Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Актуални проекти
бр. 10, 2014

Теси ООД постига автоматизация на бизнес процесите чрез внедряване на SAP ERP

С въвеждането на системата се улеснява оперативната работа във всички отдели на компанията, повишава се ефективността на обработка на информация и се минимизира възможността за допускане на грешки

от , 29 октомври 2014 0 6681 прочитания,

Виктория Лазова

Теси ООД е изцяло българска компания, част от Фикосота Холдинг, основана през 1991 г.

Компанията е един от европейските лидери в областта на водонагревателните и отоплителните уреди за дома и индустрията. Продукцията й присъства в 57 държави на 4 континента – Европа, Азия, Африка и Южна Америка. Водещите пазари за компанията са Германия, Испания, Швеция, Румъния, Хърватска, Португалия, Гърция, Украйна, Прибалтийските държави и др.

Прочетете още: Tesy инвестира в модернизация на производствените си процеси

Бюлент Юсмен

Бюлент Юсмен, ИТ мениджър на Теси

Предприятието разполага с 4 модерни завода – 2 от които изградени на територията на град Шумен и 2 в град Смядово.

Компанията е сред най-добре оборудваните в своя бранш. Тя разполага с модерна, напълно автоматизирана линия за производство на водонагревателни уреди от 10 до 150 л., както и един от най-модерните заводи за водонагревателни уреди с косвен нагрев и буферни съдове до 2000 литра.

Дейността в Теси ООД e сертифицирана и се изпълнява в съответствие с изискванията на стандарта за качество ISO 9001/2010, който покрива разработката, дизайна и производството на битови електроуреди.

От пролетта на настоящата година бизнес процесите в Теси ООД се подпомагат от система SAP ERP.

Екипът, ангажиран с внедряването на SAP ERP, в работна среда

Екипът, ангажиран с внедряването на SAP ERP, в работна среда. Вдясно: Жечко Кюркчиев, управител на дружеството

Предисторията

Сред основните причини за вземането на решение за внедряване на ERP система са преди всичко необходимостта от реинженеринг на основни бизнес процеси, нуждата от внедряване на най-добрите практики в индустрията с цел подобряване конкурентоспособността на фирмата, както и качествено подобрение на управленските отчети и възможността за бизнес-анализи.

“Необходимо беше също така постигане на хетерогенна структура на информационните системи във фирмата и обезпечаване на оперативната дейност на Теси по отношение на продажби, финансово счетоводство, контролинг, закупуване, управление на складовете и материалните запаси, планиране на производството и анализ и прогнозиране”, обяснява Бюлент Юсмен, ИТ мениджър на Теси и проектен мениджър за внедряването на ERP системата.

Реализирането на проекта цели също така и постигане на интеграция на дейността на всички отдели в дружеството в единна система с унифицирани правила на работа и повишаване сигурността на информационната система. “Не на последно място искахме да внедрим информационна система, която да даде възможност за развитие и надграждане”, допълва Бюлент Юсмен.

Проектът е съфинансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013.

Какво включва SAP ERP системата в Теси

Графика: Какво включва SAP ERP системата в Теси

Реализацията: решение, етапи, партньори

След като е взето принципно решение за внедряване на ERP система, изборът на мениджмънта на компанията пада върху системата SAP ERP. Основна причина за това е фактът, че това решение е конфигурируемо, покрива настоящите нужди на Теси и е с възможност за развитие в посока бъдещи изисквания.

“За изпълнител на проекта беше избрана Атос Ай Ти Солушънс енд Сървисис заради опита и експертизата на екипа на ИТ компанията в успешното реализиране и управлението на значими проекти по внедряване на SAP платформи в много големи български компании”, коментира Бюлент Юсмен.

Проектът е реализиран за 11 месеца (март 2013 – февруари 2014), като през цялото време на неговото изпълнение в работата са ангажирани всички членове на висшия мениджмънт на компанията, както и над 15 ключови потребители.

От страна на Атос Ай Ти Солушънс енд Сървисис за проекта са ангажирани над 10 от SAP консултантите на компанията.

Технологиите

“Цялото решение е инсталирано на два сървъра и 4 виртуални машини, част от обхвата на проекта, мащабирани според очаквания обем данни и желаната производителност”, обяснява Бюлент Юсмен. “Четирите виртуални машини са продуктивен сървър SAP ERP; девелопмънт&тестови сървър SAP ERP; Business Warehouse сървър и Business Objects сървър”, уточнява той.

Използваната операционна система е Windows, а базата данни е Sybase.

“Благодарение на внедрените модули за финансово счетоводство, планиране на разходи, управление на материално стопанство и на складово стопанство, планиране и отчитане на производството, продажби и дистрибуция и бизнес анализи в компанията постигнахме един напълно интегриран процес по планиране на продажбите и производството”, обяснява Десислава Дишлева, финансов мениджър на Теси.

В рамките на внедряването са разработени също така допълнителни интерфейси, сред които ECOD интерфейс, интерфейс със система за ТРЗ и банкови интерфейси.

Резултати и ползи

“Реализираното ИТ решение осигурява инструмент за централизирано планиране и контрол на всички бизнес процеси и цялостната дейност на Теси и гарантира автоматизация на голям брой бизнес процеси – разплащания, планиране, осчетоводяване и други”, коментира Десислава Дишлева.

Софтуерът за бизнес анализ от своя страна предоставя гъвкавост и всеобхватност при извличането на информацията от базата данни на системата и представянето й в удобен за потребителя вид. Системата за бизнес анализ предоставя възможност за съхранение на едно място на различните бизнес модели с регистър на промените и възможност за бърз и лесен анализ на ефектите от настъпилите промени.

Като съществено предимство на ERP системата от Теси отчитат и факта, че е възможен бърз и лесен дистанционен достъп през системата до цялата информация за компанията от всяка точка на света, където има интернет достъп.

“С въвеждането на системата се улесни оперативната работа във всички отдели на компанията, повиши се ефективността на обработка на информация и се минимизира възможността за допускане на грешки”, допълва още Десислава Дишлева.

Системата като цяло предоставя инструментариум за осигуряване на оперативен и управленски контрол на всички нива, предоставя също така възможност за пълна партидна проследимост на материалните запаси и не на последно място - значително подобрява управлението на качеството.

Бъдещо развитие на решението

Сред плановете за развитие на SAP ERP системата са разширяване на функционалния обхват на текущата система, както и разработване на допълнителни справки и анализи за нуждите на висшия мениджмънт в SAP BI системата.

Заедно с това от Теси планират внедряване на някои от функционалностите на системата в дъщерни дружества и търговски представителства на фирмата извън страната.

Ползи и резултати по модули:

Снабдяване
- Работещ процес за дългосрочно централизирано планиране на снабдяването със специфични суровини и добавки
- Цялостен контрол на разходите за снабдяване чрез внедрените процедури за одобрение на няколко нива на оторизация

Складово стопанство
- Опростяване на организацията в складовете и на процеса по инвентаризация
- Интеграция с производствените процеси
- Стратегии за поставяне на постъпващите материали и готова продукция
- Възможност за проследяемост на партиди
- Етикетиране на постъпващите суровини и материали и готовата продукция

Производство
- Уеднаквяване на бизнес процесите за планиране, отчитане и контрол на производството
- Автоматизация на отчитането на производството във всички направления чрез еднократно регистриране на операции в SAP ERP

Продажби
- Централизирано търговско договаряне и дългосрочно планиране на продажбите за всички дружества
- Детайлно регистриране на характеристики за всяка една продажба по предварително зададен модел за анализ
- Едновременно отразяване на вътрешните търговски процеси в дружествата на етап на възникване на операцията
- Автоматизиран IDOC процес за интеркъмпани доставки и продажби

Финансово и управленско счетоводство
- Централизирано управление на основни данни
- Предоставени управленски инструменти за ефективен контрол на разходите
- Повишаване на бързодействието за получаване на задълбочени анализи, изчисляване на ключови показатели и оценяване на текущото състояние

Business Intelligence (BI)
- Централизиранa система за репортинг и анализи, напълно интегрирана с ERP системата
- Възможност за моделиране и прогнозиране на бъдещи процеси - Инструмент за планиране на продажбите, напълно интегриран с цялостния процес на планиране (на производството и доставките) в ERP

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов