“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини GIS

—ветовни€ ден на √»— отличи значими инициативи

»звестни са и носителите на годишните награди за специални постижени€ в областта на географските информационни системи

от Ќад€  ръстева, 20 ноември 2014 0 4993 прочитани€,

ѕоредица от значими проекти, прилагащи √»— технологии б€ха представени по време на —ветовни€ ден на √еографските »нформационни —истеми, който бе отбел€зан вчера за 16-та поредна година.
¬ рамките на конференци€ организирана от ≈—–» Ѕългари€ в партньорство с много други институции и организации, б€ха представени интересни стартиращи и осъществ€вани към момента проекти, а на “ържествена церемони€ в кра€ на ден€ б€ха връчени награди за успешно реализирани мащабни √»— проекти.

GIS Day 2014

”частниците в откриването на 16-€ —ветовен ден на √»— в Ѕългари€

ѕрочетете още: √»— технологии подкреп€т социалните инициативи на bTV

Ќови анонси
—ред партньорите на ≈—–» Ѕългари€ в ден€ на √»— б€ха: —” "—в.  лимент ќхридски", Ѕългарска академи€ на науките, ”ј—√, Ќационалното сдружение на общините в –епублика Ѕългари€, ‘ондаци€ за реформа в местното самоуправление, Ѕългарски€т съвет за устойчиво развитие, —ъюз на архитектите в Ѕългари€, Ѕългарска асоциаци€ по водите, Ѕългарска асоциаци€ на софтуерните компании (Ѕј— ќћ), Ѕългарска картографска асоциаци€, "«елени Ѕалкани", —ъюз на учените в Ѕългари€, Ѕј√»— и др. ѕочти вс€ка от изброените организации представи свои нови инициативи с √»— компонент.
¬ —офийски€ университет например, започва работа по мащабни€ и уникален проект „H-GIS “рак舓 (т.е. историко-географски информационни системи “раки€). ¬ рамките на този проект ще се изследва ц€лата територи€ на “раки€ и за период от повече от 2000 години. “¬ H-GIS “раки€ участват 3 научни колектива от —”. Ќад€ваме се, че след 3-години, когато изтече срокът на проекта, ще имаме добра историко-географска платформа за този регион“, за€ви ректорът на —офийски€ университет чл. кор. проф. д.и.н. »ван »лчев.
ѕо нови √»— проекти се работи и в ћ“»“—. Ќаскоро в министерството е завършил проект, финансиран по ќѕ „јдминистративен капацитет“, с който се цели подобр€ване обслужването на гражданите и бизнеса в областта на пространствените данни и мрежовите услуги на железопътни€ транспорт. ¬ рамките на проекта са разработени приложени€ за валидиране на метаданни, за мониторинг и планиране, които могат да бъдат използвани и от други администрации – първични администратори на пространствени данни, стана €сно от изказване на ’ристо ’ристов, директор на дирекци€ "»нформационни технологии и електронно управление" в ћ“»“—.
¬ допълнение √»— технологии са използвани активно при разработване на н€кои стратегическите документи - например в Ќационалната стратеги€ за развитие на широколентови€ достъп в –епублика Ѕългари€ (2012-2015 г.), каза ’ристов.

Ѕезспорен интерес сред участниците в конференци€та предизвика и опита на —ветовната банка в използването на √»— за целите на проекти в сферата на здравеопазването и социалното подпомагане. »нформаци€ за тези инициативи предостави Aнтъни “омпсън, посто€нен представител на банката за Ѕългари€, „ехи€ и —ловаки€.
“–аботата на —ветовната банка включва интензивно използване на данни – например за ръст на Ѕ¬ѕ, нива на бедност, продължителност на живота и т.н. Ќие публикуваме тези данни под формата на т.нар. индикатори за световното развитие. ¬ изминалите н€колко години индикаторите за световно развитие са свободно достъпни през наши€ уебсайт, така че всеки заинтересован може да ползва нашата платформа с база данни, включително и нейните възможности за картиране”, отбел€за “омпсън.
¬ допълнение, —ветовната банка се опитва да предостави в »нтернет геореференции на всички свои проекти. “—м€таме, че това е важна част от дейностите ни, защото искаме да пропагандираме откритото и достъпно развитие. ѕодходът на отвореното развитие означава, че всички участници ще имат достъп до данни и информаци€, когато тр€бва да взимат информирани решени€ и да бъдат по-ефективни. ѕосредством геореференциите повишаваме прозрачността и отчетността на работата си”, по€сни Aнтъни “омпсън.

Ќагради
ѕо традици€, на “ържествена церемони€ б€ха връчени годишните награди за специални постижени€ в областта на √еографските информационни системи – най-престижното събитие в сферата на √»— в календара на годината. “ази година б€ха раздадени отличи€ в три категории – „÷ентрална администрац舓, „–егионална и местна администрац舓 и „„астен бизнес“.

¬ категори€ „÷ентрална администрац舓 награди получиха ћинистерството на околната среда и водите, ћинистерството на регионалното развитие и благоустройството и јгенци€та по геодези€, картографи€ и кадастър.

GIS Day 2014

√-н ѕавел √уджеров, заместник-министър на околната среда и водите на –. Ѕългари€ прие присъдената на министерството международна награда за специални постижени€ в √»— в света за реализираната √»— система за опазване на защитени зони от екологичната мрежа Ќј“”–ј 2000. Ќаградата връчи г-н јарт ван ¬ингерден, генерален директор на Esri, Inc. за ≈вропа.

¬ категори€ „–егионална и местна администрац舓 тази година б€ха отличени две организации.
–егионалната инспекци€ по околната среда и водите – –усе получи отличие за прилагане на √»— за ефективно управление и опазване на биоразнообразие.
«а съвременен подход в прилагане на √»— за попул€ризиране и развитие на туризма бе отличена община “ро€н.
¬ категори€ частен бизнес награда тази година получи ≈¬Ќ Ѕългари€ за прилагане на иновативни √»— технологии в електроразпределението.

GIS Day 2014

Ќаградата за ≈¬Ќ Ѕългари€ бе връчена на г-н ѕавлин ƒжумалийски, директор ћрежов инженеринг, от г-жа ≈вгени€  араджова, управител на ≈—–» Ѕългари€.

„Ќаградите са признание за изключителните постижени€ на всички тези отличени организации. — вс€ка изминала година, √»— проектите в Ѕългари€ са на все по-високо световно технологично ниво, което от една страна, ни радва, но от друга, е и гол€ма отговорност и ангажимент за работата ни занапред”, каза г-жа ≈вгени€  араджова, управител на ≈—–» Ѕългари€ по време на церемони€та.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов