Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Актуални проекти
бр. 10, 2014

ERP система автоматизира стандартни и специфични бизнес процеси в Омникар РЕНТ

Информационното решение, базирано на BORA Business Suite гарантира точност, минимум разход на време и прозрачност за бизнеса

от , 28 октомври 2014 0 4322 прочитания,

Омникар РЕНТ е фирма с основен предмет на дейност отдаване под наем на леки и лекотоварни автомобили на корпоративни клиенти. Това налага сериозна потребност от система за управление на бизнеса в компанията. В същото време обаче тази система трябва да бъде съобразена с особеностите на бизнеса на автомобилната компания. Което на практика означава, че системата трябва да обслужва както типични бизнес процеси, така в нея трябва да са включени и специфични за типа дейност на Омникар РЕНТ процеси, например билинг на договори.

За да отговори на своите потребности от организиране на бизнес процесите Омникар РЕНТ внедрява ERP системата BORA Business Suite.

Златомир Ангелов, управител на Омникар РЕНТ

Прочетете още: 42 решения за управление на търговската дейност

Златомир Ангелов, управител на Омникар РЕНТ

Проектът и технологичното решение

“Изборът на система за управление е важен процес, - споделя Златомир Ангелов, управител на Омникар РЕНТ. - Избрахме ERP системата BORA Business Suite, стъпвайки на сигурно решение, тъй като работим в партньорство с Бора Солюшънс вече над 5 години в рамките на друга компания и сме сигурни във възможностите на системата и партньора.”

В процеса на внедряване на ERP системата стандартните процеси по обслужване на доставки, финанси, продажби, счетоводна отчетност се оказват по-лесната част от внедряването. По-специфичната част от проекта обаче, която включва обслужването на билинг процеса и респективно - средствата, с които това се прави, налага разработка на специфична софтуерна система, напълно интегрирана с останалите, която да обслужи отдаването на автомобилите под наем и пълното документално оформление на този процес. “Бора Солюшънс имат опит с такава тематика и това ни помогна много”, коментира Златомир Ангелов.

В Омникар РЕНТ е внедрена най-новата версия на ВОRA Business Suite v.8, разработена с най-новите технологии на Microsoft. Системата е с трислойна архитектура, базирана е на продукти и технологии на Microsoft и се интегрира успешно с Windows Server и база данни MS SQL.

Относно ИТ инфраструктурата, необходима за функционирането на ERP системата, в Омникар РЕНТ използват вече изградената такава инфраструктура в компанията.

Обхванатите бизнес процеси

За момента Омникар РЕНТ ползва само онези възможности и функционалности на ERP системата, от които компанията се нуждае за подсигуряване на своите ежедневни бизнес процеси. Работните места са фокусирани върху създаване, картотекиране и обслужване на договори за отдаване на автомобили под наем, обслужване на финанси, доставки, счетоводство и продажби – билинг. От съществено значение за подобряване на процесите в компанията са също така вградените средства за бизнес анализи.

“В системата поддържаме цялата необходима информация за автомобилите, отдавани под наем - търговски, технически и експлоатационни характеристики. Цялата информация и анализирането й е важно поради необходимостта от проследяване и вземане на адекватни мерки за предстоящи събития. Изготвянето на календар ни позволява да проследяваме дати на събития – предстоящ годишен технически преглед, сключване на застраховки - гражданска отговорност и Каско, както и техническо обслужване на автомобила. А когато автомобилите са много, тази информация е изключително съществена”, коментира Златомир Ангелов.

Освен база данни за автомобилите в системата се поддържат и бази данни за клиентите с всички характерни особености. Договорите, които Омникар РЕНТ сключва с клиентите, също се въвеждат в ERP системата, като тези договори се създават автоматизирано и се съхраняват централизирано. На практика системата автоматично прави анализ и валидиране пълнотата на данните по договора. Впоследствие, на база специфичните особености на конкретния договор, се подава информация към билинг процеса, който от своя страна може да е в различен режим – на базата на месечно отчитане или към определена дата – в зависимост от специфичните договорени условия. “На практика системата има грижа да обслужи договорите на базата на предварително дефинираните условия - по клиенти, по дата на падеж, по период”, обясняват от Омникар РЕНТ.

Част от функционалността на системата е автоматизираното изготвяне, приключване и осчетоводяване на издадените фактури, като задължението на клиента се включва в оперативното Cash Flow.

Системата предоставя също така възможност за акумулиране и проследяване на всички разходи за автомобила.

“Натрупването и централизираното съхранение на цялата информация е добра основа за бизнес анализи. Разполагаме с аналитични справки за ефективност на сделките. Заетостта на автомобилите и управлението на свободните ресурси на практика е много съществена информация за мениджмънта и системата позволява поглед върху нея от различни аспекти”, уточнява Златомир Ангелов.

Работен екран от ERP системата

Резултати и ползи

Като важен резултат от внедряването на ERP системата от Омникар РЕНТ отчитат факта, че с това внедряване компанията получава едно завършено решение за обезпечаване не само на общите, но и на специфичните си бизнес потребности. “Системата е гъвкава и това позволи да се моделира за нас – по нашия размер и за обезпечаване на нашите цели. С внедряването й обезпечихме работата на компанията в една-единствена система и с максимално вложени автоматизирани процеси. Това ни гарантира точност, минимум разход на време и прозрачност за бизнеса”, коментира Златомир Ангелов.

Предизвикателствата и научените уроци

Един от най-съществените научени уроци е изключителната важност на съвместната работа на двата екипа – на потребителя и на внедрителя. Причина за това е фактът, че внедряването на една ERP система не е просто покупка, а внедряване на решение за управление на бизнеса и компанията клиент получава не просто софтуер, а и бизнес консултации, споделени знания и решения на специфични казуси. От Омникар РЕНТ са убедени, че е от изключително значение всички служители в компанията да работят в една система, защото това повишава в порядъци управляемостта, качеството на информацията и дисциплината. А мениджмънтът разчита на актуална, точна и вярна информация във всеки миг на базата на онлайн работата на всички.

Планове за развитие ERP системата

“Системата ще се разширява, заедно с разширението на бизнеса”, убеден е Златомир Ангелов. От компанията планират всички дейности, или работни места, които решат да добавят, да намерят място в системата и да бъдат напълно интегрирани.

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов