Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Анализи и тенденции
бр. 10, 2014

2014-а: Година на положително развитие за българския пазар на бизнес софтуер

През последната година пазарът на системи за управление на бизнеса отбелязва малък спад, но въпреки това са реализирани голям брой проекти, допринасящи за модернизацията на информационна среда в българските организации

от , 29 октомври 2014 0 4298 прочитания,

Надя Кръстева

Темповете на развитие на българския пазар на корпоративен софтуер, като цяло остават стабилни, въпреки че е налице леко забавяне на оборотите, констатира традиционното проучване на списание CIO за търсенето и предлагането на системи за управление на бизнеса, което проведохме за 17-а поредна година.

Проектите за внедряване и обновяване на ERP, CRM, BI, HRM, BPM системи, специализиран софтуер и вертикални решения, реализирани през 2014 г. от най-активните доставчици на изброените продукти са с 3% по-малко в сравнение с предходната година (схема 1). На фона на значителният ръст в техния брой през последните 2 години (съответно от 11% и 17%), дори при отбелязания слаб спад, 2014-а може да бъде определена като година на положително развитие както от гледна точка на възможностите за изява на доставчиците на бизнес софтуер, така и от гледна точка на напредъка в модернизацията на информационна среда на организациите у нас. Като цяло в българските компании са осъществени над 300 сравнително крупни проекти за внедряване на съвременни ИТ решения, а активните доставчици на корпоративни информационни системи, през последните 12 месеца, са реализирали средно по 7 проекта, сочат данните от анкета на сп. CIO сред 41 компании, които разработват и внедряват бизнес софтуер.

Прочетете още: Доставчиците на бизнес софтуер коментират...

Ръст/спад на проектите за внедряване на бизнес софтуер спрямо предходната година в %

Схема 1: Ръст/спад на проектите за внедряване на бизнес софтуер спрямо предходната година в %

Реализираните проекти по групи продукти

Схема 2: Реализираните проекти по групи продукти

Какво мотивира търсенето?

Мотивите за развитие на информационната среда са различни в различните компании. В някои организации стартираните ИТ проекти са насочени към оптимизиране на процесите и повишаване на ефективността, в други целта е да се постигне по-добра проследимост на операциите, събиране на информация, необходима за детайлни справки и анализи на дейността и т.н. Във всички случаи решенията за въвеждане на нови софтуерни решения са мотивирани от реални практически ползи.

“Можем да кажем че основните тенденции, които влияят на търсенето на специализирани системи за управление на бизнеса са свързани със стремежа на българските компании да стават все по-ефективни, модерни и конкурентни. Това може да се случи само когато имат ясен поглед над своите работни процеси и именно този поглед може да им даде една доказана ERP система”, коментира Димитър Сарафов, търговски мениджър в ФТС България.

Според Емилия Василева, търговски директор в Navtech Group, потребностите на потребителите от нови информационни решения през последната година се формират под влиянието на глобални и локални фактори: “От една страна е динамиката на глобалната икономическа среда и стремежът на компаниите към по-голяма устойчивост. При непрекъснато увеличаваща се конкуренция и променящите се условия става задължителна способността за прогнозни анализи на пазарната ситуация и по-гъвкави бизнес процеси. Засилва се нуждата от по-добро управление на отношенията с клиентите, постигане на максимална ефективност на веригите на доставките, намаляване на оперативните разходи и оптимизирането на всяка една дейност в компанията. От друга страна са локалните специфики на пазара, както и особеностите на конкретната индустрия”, казва Василева.

“Тенденциите в пазара на бизнес софтуер могат да се обобщят с думите: мобилност, ефективност, по-висока производителност и конкурентоспособност. Това са факторите, които оказват благоприятно влияние на развитието на бизнеса и съответно са стремеж за постигане. Което пък, от своя страна, става чрез избора и внедряване на подходящия софтуер”, обобщава Диана Лепоева, мениджър продажби, ОПТИМ-АЛ ЕООД.

Във фокуса на вниманието

Данните за броя на реализираните внедрявания през годината, които най-активните доставчици на бизнес софтуер предоставиха в отговор на нашето проучване сочат, че най-голяма част от изградените решения (33%) са базирани на ERP софтуер, разработен от българска фирма (схема 2).

Един интересен резултат от проучването ни е, че през 2014-а интересът към локализираните ERP системи от международни доставчици е отчетливо по-висок отколкото през последните няколко години - 16% от реализираните през последните 12 месеца проекти са базирани на програмни продукти от този клас, докато за 2013-а този показател е 7%, а за 2012-а – 9%.

Тенденцията, която подсказват тези данни отчитат и ИТ компаниите. “Забелязва се, че търсенето на ERP системи от висок клас нараства значително през последните години”, казва Елина Давидкова, специалист “Продажби и маркетинг” в TBI Info.

“Пазарът все още е в криза. Липсват свободни средства за инвестиции в бизнес софтуер. Предприятия, успели да получат финансиране по ОП „Конкурентоспособност“, в по-голямата си част, се обръщат към компании предлагащи локализирани чуждестранни системи за управление на бизнеса, считайки ги за по-добрия избор предвид факта, че са произведени от световноизвестни производители. Това разбира се носи своите рискове и не стъпва на базата на обективна оценка на предлаганата функционалност и поддръжка в дългосрочен период”, коментира Преслав Пенев, мениджър “Маркетинг и продажби” в Тонеган ООД.

Обект на повишен интерес през последната година са и системите за управление на човешките ресурси (HRM). Този клас продукти има 25% дял в реализираните внедрявания през последната година. Според представителите на ОмегаСофт ООД, по-активното търсене на HRM решения е породено от стремежа на организациите у нас да повишат “степента на автоматизация на процеса по подбор и атестиране на персонал”.

“Увеличава се и търсенето на системи, способни да автоматизират по-сложни схеми на гъвкаво заплащане, в които са включени и данни за изпълнението на цели, за постигнати резултати и т.н.”, допълват представителите на ТехноЛогика.

Друга значителна част от реализираните през последната година внедрявания (11%) са на специализирани софтуерни продукти и вертикални решения. Интересът към тази група програмни продукти, разбира се, е напълно обоснован.

“На пазара се наблюдава и засилване в предлагането на специализирани решения за малки и микро компании. Тези клиенти са много чувствителни към реалната стойност на продукта, в резултат на което системите стават все по-достъпни, основно за сметка на ускоряването процеса по внедряване”, коментира д-р Динко Ламбов, ИТ мениджър в Брейн Сторм Консулт.

Според Цветослава Кьосева, зам. изп. Директор “Бизнес развитие” в Методия АД, в световен мащаб, компаниите все по-често избират вертикални решения. “Внедряването на една такава система е свързано и с намаляване на необходимото време за извършване на множество рутинни операциите в бизнес процесите”, отбелязва Кьосева.

През последните 3 години, проектите за внедряване на CRM и BI системи са 3-5% от реализираните. През 2014-а това правило не е нарушено – 4% от осъществените проекти са за въвеждане на софтуер за управление на взаимоотношенията с клиентите и 4% са за въвеждане на средства за бизнес анализи.

Като имат предвид запитванията, които получават от своите клиенти доставчиците на бизнес софтуер очакват, че през следващите следващите няколко години ще бъдат внедрявани все повече CRM и BI системи. “Около 70-80% от новите ни клиенти търсят CRM и BI функционалност”, споделя Пламен Боев, управител на ЕЛИТ Софтуер.

Подобно е мнението и на представителите на Тим ВИЖЪН: “Наблюдава се тенденция към увеличаване на броя на реализираните BI проекти в България, включително за малкия и среден бизнес. Очаквам през 2015 г. запазване на тази тенденция. Наблюдава се и засилен интерес към възможностите на CRM системите от страна на компании в секторите дистрибуция и ритейл, и услуги. Считам, че търсенето на CRM решения ще се увеличи, за съжаление с фокус върху нискобюджетни предложения със стандартни възможности”, коментират представителите на компанията.

Предизвикателствата

Въпреки високият интерес към реализацията на всички основни класове бизнес софтуер, изминалата година изправи отново и потребителите, и доставчиците пред вечния проблем за финансирането на проектите.

“През последната година търсенето на бизнес софтуер е повишено, но не е повишен броят на реализираните проекти. Много компании стартирали проекти за въвеждане на интегрирано решение за управление на бизнеса намират продукти, които покриват техните изисквания, но бюджетите на тези проекти се оказват над заделените ресурси и в резултат голяма част от тях замразяват проектите в очакване да се да се отворят новите еврофондове. Друга част преминават компромисно към внедряване на решения от по-нисък клас, които отесняват бързо и не покриват в достатъчна степен търсените функционалности и тяхната адаптация към конкретните бизнес процеси”, коментира Боряна Томова, директор "Маркетинг" в AS Systems.

“Сериозен тласък за реализирането на проекти за внедряване на бизнес софтуер в предходните 1-2 години беше реализацията им с подкрепата на структурните фондове от ЕС. Липсата на предвидени средства за ERP в оперативните програми през последната година е сериозен проблем, който кара голяма част от клиентите да изчакват”, отбелязва и Силвина Мирчева, консултант в Давид Холдинг АД.

“Развитието на пазара за ERP системи през последната година бе повлияно от нестабилната политическа обстановка в страната и създалата се през втората половина на годината банкова криза. Забавянето на новия програмен прозорец на европейските фондове, отлагането на някои и спирането на други ключови европейски програми, даващи възможност за финансиране на такъв тип проекти също се отразиха негативно на пазара”, счита и Димитър Сарафов от ФТС България.

Въпреки отбелязаните негативни тенденции, повечето представители на ИТ компаниите са на мнение, че като цяло, резултатите постигнати през изминалата година са добри. “И тази година беше отбелязана традиционно с няколко по-мащабни проекта на водещи компании от различни сектори и множество по-малки проекти реализирани в малки и средни предприятия”, казват представителите на ФТС.

Перспективи

Почти всички участници в проучването на сп. CIO, дават оптимистични прогнози за развитието на пазара на бизнес софтуер през следващата година, въпреки че високата степен на непредсказуемост на бизнес средата се разглежда с достатъчно реализъм.

“Очакванията за следващата година са насочени към стабилизиране на политическата обстановка. Това е първата стъпка, която да осигури базови условия за развитие на бизнеса. Следващата година ще е важна и заради очакваното откриване програмите за еврофинансиране, които ще позволят на много компании да внедрят иновативни системи за управление на бизнеса”, коментира Калин Цветанов, CEO, Intelligent Systems Bulgaria.

“Прогнозите ни са по-скоро оптимистични, като очакваме повишаване на търсенето на бизнес софтуер. Критични въпроси остават възможностите и източниците на алтернативно финансиране на покупката на управленските системи, както и вариантите за разсрочено плащане или използването им ‘под наем’ “, отбелязват и представителите на Микроинвест ООД.

Накратко, както подсказват коментарите на участниците в нашето проучване, в една или в друга степен, предизвикателствата, свързани с финансирането на проектите за развитие на информационната среда ще продължат да съпътстват доставчиците и потребителите. Въпреки това, потребностите от ИТ решения за управление на бизнеса растат и техният пазар има потенциал за развитие.

Така например, над 30% от анкетираните доставчици на бизнес софтуер виждат нови възможности за реализация на техните продукти в по-малките фирми, които постепенно се превръщат в активни ИТ потребители, а 75% от доставчиците виждат перспективи за развитие в облачния изчислителен модел и очакват да привлекат нови потребители с развиваните от тях облачни услуги.

“Локалните инсталации ще се изместят към облачни услуги, което същевременно прави поддръжката на приложенията по-лесна”, изтъква Боян Васев от БСВ Консултинг ЕООД.

“Малките фирми ще имат нужда от гъвкави, но мощни и функционални системи на разумна цена и с къси срокове на внедряване. В този смисъл ключовите характеристики на успешните продукти на пазара ще бъдат ефективност, бързина и гъвкавост”, отбелязва Иво Дрешков, партньор „Софтуерни решения“, Некст Консулт.

Технологичните приоритети

Според анкетираните доставчици на бизнес софтуер, ИТ потребителите у нас, като цяло, познават доста добре възможностите на съвременните информационни системи и имат разнообразни, но във всички случаи високи изисквания към внедряваните информационни решения.

“Българските предприемачи отделят все повече внимание на ефективното управление на бизнеса чрез автоматизиране на процесите посредством ERP и CRM системи. Мениджърите поставят все по-високи изисквания към качеството на предоставените услуги от внедрителите такива решения. Те очакват от нас да познаваме добре техния бизнес, да разбираме в детайли „тесните места“, които биха желали да подобрят”, коментират представителите на SM Consulta.

“Нараства потребността мениджърския екип да разполага във всеки момент с данните за своята компания, от управлението на стоки, пари и хора до подобряване на комуникацията вътре в компанията. Цялата информация за отчетност на работата по проекти и задачи, финансова информация, графици, етапи, материални и човешки ресурси да бъде централизирана и достъпът до нея от оторизирани потребители да е улеснен. Това определя и тенденция на повишено търсене на SaaS решенията и облачните услуги”, отбелязват представителите на Контракс АД.

“Към момента, търсенето на бизнес софтуер е ориентирано към системи, които отговарят на спецификата на нуждите на клиента, покриват изцяло процесите в дадено предприятие и могат да започнат да се използват ефективно от всички служители веднага след приключване на внедряването. Все повече се търсят решения, тясно интегрирани с външни системи, например онлайн магазини и системи за електронни разплащания. Не се търсят готови решения без възможност за адаптиране към спецификата на дейността на организацията”, сочат наблюденията на Aлександър Филипов, ръководител „Бизнес развитие“ в Антиподес ЕООД.

В заключение

Данните за броя на реализираните ИТ проекти през последната година и коментарите на участниците в нашето проучване дават основание да определим софтуера за управление на бизнеса като един от най-устойчивите сегменти на родния ИТ пазар. В днешната силно конкурентна глобална бизнес среда, ИТ решенията, допринасящи за по-ефективната дейност на компаниите не могат да бъдат пренебрегнати. В условията на икономическа нестабилност те са дори още по-необходими. На този фон, доставчиците на бизнес софтуер очакват през 2015-а пазарът на бизнес софтуер да остане поне на нивото от тази година, а при максимално благоприятно развитие на бизнес средата – да отбележи ръст от 6-7%, в унисон с глобалните тенденции. Сред двигателите на пазара се очертават облачните решения, BI и CRM системите, програмните продукти за електронна търговия.

“Очакваме през 2015 г. да се запази тенденцията за нарастващо търсене на комплексни софтуерни решения за управление на бизнеса, както и тенденцията за максимално адаптиране на готовите решения към конкретните нужди на клиентите, чрез разработване на специфични проекти, отразяващи максимално точно спецификата на отделния клиент”, казва Петър Топалов, изпълнителен директор, СИС Технология АД

“След повишеното търсене, стимулирано от подобряване на икономическата среда и европейски фондове за насърчаване на подобряване на управлението на предприятията през 2012 и 2013 г., 2014-а маркира спад на интереса поради влошаване на политическата и бизнес обстановка. Въпреки това, през всеки такъв период - исторически, както и сега - може да се очаква фирмите, които динамично се адаптират към пазарната среда и използват временното отслабване на своите конкуренти, за да спечелят нови пазарни позиции, да продължат да се интересуват от подобряване на своята организационна и оперативна дейност чрез внедряване на нови информационни решения”, обобщава Щерю Щерев, управител на Степ-Софт ООД.

В традиционното проучване на списание CIO за състоянието на пазара на системи за управление на бизнеса участваха 41 компании, които разработват и внедряват повече от 100 софтуерни продукта. 30 от участниците в анкетата предоставиха данни, както за предлаганите от тях софтуерни решения, така и за броя на реализираните внедрявания, както и коментари за търсенето на бизнес софтуер от страна на потребителите.
В рубриката “Справочник” (стр. 64) ще намерите информация за продуктите, предлагани от най-активните доставчици на бизнес софтуер на българския пазар.

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов