Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Анализи и тенденции
бр. 10, 2014

Глобалният пазар на корпоративен софтуер – умерени темпове на ръст и преход към ‘облака’

Анализаторите очакват умерен ръст в пазара на основните класове бизнес софтуер. Сред приложенията, обозначавани с магически абревиатури най-търсени ще бъдат CRM и SCM

от , 29 октомври 2014 0 3533 прочитания,

Пейзажът в пазара на корпоративен софтуер e изключително разнообразен. Значителен брой международни доставчици, техни партньори в различни страни по света и локални разработчици на бизнес софтуер предлагат многообразие от ERP, CRM, BI системи, системи за управление на веригите за доставки (SCM), системи за управление на бизнес процесите (BPM) и редица специализирани приложения.

Изброените класове корпоративен софтуер са добре познати на корпоративните ИТ потребители вече повече от 20 години:

  • понятието ERP е въведено от Gartner през 1990 г.,

    Прочетете още: Внедряването на облачни услуги – предимства и бариери

  • за CRM се говори от края на 1995 г., като се спори дали основателят на Siebel или анализаторите от Gartner първи са употребили тази абревиатура,

  • терминът BI в смисъла, в който го употребяваме днес е използван през 1989 г. от Хауард Дреснер, който тогава е изпълнителен маркетинг директор в Digital Equipment Corporation, макар че самата идея за интелигентни бизнес анализи е разглеждана от различни изследователи десетилетия преди това.

Пазарен дял на водещите доставчици в глобалнrs ERP пазар през 2013 г.

Схема 1: Пазарен дял на водещите доставчици в глобалния ERP пазар през 2013 г. Източник: Gartner

Въпреки своята сравнително дълга история ERP, CRM, BI системите, както и всякакви други видове корпоративни приложения продължават да се развиват – разработчиците предлагат техни варианти, ориентирани към конкретна аудитория, доставят се решения предварително настроени към потребностите на потребителите и т.н. В крайна сметка е факт, че приложенията с магически абревиатури намериха трайно място в корпоративната информационна среда. Кои от тях обаче са най-актуални към момента? Нека видим как анализаторите оценяват състоянието и перспективите на различните сегменти от пазара на корпоративен софтуер.

ERP

Пазарът на системи за управление на ресурсите (ERP, Enterprise Resource Planning) е фундаментален сегмент от глобалния пазар на бизнес софтуер. Макар, че ръстът в него е по-малък, отколкото в други сегменти (например BI), обемът му си остава внушителен, а тенденциите за развитие – възходящи.

През 2013 г. пазарът на ERP системи в глобален мащаб е отбелязал ръст от 3,8%. Така обемът му от $24,4 млрд. през 2012 г. се е увеличил до $25,4 млрд. през 2013 г., показват данните от актуално проучване на изследователската компания Gartner, обобщени в доклада “Market Share Analysis: ERP Software, Worldwide 2013”.

Впрочем през предходната 2012-а година, ръстът на световния ERP пазар е бил още по-малък – едва 2,2%, констатират анализаторите.

Към момента, компаниите предлагащи ERP софтуер получават значителна част от доходите си за осигуряваната техническа поддръжка на продукти, които са продадени в предишни години. “Това забавя иновациите в сферата на ERP – много доставчици не са склонни да излязат от своите зони на комфорт и да създават приложения, с които да привличат нови потребители. Ръстът на приходите на компаниите, предлагащи ERP в такъв вял пазар е свързан с необходимостта доставчикът да възприеме гледната точка на клиента и да мисли преди всичко за решаването на неговите проблеми”, коментират експертите от Gartner.

Според данните на изследователската компания и през последната година SAP запазва лидерските си позиции в глобалния ERP пазар, владеейки 24% от него (схема 1). Приходите на SAP през 2013 г. са на стойност $6,1 млрд., докато през 2012 г. са били $6 млрд.

На второ място сред ERP доставчиците в световен мащаб е Oracle – компанията владее 12% от пазара с приходи от $3,117 млрд., отбелязвайки 0,2% спад спрямо 2012 г.

Трето и четвърто място място си поделят Sage и Infor - с приходи от $1,5 млрд. те имат по 6% пазарен дял.

Списъкът на топ 5 ERP доставчиците завършва Microsoft, която през 2013 г. е постигнала приходи от $1,169 млрд. и 5% пазарен дял.

Все пак, в ERP пазара на този етап най-голям ръст постигат компаниите, които предлагат облачни решения. Анализаторите на Gartner отбелязват, че доставчиците на облачни ERP нямат възможност да “лежат на лаврите си”, те трябва да работят над своите продукти ежедневно и ежечасно. Сред най-бързо растящите доставчици на облачни ERP представителите на изследователската компания отбелязват Workday (нейните приходи за 2013 г. са се увеличили с 86,1%), WorkForce Software (+57,6%), Cornerstone OnDemand (+57%) и NetSuite (+39,6%).

Според данните от актуален доклад на Gartner, озаглавен “Adoption of Cloud ERP, 2013 Through 2023” (“Възприемане на облачните ERP 2013-2023 г.), облачните технологии ще бъдат основно направление в развитието на ERP пазара през близките 10 години. Разбира се, никой не говори за пълно преминаване на ERP системите в “облака”. Най-адекватен сценарий за развитието на пазара са хибридните системи, тъй като корпоративният свят по принцип е затворен и далеч не всички данни могат свободно да бъдат изпратени в “облака” – т.е. към трета страна, дори ако това носи финансова изгода и удобства. И все пак, според проучванията на Gartner, 2% от организациите вече ползват облачна ERP, a други 47% от анкетираните компании планират да пренесат ключови ERP системи в облака през следващите 5 години.

CRM

По данни на Gartner през 2013 г. глобалният CRM пазар е нараснал с 13,7% спрямо предходната година, достигайки $20,4 млрд. При това, сегментът SaaS CRM отбелязва ръст от 18%. С водещи позиции сред доставчиците са Salesforce.com, SAP, Oracle, Microsoft и IBM (схема 2).

Проучване на анализаторите, проведено през 2013 г. сред повече от 2000 ИТ директори показва, че привличането и задържането на клиенти е приоритет №4 за бизнеса, така че търсенето на CRM решения би трябвало да остане стабилно.

 Пазарен дял на водещите доставчици в глобалния CRM пазар през 2013 г.

Схема 2: Пазарен дял на водещите доставчици в глобалния CRM пазар през 2013 г. Източник: Gartner

През февруари 2014 г. Gartner публикува поредната си прогноза за по-нататъшното развитие на глобалния пазар на CRM системи. “CRM системите ще играят централна роля в опитите на компаниите да пренесат взаимоотношенията си с клиентите на ‘цифрово’ ниво”, твърдят анализаторите. Според тях, през следващите няколко години “най-горещите” сегменти в глобалния пазар на решения за управление на взаимоотношенията с клиентите ще бъдат мобилните и социалните CRM системи, приложенията за web анализи и е-търговия.

Пазарен дял на водещите доставчици в глобалния BI пазар през 2013 г.

Схема 3: Пазарен дял на водещите доставчици в глобалния BI пазар през 2013 г. Източник: Gartner

Все пак, темповете на ръст в пазара на CRM системи ще бъдат умерени, тъй като в глобален мащаб повечето компании вече са направили значителни инвестиции в такива решения, казват представителите на Gartner. Те очакват, към края на 2014 г. приходите в сегмента да достигнат $23,9 млрд., а 49% от тях да бъдат генерирани от облачни CRM решения. Според оценките на Gartner, през 2014 г. 40% от CRM внедряванията са реализирани по облачен модел, а през 2015 г. този показател ще достигне 50%.

През юли т.г., анализаторите публикуваха обновени прогнози, според които до края на 2017 г. световният CRM пазар ще достигне $36,5 млрд., отбелязвайки дотогава среден годишен ръст от около 15,1%.

BI

Глобалният BI пазар е нараснал с 8% спрямо 2012 г. година, достигайки обем от $14,4 млрд., сочат проучванията на Gartner. С водещи позиции в този сегмент остава SAP – с приходи от $3,1 млрд. и ръст от 5,3% спрямо предходната година, компанията владее 21% от пазара на решения за бизнес анализи през миналата година. С водещи позиции в глобалния BI пазар са още Oracle, IBM, SAS Institute и Microsoft (схема 3).

Според оценките на Gartner, към момента около 30% от потребителите на бизнес софтуер вече използват средства за бизнес анализи, до края на 2014 г. този показател ще достигне 50%, а към 2020 г. неговата стойност ще е вече 75%.

Анализаторите от IDC също предвиждат все по-голяма популярност на бизнес анализите, като според тях поредица от фактори ще допринася за активен ръст на BI услугите, предоставяни на аутсорсинг. На първо място, масово се наблюдава недостиг на квалифицирани специалисти, необходими за реализацията на BI инициативи, включително математици, бизнес анализатори, специалисти по моделиране на данни, статистици и др.

От друга страна, развитието на нови технологии и тясната интеграция на BI със социални мрежи и мобилни платформи правят инструментите за бизнес анализи достъпни за широк кръг крайни потребители. Само че, крайните потребители трудно могат да се организират в екип за внедряване на BI решение, а разходите за необходимата за BI системата инфраструктура често са доста високи.

“Проблемите в пазара на труда и липсата на необходимите фундаментални знания ще подтикват все повече компании към привличането на доставчик на услуги, който да отговори на потребностите от бизнес анализи”, прогнозират от IDC.

В заключение

Като цяло през 2014 г. сегментът на корпоративния софтуер ще отбележи ръст от 6,8%, прогнозират от Gartner. Най-мощни двигатели на този ръст ще бъдат софтуерът за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) и софтуерът за управление на веригите за доставки (SCM) – разходите за такива програмни продукти ще се увеличат с над 10%, обобщават анализаторите.

Повечето решения за внедряване на корпоративен софтуер все още се реализират по традиционния модел „на място” (on-premises), но облачните услуги и в частност моделът SaaS (software as a service - софтуер като услуга) печелят популярност с доста бързи темпове. От Gartner очакват, че през следващата 2015 г. SaaS решенията ще представляват пазар на стойност $22 млрд., а това е с над $14 млрд. повече от приходите, генерирани в сегмента през не толкова далечната 2012 г.

Подобно е мнението и на експертите от IDC – според тях през следващите 3 години ролята на SaaS значително ще нарасне и в резултат SaaS услугите ще завладеят над 50% от пазарите в различни приложни области, включително CRM, HRM, приложения за съвместна работа и управление на веригите за доставки (SCM).

“Сега облачните услуги са основата за конкуренция в пазара на корпоративния софтуер”, обобщават от IDC.

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов