачни, наистина отговарят на изискванията за такива. Чужди компании се опитват да влязат на нашия пазар, но си дават сметка, че облачните услуги за бизнеса са много специфични за всяка страна и нейната правна и регулаторна рамка.

Пазарът на облачни услуги у нас през 2014 г. бележи значителен напредък по отношение информираността на целевите групи, доверието към облачните услуги, както и използването.

Продажбите на Стоун за 2013 г. на SaaS например са двойно повече от тези за предходната година, а общите активни договори за абонамент за 2014 г. са се утроили спрямо 2012 г. Анализаторска агенция Gartner предрича троен ръст на облачните услуги в Централна и Източна Европа, но ако съдим по себе си, това вече е факт и към 2014 г. Затова вярвам, че една прогноза от петкратно увеличение до 2017 г. е реалистична.

Друг много ключов момент е, че клиентите се развиват – някои фирми вече използват 2, или повече облачни услуги, което също помага на пазара да узрее, дори и броят на абонатите да не скача грандиозно на пръв поглед.

Елина Давидкова,
специалист “Продажби и маркетинг”, TBI Info

Компаниите все повече насочват погледа си към облачните услуги като решение, поради многото им неоспорими предимства -  значително намаляване на разходите за имплементация и поддръжка, сигурност и надеждност на съхранението на данни и осигуряване на удобен достъп до тях от всяка една точка на света.

Димитър Сарафов,
търговски директор, ФТС България ООД

Като основни тенденции, които се наблюдават на пазара могат да се отбележат следните:
 - Облачните технологии все повече навлизат в нашето ежедневие и фирмите все по добре разпознават различните типове решения и ползите от единия или другия вариант на реализация.
 - Все повече компании, които имат нужда от по-голяма гъвкавост на използваното от тях системно решение  се насочват към този модел на работа.

Наблюдава се тенденция за комбиниране на все повече различни типове системни решения в облачни технологии и интегрирането им, както помежду им, така и с други решения, които използват стандартни модели на работа.

С всяка изминала година пазара на облачни услуги продължава да се развива и тази тенденция ще се запази поне още 3 до 5 години. Допълнителен стимул за развитието на пазара е динамичната бизнес среда и високата конкуренция в различните сектори на икономиката, както и нестихващата нужда от постоянно повишаване на ефективността и прецизното управление на разходите.


КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов