Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Технологии и концепции
бр. 11, 2014

Технологиите Big Data - все по-популярни в банковите институции

Финансовите институции се стремят да подпомогнат разрешаването на редица бизнес предизвикателства с мащабни анализи на информацията от транзакциите, обратната връзка от пазара в реално време, записите от обслужването на клиентите, данните за местоположение и постовете в социалните медии

от , 25 ноември 2014 0 2460 прочитания,

В сравнение с много други индустрии, банковият сектор доскоро сякаш изоставаше по отношение на прилагането на големите данни (Big Data). Според редица експерти обаче тази ситуация започва да се променя. Нуждата от разрешаване на различни бизнес предизвикателства - както в светлината на съвременните технологии, така и на променящата се природа на данните - кара финансовите институции да погледнат по-отблизо на потенциалните ползи от Big Data.

По-гъвкави стратегии за използване на “големите данни”

Финансовите институции, които все по-усилено се стремят да се възползват от предимствата на Big Data, трябва да разработят такива стратегии, които да им гарантират тяхното правилно използване. Това включва събиране на големи обеми от исторически данни с цел “подхранване” на модели и извеждане на прогнози, увеличаване на фокуса и разширяване на обхвата на управлението на риска, както и реинженеринг на централизирани data warehouse системи с цел съхранение на големите данни, което да позволи институциите да бъдат в крак с непрекъснато увеличаващия се обем информация.

Прочетете още: Big Data решения и стратегии за ютилити сектора

Технологиите Big Data - все по-популярни в банковите институции

Според експертите една успешна стратегия включва първоначално насочване на усилията към области, които могат да дадат повече добавена стойност - например ориентирани към клиентите процеси, които ще позволят по-добро обслужване чрез подпомагане на усилията за разбиране и предвиждане на потребителското поведение. В такива области дори малките подобрения ще имат значение, тъй като те често предоставят доказателства за стойността на големите данни и подтикват за по-нататъшни действия и инициативи.

Подобряване на услугите за клиенти

Въпреки че 80% от главните изпълнителни директори на банки вярват, че компаниите им предлагат превъзходно обслужване на клиентите, само 8% от техните клиенти са съгласни с това твърдение. Финансовите институции не могат да си позволят да допуснат такова разминаване. При днешната хипер конкуренция, непостоянство на пазара и стремеж да се постигнат печалбите от преди рецесията, финансовият сектор трябва да оползотвори всяка възможност, която се появи пред него.

Именно тук анализите на големи обеми от данни могат да помогнат. Онова, което финансовият сектор притежава в много по-голяма степен, отколкото повечето други индустрии, е информацията. Всяка транзакция е ценна информация, която заедно с друга такава може да бъде анализирана и да разкрие неподозирани гледни точки върху нуждите на потребителите.

Водещите компании разбират огромното конкурентно предимство, което им дават данните. Те разбират, че “пресяването” на информацията от транзакциите, обратната връзка от пазара в реално време, записите от обслужването на клиентите, данните за местоположение и постовете в социалните медии, би могло да е това което разграничава клиентската лоялност и оттеглянето на клиенти. Вземайки под внимание повечето от тези данни, организациите могат да предоставят нови персонализирани бизнес модели и услуги, да преосмислят начина, по който да навлязат и разработят нови пазари, и да задминат конкуренцията.

Все още много финансови институции продължават да третират клиентите по един и същи начин, независимо кои са те, колко дълго са били лоялни клиенти на банката или колко сметки имат в съответната банка.

Модерните банки използват именно Big Data с цел да реализират по-различен подход - да създадат 360-градусов поглед към всеки клиент на базата на това как той ползва мобилно или онлайн банкиране, ATM, банкиране в клон или други канали. В резултат, вместо да останат фокусирани върху продукта или върху сегмента, те се фокусират върху клиента.

По-доброто обслужване на клиентите – и постигането на тяхната лоялност – започва и завършва с по-добро разбиране на нуждите им днес и с предвиждания за това какви ще бъдат техните нужди утре, убедени са експертите. За да спечелите и задържите клиенти, трябва да ги познавате и да ги обслужвате като отделни личности, каквито те на практика са.

На банковия сектор предстои да се възползва в голяма степен от Big Data – т.е. от технологиите, които позволяват на организациите да събират точната и правилна информация, да я обработват бързо и ефективно и да използват резултатите, за да направят информирани промени в усилията по маркетинга и продажбите, в подходите за управление на риска, стратегиите за обслужване на клиенти и др.

Как да постигнем повече с Big Data

Световно известни експерти в областта на ИТ и финансите формулират няколко съвета, за това как банките могат да постигнат повече, провеждайки анализи на големи обеми от данни:

1) Мислете напред. Лесно е да се анализира настоящата ситуация в дадена организация, но всъщност бъдещето би трябвало да е основният фокус. Чрез използване на прогнозни анализи и надграждане от пакетна обработка на информацията към управление на информацията в реално време, банките могат да извлекат бизнес ползи не като имат предвид ситуацията в момента, а и това, което предстои.

2) Модернизирайте съхранението. Бекъпът и създаването на множество копия на данните може да помогне на фирмите да се чувстват по-сигурни, но това реално въвежда по-голям риск за допускане на грешки и внасяне на безпорядък в обработката. Според експертите колкото повече данни се копират и релокират, толкова повече надеждността е поставена под риск – а неактуалната информация може да бъде също толкова опасна и вредна, колкото неточните данни.

3) Диверсификация. Банките, които са нетърпеливи да засилят използването на технологии за Big Data, могат да бъдат изкушени просто да увеличат събирането на типовете информация, върху която те вече са фокусирани, но институциите, които използват този метод, пропускат жизненоважния поглед, който могат да постигнат благодарение на диверсификацията. В крайна сметка, банките трябва да възприемат малко по-интуитивен подход към тези усилия, определяйки каква информация ще им бъде от полза да имат и да започнат нещата от там. Това е нещо като да поставите хората и данните заедно, за да получите по-голяма полза, обясняват експертите.

Какво дават BigData анализите на банките:

1) Идентифициране на рентабилността на определени клиентски сегменти, подпомагане на приоритизирането на отношенията с тях и “подравняване” на съответните канали
2) Определяне на тенденциите в потребителското поведение и използване след това на тази демографска информация за създаване на таргетирани продажбени кампании и постигане на по-високи нива на успех
3) Отделяне на възможностите за крос продажби с цел увеличаване на броя продукти за клиент
4) Селектиране на доходоносни подсегменти за таргетиране на персонализирани продукти и услуги
5) Подобрение на управлението на риска чрез по-добър мониторинг на кредитите и ефективни системи за ранно предупреждение
6) Изграждане на модели за кредитен риск, които позволяват да се даде приоритет на определени действия в зависимост от склонността за неплащане.

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов