Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Актуални проекти
бр. 10, 2014

BI система подпомага бизнес анализите в търговска верига Зора

В работата по проекта ИТ екипът, ангажиран с внедряването, натрупва уникален опит с интеграцията на ERP и BI системата. Внедрената система за бизнес анализи QlikView се ползва от над 60 служители, а най-активни потребители са управителите на магазини

от , 29 октомври 2014 0 4274 прочитания,

Виктория Лазова

Търговска верига Зора е изцяло българска верига магазини, специализирана в продажбата на бяла, черна, климатична, ИТ и офис техника. През 1991 г. отваря врати първият магазин на компанията и това слага началото на изграждане на верига от магазини в цялата страна. От своето основаване компанията непрекъснато инвестира в разширяване и модернизация на търговската си инфраструктура. В момента фирмата има 37 търговски обекта в страната, като се предвижда откриване на още нови търговски обекти.

Разрастването на бизнеса на компанията, както и необходимостта от извършването на бизнес анализи налага въвеждането на BI система, която реално започва да функционира в края на 2013 г.

Прочетете още: PLM в производствените предприятия – мода или необходимост

Велико Иванов

Велико Иванов, ИТ мениджър на Зора

Предисторията

В процеса на развитие на търговската верига в условията на силно динамичен пазар възниква необходимостта ръководството на Зора да разполага с информация, различна от чистата статистика, за това какви са продажбите и какви процеси се случват в бизнеса на фирмата. Решението в случая е ERP системата Atlas, с която търговската верига работи още от 2006 г., да бъде надградено с BI система. “За целта първо се обърнахме към разработчика на нашата ERP система – фирма AS Systems, но се оказа, че подобно надграждане от тяхна страна ще изисква сериозен труд, усилия, както и значително финансиране”, обяснява Велико Иванов, ИТ мениджър на Зора.

Това налага да се търсят други варианти за имплементиране на BI решение и след проведено проучване ИТ мениджмънтът на компанията се спира на QlikView и съответно компании, които го внедряват. Следва събиране на допълнителна информация и в резултат за внедрител на BI софтуера е избрана фирма Infos.

Проектът

Като най-важни аргументи за избора на QlikView от Зора посочват изискването системата преди всичко да е лесна за работа, интуитивна, като интерфейсът да е възможно най-лесен и удобен за използване. “Много важно изискване също така беше системата да работи бързо, тъй като ние разполагаме с огромен обем от данни, събирани от 2006 г. насам и дори ERP системата ни понякога се затруднява със справки за по-големи периоди”, уточнява Велико Иванов. И така основните аргументи в полза на QlikView са лесен и удобен интерфейс и много бърза работа.

BI системата, внедрена в Зора, включва 4 нива потребители: администратори, които могат да работят с всички данни, продуктови мениджъри, доставящи стоката, управители на магазини, които следят чрез системата състоянието на своите обекти, и служителите от отдел “Логистика”, които зареждат магазините.

Така QlikView има около 60 потребители, като най-голям е броят на управителите на магазини – над 35 – 40 човека. “В BI системата съществуват например справки, създадени специално за управителите, като целта е те да могат да следят нивото на своя магазин, да виждат силните и слабите страни и съответно да търсят по-добри решения, а не подобни решения да им се спускат от ръководството”, обяснява Велико Иванов.

Екипът

Изпълнението на самия проект обаче се оказва сериозно предизвикателство както за екипа на Зора, така и за екипа на внедрителя. Причината е, че за първи път у нас се реализира имплементация на QlikView върху система, различна от Microsoft Dynamics ERP.

Това налага и сериозно участие в имплементацията на екип от страна на разработчиците на Atlas ERP – AS Systems. “За внедрителите на QlikView беше важно да разберат каква е логиката на ERP системата, за да могат да започнат да извличат правилните данни за изготвянето на отчетите, на показателите и др.”, обяснява Велико Иванов.

От страна на внедрителя на BI системата в процеса на внедряването участват 3-ма представители на фирма Infos, от екипа на Зора се включват активно 3-4 служители, а от страна на AS Systems участие във внедряването вземат 2-ма специалисти. Заедно с това за определяне параметрите на системата, модулите и необходимите справки ИТ отделът на търговската верига работи в тясно сътрудничество с висшия мениджмънт на компанията в лицето на един от собствениците на Зора.

Етапи на внедряването

Внедряването започва през март 2013 г. и продължава общо около 7-8 месеца, като основната работа по процеса на имплементация завършва в края на 2013 г. “Ако кажа обаче, че е внедряването е напълно завършено, няма да бъда много точен. Винаги сме на 99,99% изпълнение, защото непрекъснато тече усъвършенстване на системата. На практика и сега проектът продължава с доработки, малки допълнения, поддръжка и др.”, коментира Велико Иванов.

След договарянето на търговските параметри през пролетта на 2013 г. следват инсталациите на BI решението, които с цел постигане на по-голяма сигурност са направени във виртуалната среда на търговската компания. Следва проектирането, при което се задава обхват на броя справки и броя показатели и разписване на справките. Впоследствие необходимите действия са съгласувани с Infos и с разработчиците на ERP системата Atlas. “Причината за по-продължителното внедряване е основно фактът, че се наложи да се направи интеграция с изцяло нова база. Не сме имали забавяния в комуникацията, не сме имали и други проблеми”, обяснява Велико Иванов.

След окончателното стариране на BI системата на потребителите се оказват необходими само около 2-3 седмици да свикнат за работа с новата система, след като преминават вътрешнофирмено обучение. “Реално това е много кратък период и очакванията ни бяха за по-дълъг срок на адаптация към новата система. Основната причина за тези кратки срокове обаче се оказа фактът, че потребителите се убедиха в предимствата на системата и в това, че тя им помага значително в тяхната ежедневна работа, носи им ползи и им спестява доста главоболия”, коментира Велико Иванов.

Хардуерът

BI системата е базирана на място в компанията. На практика търговска верига Зора разполага със собствен дейта център, обновен преди около 3 месеца с нови сървъри на IBM – общо 5 машини, плюс един сторидж. Компанията работи във виртуална среда, като едновременно с това тя разполага и с невиртуализирани сървъри. Така на практика 3 машини обслужват виртуализацията, а 2 машини обслужват клъстерната конфигурация.

Заедно с осъвременяването на хардуера е направен и ъпгрейд на софтуера с цел постигане на бързодействие. За целта са закупени лицензи за Microsoft Server 2012 R2 и Microsoft SQL 2012 Enterprise.

Резултати и ползи

Един от най-важните резултати от внедряването на BI е, че се създава единен „начин на мислене“ на мениджмънта на фирмата от високо и средно ниво, т.е. основните целеви показатели са заложени в справките на системата и започва редовният мониторинг на тяхното изпълнение от страна на мениджмънта. “Например след внедряването на BI системата първото нещо, което се забеляза, е, че обръщаемостта на някои групи стоки не е добра, т.е. времето, за което една стока бива продадена, не е удовлетворително”, обяснява Велико Иванов. В резултат тези показатели са първото нещо, което бива подложено на разглеждане и коригиране.

Като сериозна полза от системата QlikView от търговската компания отчитат и факта, че управителите вече разполагат с поглед върху своите обекти, имат ежедневен достъп до информация за тях и могат да генерират идеи как да се подобри работата. “Управителите вече много по-лесно могат да преценяват как се движат нещата при тях и да променят нещо в движение, без да е необходимо да чакат края на месеца”, допълва Велико Иванов.

Специфични моменти при реализацията на проекта

Като най-труден момент в работата по проекта от ИТ екипа на Зора отчитат предизвикателството да бъдат накарани два екипа, които разработват два различни типа софтуер, да обединят тези софтуери. “Основното за един такъв проект е комуникацията да бъде много добра”, коментира Велико Иванов.

Много важно е също така доброто планиране на ИТ ресурсите, включително хардуерни, които ще бъдат необходими за проекта, още в най-ранна фаза, убедени са от търговската компания.

Планове за развитие и надграждане на решението

“Бизнесът се променя доста бързо и когато ръководството реши, че навлиза в нова търговска ниша, трябва да се пренастрои както ERP системата, така и BI системата”, обяснява Велико Иванов във връзка с бъдещото развитие и надграждане на QlikView. Непрекъснато се изработват нови справки, които да подпомагат анализа на различните отдели на фирмата – доставка на стоки, обвързване на доставки с продажби, изработване на специфични показатели за ефективност, обращаемост и т.н. Това на практика означава, че тъй като промените в Зора са динамични, задължителна е и динамиката в промените по BI системата съобразно новите нужди, казват в заключение представителите на Зора.

Изпълнявани и предстоящи ИТ проекти
 Преди около 2 месеца Зора пусна обновения си сайт, в резултат на което отчита сериозен ръст в онлайн продажбите. Това е и един от основните ИТ приоритети на търговската компания днес, а именно развитието на сайта, като в тази посока от компанията предвиждат добавяне на нови начини на разплащане, за да улеснят още повече клиентите си. Сред плановете за 2015 г. е включен и стартът на проект за разработка на мобилно приложение на компанията, в което да бъде интегрирана възможност за мобилно разплащане с цел продажби през самото мобилно приложение, както и предоставяна на по-богата функционалност за потребителите.

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов