“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јктуални проекти
бр. 10, 2014

»нформационната среда в ƒевин јƒ Ц развитие под знака на бизнес потребностите

ѕрез последните 2 години CRM системата в компани€та е обновена с добав€не на нови възможности. –еализират се още н€колко интересни »“ инициативи, сред които е въвеждането на система за управление на мобилните устройства (MDM) и работата по проекта Devin Info

от , 29 октомври 2014 0 4894 прочитани€,

мпани€та „ƒевин” јƒ е добре позната на българските потребители като производител на разнообразни бутилирани води – минерална, изворна и трапезна. ѕрез последните години компани€та разшири своето портфолио, включвайки в него и различни негазирани напитки, като стана дистрибутор на енергийната напитка Red Bull и на соковете с марка Granini, а по-късно пусна на пазара и собствена марка сокове – Frutelli.

»нтересен факт е, че ƒевин е сред 3-те най-попул€рни български търговски марки в Ѕългари€, според класаци€та Superbrands. ¬ контекста на основната тема на този брой на списание CIO веднага възниква предположението, че за успешното пазарно позициониране на ƒевин допринас€ съвременна CRM система. “ова е в€рно, но както винаги, за успеха са необходими и други фактори – последователна »“ стратеги€, правилно разбиране разбиране за рол€та на »“ в бизнеса, реалистичен подход към управлението на очаквани€та и т.н.

—тефан √лавчев, »“ мениджър, ƒевин јƒ

ѕрочетете още: ƒевин јƒ - максимум »“ ефект в кризата

—тефан √лавчев, »“ мениджър, ƒевин јƒ
—тефан √лавчев е »“ мениджър на ƒевин јƒ от 2011 г. ѕреди това, в продължение на 9 години е заемал различни позиции в ѕетрол јƒ, включително »“ директор на компани€та през последните шест. ¬ периода 2000-2002 г. е бил изпълнителен директор на специализираната в разработката на бизнес софтуер компани€ Ѕусофт »нженеринг ќќƒ.

ѕредистори€

ќсновите на корпоративната информационна среда в ƒевин са поставени през 2008 г., когато в компани€та е внедрена ERP системата MS Dynamics NAV (Navision). ѕреди това »“ функци€та е имала по-малка и съпътстваща рол€ в компани€та, но бързото разрастване на нейни€ бизнес през години, в които бутилирана вода се превръща в най-продаваната безалкохолна напитка постав€т нови изисквани€ към информационното осигур€ване на ƒевин.

—лед въвеждането на MS Dynamics NAV като основна информационна система за управление на бизнеса в ц€лата компани€, през 2009 г. започва реализаци€та на CRM система, базирана на MS Dynamics NAV. ќсновната цел на този проект е автоматизиране на процеса по събиране на поръчки, главно от преките клиенти на ƒевин. ѕървоначално внедр€ването е ограничено и обхваща около една трета от търговската сила на компани€та. —истемата има базова функционалност за прослед€ване на хладилните съоръжени€ на ƒевин – настан€ване и инвентаризаци€, възможности за създаване и прослед€ване на маршрути и създаване и обработка на въпросници.

–ешението е реализирано върху backend модул „ћобилна “ъргов舓 в Microsoft Dynamics NAV и frontend – Handheld terminals MOTOROLA, които комуникират с централното приложение през мобилната мрежа. ѕартньори в изграждането на решението за backend и frontend модулите са съответно “им ¬»∆ЏЌ Ѕългари€ ќќƒ и Ѕаркод —истеми Ѕългари€ ќќƒ.

ѕрез годините »“ инфраструктурата в ƒевин јƒ също се развива в унисон с информационната среда и технологичните тенденции. — цел изчислителните мощности да се ползват оптимално съществена модернизаци€ на »“ инфраструктурата е проведена през 2012 г., когато е въведена виртуализаци€, сървърите са организирани във failover клъстер, ERP системата е пренесена в отделен клъстер, внедрена е сторидж система IBM Storewize V7000.

ѕрез последните 2 години CRM системата в ƒевин е обновена с добав€не на нови възможности, увеличен е и бро€т на потребителите и, така че сега решението се използва от всички служители от търговската сила. —тартирани са още н€колко интересни »“ инициативи, сред които е въвеждането на система за управление на мобилните устройства (MDM) и реализаци€та на проекта Devin Info.

Ќови€т облик на CRM системата

“ѕрез 2013 г. разширихме покритието на CRM системата до 100% от търговците и техните преки ръководители, като фокусът беше преместен от преките към всички клиенти на компани€та. ќсвен поръчките системата вече позвол€ва и събирането на информаци€ за представ€нето на ƒевин в търговските обекти”, казва —тефан √лавчев, »“ мениджър на ƒевин јƒ.

¬ началото на 2014 г. обнов€ването на решението продължава – направен е ре-дизайн на CRM системата, в който е променена нейната архитектура, като е добавено допълнително WEB базирано приложение, осигур€ващо отдалечен достъп на всички зонални мениджъри. “ова приложение осигур€ва управление на маршрутите на търговските представители и прослед€ване на изпълнението им като ги визуализира върху карта. ¬ новото приложение е преместена и усъвършенствана верси€ на функционалността за генериране на въпросници и събиране на резултатите от попълването им. ƒобавени са и нови функционалности – полагане на цели и отчитане на изпълнението им както и система за съобщени€, свързана с обектите. –еализирани са и следните допълнителни функционалности в MS Dynamics NAV и терминалите:

  • ”правление на цели€ жизнен цикъл на рекламни договори на ƒевин с обекти – от предложение за сключване, през прослед€ване на изпълнението до приключване на договора;

  • —ъздаване в MS Dynamics NAV и поръчка през терминалите на промоционални пакети от артикули;

  • ѕреместване на хладилни съоръжени€ директно от терминалите. ѕодаване на за€вки за сервизирането им;

  • ”съвършенстване на системата за отчитане на нумерична дистрибуци€ на продуктите на ƒевин в търговските обекти.

MDM решение

“¬ допълнение на всичко изброено дотук, търговската ни сила имаше нужда от система за ефективна вътрешно фирмена комуникаци€, възможности за мултимедийно представ€не на маркетингови материали на клиентите ни и ефективно възприемане на програми за обучение. «а да посрещнем тези нужди, оборудвахме колегите с 8“ инчови таблети. ¬сички тези мобилни устройства, разпръснати из ц€лата страна тр€бваше да могат да бъдат ефективно менажирани”, сподел€ —тефан √лавчев.

«а да осигур€т управлението на мобилните устройства, специалистите от ƒевин провеждат проучване на водещите MDM системи (Mobile Device Management) и се спират на AirWatch.

“—лед като инсталирахме агента на системата върху всички мобилни устройства вече имаме пълен контрол върху т€х, както и отдалечен достъп за оказване на помощ на потребителите. —истемата осигури нужното ниво на сигурност като предостави криптирани контейнери за електронната поща и системата за управление на съдържанието”, казва »“ мениджърът на ƒевин јƒ.

Devin Info

÷елта на този проект е събиране, съхран€ване и обработване на информаци€ за продажбите на дистрибуторите на ƒевин към търговските обекти. јнализите на информаци€та по канали и сегменти на реализаци€ помагат на бизнеса при взимане на решени€ относно подобр€ване на представ€нето на компани€та на пазара, а автоматизираното обобщаване на информаци€та е абсолютно необходимо, като се има предвид, че ƒевин јƒ, работи с над 80 основни дистрибутора.

ѕроектът стартира през 2012 г. и към момента е обхванал почти половината от водещите дистрибутори на ƒевин. ѕри неговата реализаци€ обаче не липсват предизвикателства. ѕървото от т€х са разнообразните системи за управление на бизнеса, които използват дистрибуторите.

“јнализът на софтуера за управление на основната им дейност, който използват нашите контрагенти, показа огромно разнообразие – от складови програми написани под DOS до съвременни ERP решени€. «а да можем да посрещнем изисквани€та на това разнообразие, опростихме комуникаци€та към нас до структурирани текстови файлове в CSV формат изпращани на SFTP сървър. «а вс€ка отделна система, ко€то използват дистрибуторите ни, създадохме модул, който извлича от базите данни нужната информаци€ за продажби, клиенти и артикули с кодировката от системата на дистрибутора. ѕолучената информаци€ импортираме и съхран€ваме в SQL база данни”, по€сн€ва »“ мениджърът на ƒевин.

Ќай-трудно се оказва обаче да се намери начин за адекватно съпостав€не между търговските обекти в базата данни на дистрибутор и в базата данни на ƒевин.

“«а да можем да изготв€ме нужните ни анализи, тр€бваше да създадем съответстви€ между кодировката от базата данни на всеки дистрибутор с тази от нашата. ƒокато създаването на тези съответстви€ за артикулите не представл€ваше проблем, то припознаването на обектите от базите на дистрибуторите към тези от нашата база данни ни затрудни – как да съпоставим обект, който в базата данни на дистрибутора може да е записан като ‘павилиончето пред блок 23 …’”, сподел€ —тефан √лавчев.

»нструментът, който е използван първоначално в ƒевин за обобщаване на данните е таблици на Excel, но само с негова помощ задачата за съпостав€нето на обектите си остава доста трудоемка. ѕри това тази задача не е еднократна – на практика целта е информаци€та от базите данни на дистрибуторите да се извлича и анализира периодично и доста често.

«а да се справ€т с предизвикателствата при разпознаването и съпостав€нето на обекти към момента в ƒевин јƒ проектират ново WEB базирано приложение. “Ќа практика това приложение ще дава възможност в базите данни на потребителите да се търси по булстат, по име на обект и по адрес. ¬ базата данни на ƒевин ще може да се търси по същите критерии и по GPS координати, които могат да бъдат уникален идентификатор за обекта. —ъщевременно се осигур€ва и визуализаци€ на намерените резултати върху карта. “ова ще улесни колегите от търговската сила, които ще използват приложението от таблетите си”, по€сни —тефан √лавчев.

»“ мениджърът на ƒевин отбел€за, че проблемът с адекватното разпознаване на обектите от базите данни на дистрибутори е доста често срещан в ритейл бизнеса. ѕодход, който са приложили и в ƒевин јƒ, и който според »“ мениджърът дава най-добри резултати, е в работата по съпостав€не да бъдат въвлечени служителите от търговски€ отдел, като се положат усили€ те да бъдат улеснени. ¬ други компании които имат малък брой дистрибутори, разпознаването и съпостав€нето на обектите се осъществ€ва от самите дистрибутори, но този подход е неприложим за ƒевин јƒ поради големи€ брой на нейните дистрибутори.

ƒруги проекти

—ред вече реализираните напоследък проекти в ƒевин са още:

- ¬ъвеждане на нови възможности за управление на поръчки за производство и планиране на поръчки за материали. «а целта е активирана и настроена допълнителна гранула в MS Dynamics NAV, ко€то на базата на прогнози за продажбите автоматизира планирането на производството и поръчката на материали за него;

- ¬ъвеждане на допълнителен модул на MS Dynamics NAV за управление на автопарк. “ова решение улесн€ва контролът върху гориво, технически прегледи, документи на автомобилите, сервиз и контрол на разходите, за над 200-те превозни средства, които ƒевин използва в ежедневните си дейности;

- ¬ъвеждане на нова функционалност в MS Dynamics NAV, осигур€ваща одобрение на поръчки надхвърл€щи кредитен лимит или просрочени плащани€. ѕри постъпване на поръчка за продажба, системата изчисл€ва текущото състо€ние на разчета с клиента и при настъпило просрочие или надхвърл€не на одобрени€ от ”правителен съвет кредитен лимит изпраща по електронната поща запитване до упълномощени служители, които могат да вземат решение по казуса.

¬ перспектива

—ред предсто€щите »“ проекти в ƒевин јƒ е въвеждането на система за управление на електронен архив (eDMS). Ќа този етап вече са дефинирани изисквани€та към това информационно решение. “ѕоставили сме си за цел, до кра€ на годината да изберем и внедрим eDMS системата, така че от 1 €нуари 2015 г. новосъздаваните документи от н€колко типа, които са особено важни да бъдат под управлението на това решение. Ќа следващ етап в обхвата на системата ще бъдат включени и другите необходими документи”, отбел€за —тефан √лавчев.

—ъщевременно в компани€та анализират възможностите за усъвършенстване на използваните средства за бизнес анализи (BI).  ъм момента в ƒевин използват BI решение, базирано на OLAP Cube, а като frontend компонент се използва Excel. ¬ този вид решението не предостав€ достатъчно възможности потребителите да провеждат самосто€телни анализи без намеса на »“ специалисти. ѕредстои да се реши дали BI системата да бъде сменена или усъвършенствана.

»“ решени€та не вършат чудеса, ако процесите не са оптимизирани

—тефан √лавчев, »“ мениджър, ƒевин јƒ—тефан √лавчев, »“ мениджър, ƒевин јƒ:
ѕредизвикателствата в повечето »“ проекти идват от това, доколко отдадени на работата са служителите в компани€та. ќтношени€та с »“ доставчиците не са сложни – те са на договорна основа, но успешната реализаци€ на информационни решени€ изисква определени задачи да бъдат решени вътре в компани€та – такава задача например е почистването на данните, с които тр€бва да работ€т изградените системи.
—ериозно предизвикателство, което възниква пон€кога е и см€ната на обхвата на проекта по време на неговата реализаци€, заради не добро първоначално дефиниране на изисквани€та. Ќормално е да се управл€ва пром€ната, но пон€кога т€ е толкова гол€ма, че проектът на практика стартира отново.
”спешното преодол€ване на предизвикателствата, свързани с развитието на информационната среда зависи в гол€ма степен от взаимодействието между »“ и бизнеса. ¬ ƒевин јƒ инициативите, които предлага »“ отделът се приемат много добре. ¬ компани€та има добро виждане за това по какъв начин технологиите помагат на бизнеса. » все пак управлението на очаквани€та към »“ е изключително важно, за да не се стига ситуаци€, при ко€то бизнесът очаква от »“ повече от това, което би могло да му бъде предоставено.
»нформационните технологии не вършат чудеса - ако един процес не е добре организиран, с неговата автоматизаци€ само ще получим по-бързо лошите резултати от този процес. «а щастие в ƒевин јƒ е налице разбиране по този въпрос и с общи усили€ »“ проектите се реализират успешно.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов