Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Анализи и тенденции
бр. 10, 2014

Доставчиците на бизнес софтуер коментират...

Пазарът на софтуерни решения за бизнеса през погледа на доставчиците

от , 29 октомври 2014 0 4795 прочитания,

Дамян ИвановДамян Иванов, управител, ДиУеър ЕООД

Въпреки негативните последствия от финансовата и икономическа криза на световно ниво и в България в частност, и през тази година все повече фирми се стремят да автоматизират бизнес процесите протичащи в организацията. Докато в близкото минало по-голяма част от фирмите основно автоматизираха своята складова и счетоводна дейност, през последните години се наблюдава желание на организациите да обхванат всички протичащи в нея бизнес процеси.
В условията на икономическа криза на българските компании днес трябва да се предостави инструмент за взимане на бързи решения и анализ на потенциалните възможности при зададени определени условия - т.е. системата трябва да бъде гъвкава, да отразява практиката на клиента, да позволява работа на различни нива с цел разпределение на задълженията, постигане на по-голяма ефективност и спестяване финансов и времеви ресурси.

Боряна ТомоваБоряна Томова, директор "Маркетинг", AS Systems

Прочетете още: 2014-а: Година на положително развитие за българския пазар на бизнес софтуер

Напоследък, проекти за внедряване на интегрирани системи за управление на бизнеса стартират все повече по-малки компании – основно по-малки търговски вериги и компании в сферата на услугите. На дневен ред е и автоматизиране на процесите за комуникации извън компанията – с клиенти, с доставчици, с други участници в процеса на продажба.
През последната година търсенето на бизнес софтуер е повишено, но не е повишен броят на реализираните проекти. Много компании намират продукти, които покриват техните изисквания, но бюджетите на тези проекти се оказват над заделените ресурси и в резултат голяма част от тях замразяват проектите в очакване да се да се отворят новите еврофондове. Други преминават компромисно към внедряване на решения от по-нисък клас.

Александър ФилиповAлександър Филипов, ръководител „Бизнес развитие“, Антиподес ЕООД

Търсенето на решения за управление на бизнеса ще нараства, тъй като все повече организации осъзнават предимствата, които им предоставя използването на такива системи. Очаквам модулните ERP решения, съчетани с управление на бизнес процесите да са предпочитани пред останалите поради високата гъвкавост при ре-моделиране и оптимизиране на съществуващи бизнес процеси и лесно въвеждане на нови процеси, както и поради по-високата ефективност и по-ниските оперативни разходи при използването им.

Вилиян Кулев, търговски директор, Баркод Системи България ООД
Към момента се наблюдава все по-голямо търсене на софтуер за управление на бизнеса и недостатъчен ресурс в имплементаторите да изпълнят всички проекти. Пазарът се развива и очакваме умерено търсене на такива решения през следващата година, но много зависи и от европейското финансиране.

Диана ТодороваДиана Тодорова, мениджър “Бизнес развитие” , Атос Ай Ти Солушънс енд Сървисис ЕООД

Най-новите тенденции в развитието на корпоративния софтуер в световен мащаб са: in-memory изчисления, позволяващи обработването на огромни масиви от данни (дори и неструктурирани) в реално време и решаването на сложни задачи, свързани с планирането и използването на ресурсите; big data processing – извличането на полезна информация, тенденции, модели за работа от исторически данни за използване на ресурсите; интеграция със социални мрежи и др. През 2015-а очакваме високо ниво на интереса към облачни услуги, фокус върху използването на мобилни бизнес решения и решения за съхранение, обработка и анализ на големи данни.

Пламен БоевПламен Боев, управител, ЕЛИТ Софтуер ООД

Расте информираността на клиентите за това какво е ERP. Нараства и осъзнатата нужда от интегрирани системи за управление на бизнеса. Около 70-80% от новите ни клиенти търсят още CRM и BI функционалност. BPM концепцията, все още не е съвсем осъзната, но интересът към нея ще расте. По отношение на SaaS по-скоро отчитаме колебание и липса на особен интерес. А ако все пак има интерес то той е най-вече поради невъзможност клиентът да си позволи софтуера, а не за да си оптимизира разходите. Като цяло, според мен, е налице устойчив ръст в интереса към ERP системите. Смятам, че през следващата година тенденцията ще продължи.

Динко ЛамбовД-р Динко Ламбов, ИТ мениджър, Брейн Сторм Консулт

В пазара на бизнес софтуер се наблюдава развитие в посока на мобилност и обединени комуникации. Развитието на високоскоростен достъп до Интернет създаде много възможности за работа от разстояние и това все по-осезателно налага използването на мобилни клиенти за достъп до бизнес приложенията. През следващите години клиентите ще търсят мобилен достъп не само до справки и информация, а до пълното управление на ключови бизнес процеси през смартфоните и таблетите си.

Боян Йорданов, управител, БЛ Консултинг ЕООД

В търсенето на бизнес софтуер напоследък наблюдаваме по-голям акцент върху CRM решенията, което е във връзка с фокуса на бизнеса към продажбите. Що се отнася до очакванията за следващата година считам че е налице застой на бизнес средата в България, което води и до подобна тенденция в сектора на корпоративния софтуер.

Силвина МирчеваСилвина Мирчева, 1С консултант, Давид Холдинг АД

Все повече компании, осъзнават необходимостта от внедряване на системи за управление на бизнеса с цел оптимизиране и подобряване на организацията, управлението на бизнес процесите, производителността. Те имат нужда от готови, пълно функционални, бързо внедряващи се и гъвкаво настройващи се, интуитивни за потребителя, решения, реализиращи прилагането на доказани добри практики, но в същото време отразяващи най-пълно спецификата на бизнес модела им и сферата им на дейност.

Александър КендеровАлександър Кендеров, управител, Фронтстеп България ЕООД

Големите и средни компании вече от над 5-10 години са внедрили ERP решения, които активно използват. Потребителите са все по-добре информирани и вече са придобили достатъчно познания и опит в работата със софтуера. Пазарът се развива основно в посока разширяване обхвата на вече съществуващите внедрявания, добавяне на функционалност, внедряване на нови модули, разширяване на използването в повече области от дейността на компаниите.

Боян Васев, БСВ Консултинг ЕООД

Все повече ще се търсят приложения, които се внедряват бързо и лесно, също както се ползват приложения за Smart phone. Фокусът от функционалности на софтуера се премества към нивото на поддръжка, осигурявана от местния доставчик. Ще се увеличава ползването на електронни документи, а освен това интерфейси като EDI ще оказват влияние върху потребителите. BI решенията постепенно ще заемат все по-голям дял. Ще се автоматизират и доскоро необхванати от софтуер дейности. Локалните инсталации ще се изместят към облачни услуги, което същевременно прави поддръжката на приложенията по-лесна.

Димитър Сарафов, търговски мениджър, ФТС България

Сред факторите, които насочват фирмите към инвестиция в специализирани системи за управление на бизнеса са оптимизиране на процесите, повишаване на ефективността, проследимост на операциите, събиране на информация, необходима за детайлни справки и анализи на дейността. Всяка компания преминава през различни етапи от своето развитие и се сблъсква с множество предизвикателства, които пряко или косвено влияят на тези фактори. Това влияние може да се оказва, както от вътрешни източници (растеж на персонала или на обема транзакции, развитие на бизнеса, повишаване на сигурността и др.), така и от външни въздействия (засилваща се конкуренция, международни клиенти или доставчици с нови изисквания за отчетност и проследимост, промяна в пазара и заобикалящата среда и много др.).
В България през последните години се случиха множество събития, които развиваха, стимулираха а след това разтърсваха и свиваха икономиката. Българските фирми трябваше да оцеляват в условия на висока конкуренция на европейските пазари и световна финансова криза. Това накара голяма част от компаниите да се преструктурират, да ревизират и оптимизират своите работни процеси и да станат по-ефективни и респективно конкурентни. Именно специализираните информационни системи за управление на бизнеса от висок клас, съдържайки в себе си ноу-хау и добри практики помогнаха на българските фирми и предприятия да подобрят и осъвременят начина си на работа.

Калин ЦветановКалин Цветанов, CEO, Intelligent Systems Bulgaria

Последната година отново беше изпитание - както за потребителите, така и за доставчиците на бизнес софтуер. При нестабилна икономическа и политическа обстановка, ИТ инвестициите традиционно остават на заден план. През изминалите 12 месеца част от компаниите не посмяха да поемат риск с влагане на значителни средства в ИТ оптимизация, въпреки осъзнатата нужда и ползи. Имаше и такива обаче, които стартираха или продължиха започнатите ИТ проекти, с надежда това да им помогне да преодолеят всички препятствия и да запазят позициите си на пазара. Все пак се реализираха интересни проекти. От другата страна, при внедрителите - успяха тези, които съумяха да предложат достатъчно гъвкави продукти и услуги.

Иван Стоев, ERP консултант, Микроинвест ООД

Наблюдава се подчертано търсене на уеб базирани приложения, които са лесни за използване и нямат големи изисквания към хардуерното оборудване. Това предопределя и все по-големия интерес към облачните услуги като възможност за използване на ERP системи, с гаранция за защитеност на данните, навременна поддръжка и безотказна работа. Като тенденция може да отбележим и желанието на все повече мениджъри да имат достъп до управленските системи през своите мобилни устройства и таблети в реално време.

Маруся МаргаритоваМаруся Маргаритова, експерт „Маркетинг и Продажби“, Контракс АД

Все повече фирми от различни пазарни сегменти и мащаби, разбират необходимостта от внедряване на интегриран софтуер за управление на бизнеса, следствие на конкурентния натиск на който е изложена икономиката на България и в частност българските фирми. На лице е интерес към бизнес софтуер в сектори на икономиката, които до този момент стояха настрана от развитието на ИТ и тяхното приложение в управлението на бизнес процесите.
Възможността да се използва външно финансиране по линия на еврофондовете и осъзната необходимост от внедряване на бизнес софтуер ще бъде предпоставка за увеличен интерес от страна на фирмите към тези решения.

Цветослава КьосеваЦветослава Кьосева, зам. изп. директор “Бизнес развитие”, Методия АД

В световен мащаб пазарните тенденции сочат, че бизнесът се обръща все по-често към цялостни вертикални решения, чрез които да управлява процесите и активите си. Традиционните силозни ERP системи, се очаква да бъдат заменени с вертикални решения, базирани на все по-гъвкави технологии за разработка, които същевременно позволяват интеграция със социалните мрежи и различен тип мобилни устройства. В резултат на това служителите следва да имат все по-тясна комуникация с клиентите, от където и качеството на обслужване може да се очаква да надминава очакваното от крайните клиенти. По този начин ERPaaS се явява в основата на постигането на една от често срещаната стратегическа цел на редица компании, а именно това компанията да е клиентски ориентирана.

Емилия ВасилеваЕмилия Василева, търговски директор, Navitech Group

Водеща тенденция в предлагането на софтуерни решения за управление на бизнеса е да се генерира висока добавена стойност за клиента и да се залага на дългосрочното партньорство. Това е възможно само при наличие на опитен, но и технологично иновативен екип, познаващ адаптивността на продукта и възможността му да посрещне измененията в бизнеса на клиента. Тук влизат и отличното познаване на механизмите за скалируемост и гъвкавост на решенията, така и възможностите за интеграция с външни приложения и достъпване от различни локации.

Диана Лепоева, мениджър продажби, ОПТИМ-АЛ ЕООД

През 2014 г. се наблюдава интерес и проучване от страна на компаниите-потребители, но предвид замразеното финансиране по европейските фондове, предпазливостта и изчакването доминират. Фирмите са все по-запознати с това, което се предлага на българския пазар, както и с ползите, които носи използването на бизнес софтуер, но са по-скоро в позиция на изчакване. Това, разбира се, важи в пълна сила и за специализираните мобилни решения за управление на работните процеси. За все повече компании те вече не са лукс, който могат да отложат дълго във времето, а необходимост, която ще им помогне да бъдат по-продуктивни и конкурентноспособни. Очакванията ни за следващата година са тя да бъде по-активна от гледна точка на реализирани внедрявания.

Иво ДрешковИво Дрешков, партньор „Софтуерни решения“, Некст Консулт

В световен мащаб се наблюдават две тенденции. Едната е продължаващата вълна консолидации на пазара, като големите играчи допълват портфолиото си с подходящи и перспективни продукти, давайки на клиентите си все повече добавена стойност и функционалност, но поставяйки ги в позицията да поемат грижата за интеграцията на решенията им с друг използван софтуер. Другата – появата на все повече решения, базирани на популярни платформи (често облачни, напр. Google Apps, Windows Azure), решаващи конкретни проблеми в дадена тясна област и даващи възможност да работят с други приложения базирани на същата платформа. Това дава възможност потребителите да проектират и адаптират решението си, така че то да е максимално близко до техните конкретни нужди, без да се ограничават в бъдещото му развитие и разрастване. Ключова дума в маркетинговите послания на почти всички (дори на всички) водещи играчи на пазара е cloud. За съжаление обаче в доста случаи компаниите или имат доста странни разбирания за ползите на подобни решения, или афишират думата просто за да са в крак с модата. Реалността в случая показва, че все повече потребители оценяват реално ползите и възможностите на тези решения и като резултат, пазарният дял на облачните решения сериозно се увеличава.

Петър КоцевПетър Коцев, директор маркетинг и развитие на продукти и услуги за УЧР, ТехноЛогика ЕАД

Запазва се тенденцията от миналата година за значително търсене на системи за управление, които автоматизират редица чисто HR процеси: оценка на представянето, управление на обученията, кариерно развитие. Увеличава се и търсенето на системи, способни да автоматизират по-сложни схеми на гъвкаво заплащане, в които са включени и данни за изпълнението на цели, за постигнати резултати и оценки от преките ръководители за представянето на служителя.

Деница КалчеваДеница Калчева, експерт “Връзки с обществеността”, ОмегаСофт ООД

Системата за управление на бизнеса трябва да може лесно да бъде внедрена в кратки срокове. Важно е тя да не изисква промени в инфрасруктурата на и ИТ политиките на компанията. Тя трябва да осигурява висока степен на защита и надеждност на данните и същевременно - ниска стойност на TCO. Компаниите търсят решения, които лесно биха могли да бъдат интегрирани в съществуващата ИТ инфраструктура и в последствие лесно да се осъществява обмен на данни между отделните бизнес приложения. Също така, има все по-нарастващ интерес към решения, предлагащи вътрешни ИТ услуги за служителите (напр. selfservice), включително приложения достъпни от мобилни устройства.

Димитър ГеоргиевДимитър Георгиев, маркетинг и продажби, SM Consulta

Очаквам силен интерес към cloud услугите, които предоставят оптимална ефективност по отношение на потребности, цена и качество. „Облакът“ спестява разходи за инфраструктура, като оставя клиентът да се фокусира единствено върху услугите, които ще бъдат ползвани, където експертизата на софтуерния интегратор е от основно значение. Паралелно с това гъвкавите решения за мобилните устройства ще придобиват все по-голямо значение в ежедневния живот на потребителя. Успешни ще бъдат тези компании, които предоставят бързи, атрактивни, лесни и удобни за използване приложения, чрез които хората да споделят и разменят информация помежду си.

Павлина Козарова, мениджър “Продажби и маркетинг”, Тим ВИЖЪН България ООД

 Като цяло не се наблюдава намаляване на обема приходи от дейности, свързани с ERP системи, напротив. Има спад в реализираните приходи от продажба на нови софтуерни лицензи, но се увеличават приходите от услуги по допълнително внедряване, развитие и поддръжка. Очаквам през 2015 г. тази тенденция да се задълбочи.

Щерю ЩеревЩерю Щерев, управител, Степ-Софт ООД

През последните години все по-често малки и средни предприятия се насочват към внедряването на ERP система с цел да подобрят ключови елементи в своята дейност и да останат конкурентноспособни на пазара. Една от тенденциите е, че все по-често фирмите се насочват към така нареченият софтуер като услуга „SaaS”. Едно от големите предимства на SaaS е намаляването на първоначалната инвестиция. При този вариант няма първоначална инвестиция като лицензи или закупуване на хардуер. Също така доставчикът се заема с ъпгрейда на софтуера и хардуера, а клиентът може да се съсредоточи върху своя бизнес.

Петър ТопаловПетър Топалов, изпълнителен директор, СИС Технология АД

Увеличава се броят на компаниите, които търсят интегрирани решения за управление на бизнеса. Ако до преди няколко години интересът на бизнеса бе насочен към отделни софтуерни решения, автоматизиращи определени дейности като управление на производство, складови наличности, счетоводство, ТРЗ и човешки ресурси, в настоящия момент се наблюдава увеличен интерес към интегрирани системи, обхващащи всички основни бизнес процеси в една организация и даващи на мениджмънта възможности за увеличен контрол върху процесите и оптимизиране на дейностите в компанията. Отчита се ръст и в интереса към софтуерни доработки, които позволяват готовите софтуерните решения да се адаптират максимално точно към бизнес модела на компанията-ползвател.

Елина ДавидковаЕлина Давидкова, специалист “Продажби и маркетинг”, TBI Info

Без съмнение ERP решенията навлизат все по-масово в съвременния бизнес и все повече компании усещат нуж­дата от единна система за управление на фирмените ресурси. Динамично променящата се икономическа среда и нарастващата конкуренция в условия на криза подтикват фирмите да търсят информационни системи, които да оптимизират и автоматизират бизнес процесите, за постигне максимална ефективност в дейността си. Голяма част от компаниите се възползват от тази възможност, благодарение на европейското финансиране на проекти по оперативна програма „Конкурентоспособност“.

Преслав ПеневПреслав Пенев, мениджър “Маркетинг и продажби”, Тонеган ООД

Почти всички компании в България вече ползват в една или друга степен определен софтуер за управлението на своята дейност. В момента, в който тази софтуерна система или набор от системи, какъвто е по-честият случай „отеснеят“, се появява нуждата от по-голяма, комплексна и интегрирана система. Разбира се в голяма част от случаите се налага да се направи и допълнителна разработка за конкретния клиент, за да се покрият по-специфичните негови потребности. Във функционален аспект се наблюдава интерес към системи предлагащи функционалност за управление на проекти. Друг аспект в търсенето е интересът към мобилни приложения разширяващи функционалността на съществуващата система за управление на бизнеса, където е необходимо - например мобилни продажби или експедиция и логистика. Интерес за клиентите представлява и управлението на производството им, като там има изключително разнообразни изисквания.

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов