“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини CIO+: BPM

»нтересно мнение за развитието на BPM от Matt Calkins (Appian)

от “ихомир »ванов, 19 декември 2014 0 7166 прочитани€,

http://giulev.com/
http://www.antipodes.bg
ћатериалът е предоставен от фирма antipodes ltd.

“¬ече дори не използваме фразата BPM” - коментира Maт  алкинс. “ова може и да звучи странно от човек, управл€ващ компани€, чийто BPM софтуер от дълги години е присъствал на топ позиции на BPM Suites Magic Quadrant на Gartner, наред с гиганти, като IBM, Pegasystems и Lombardi.

“ова, което има в предвид, е, че в св€т, дефиниран от облака, социалните медии и обвързаността, опрост€ването и гъвкавостта са основни характеристики не само за корпоративни€ бизнес софтуер, но и за клиентски ориентирани€ софтуер.

ѕрочетете още: “енденциите в BPM за 2015 година според Gartner

“Packaged BPM софтуера и неговата екосистема от експертни/опитни потребители са станали ограничени и лимитирани и се нужда€т от радикална пром€на - см€та той. Ѕи било глупаво да го отричаме, но пазарът, по мое мнение, е много по-гол€м, отколкото сами€ BPM”.

¬место определен софтуерен пакет, бъдещето на пазара се основава на персонализирани приложени€, с организации, които развиват свои собствени решени€ за решаване на собствените си специфични проблеми.

“BPM се свързваше с действие, а платформите за приложени€ се отнас€т за действие и състо€ние, тоест за процесите и информаци€та, ко€то подпомага процесите, и ако се отнесем към информаци€та също толкова сериозно, както към процесите, тогава ние може да създадем приложени€.”

¬ъпреки всичко обаче, трудностите и сложността при разписване на персонализиран софтуер винаги са били сериозна пречка.  омпаниите се заемат с такива решени€ когато “готовите” софтуерни решени€ не успе€т да покри€т техните нужди.

“¬ъв вс€ка организаци€ има добър софтуер и специaлизиран софтуер - об€сн€вайки, че персонализираните приложени€ изискват по-дълго време за разработка и са по-трудни за интегриране, модифициране, разбиране и използване.

“—офтуерът тр€бва да е опростен, това е нови€т св€т. “р€бва да работи навс€къде. ¬сичко, което не работи едновременно на ваши€ компютър и мобилно устройство по един й същ начин, ще изглежда архаично след година или две.

ќтсто€ването че, пазарът на персонализиран софтуер е също толкова ценен, колко ц€лата индустри€ за packaged software взета заедно, е ключов момент в ускор€ването и същевременно опрост€ването на процеса на custom enterprise software.

ѕоради тази причина јпиан е в процес на преминаване от доставчик на BPM софтуер към доставчик на application платформи, които предостав€т възможност за drag-and-drop development платформи.

“The custom software industry is much bigger than people think, but in our industry we've never made custom software a very valuable proposition. But I think BPM is strictly dominated in game theory terms by this new industry and has no place to go.”

ƒоставчици, като Tibco и Bizflow, също предлагат BPM платформи за разработка на приложени€ с фокус върху социалните и мобилни приложени€.

≈“» ≈“»:
BPMAntipodesGartner

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов