Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Технологии и концепции
бр. 4, 2015

HRM системите включват средства за управление на талантите

Глобалният пазар на системи за автоматизация на управлението на човешките ресурси (Human resource management, HRM) продължава да расте доста активно. Сред катализаторите за ръст е развитието на решенията от тип Performance and Talent Management. Решенията по модела SaaS стават все по-популярни

от , 21 април 2015 0 3634 прочитания,

Според проучванията на анализаторите от IDC, през следващите 2 години глобалният пазар на системи за управление на човешките ресурси ще расте с 8,1% годишно. През 2016 г. приходите от този тип корпоративен софтуер ще бъдат на стойност $11 млрд., а през 2017 г. те ще достигнат $13,5 млрд. Като цяло темповете на ръст в HRM пазара ще бъдат по-високи отколкото тези в пазара на ERP системи.

“Предприятията продължават активно да инвестират в човешки капитал и във връзка с това се интересуват преди всичко от инструменти за контрол на работните ресурси и за управление на талантите, както и от възможности да намалят разходите в тези две направления, не на последно място за сметка на използване на облачни решения”, коментират експерти от IDC.

Според представителите на IDC, интересът към инвестициите в HRM системи ще продължи да бъде достатъчно сериозен. Подобна е прогнозата и на други известни изследователски агенции.

Прочетете още: Въпросите във връзка с ИТ кадрите остават сред приоритетите в дневния ред

Фактори, определящи търсенето

По данни на Aberdeen Group от 2013 г., на фона на текущата икономическа обстановка, основните фактори, които определят изискванията на компаниите, към техните системи за управление на човешките ресурси са необходимостта да се работи по-ефективно (41%), да се достигат набелязаните цели (32%) и да се развиват уникални за съответната индустрия предимства, умения и навици (30%). Изброените стратегически цели предопределят HR приоритетите на компаниите по целия свят – това са привличане на таланти (57%), повишаване на оперативната ефективност (53%), развитие и обучение на персонала (44%). По сходен начин се разпределят и предпочитанията на организациите във връзка с усвояването на едни или други HR инструменти (схема 1).

Основни приоритети при внедряването на технологии за управление на човешкия капитал

Схема 1: Основни приоритети при внедряването на технологии за управление на човешкия капитал; Източник: Aberdeen Group

Според експерти от Deloitte, тенденциите, констатирани от Aberdeen продължават да са валидни. Проучване на консултантската компания, проведено през 2014 г. сред 2500 компании констатира, че за повечето анкетирани най-важните задачи са запазването на лидерски позиции, преразглеждането на HR функциите и привличането на таланти (схема 2).

Основни HR приоритети на организациите

Схема 2: Основни HR приоритети на организациите; Източник: Deloitte University Press

Все пак, в зависимост от индустрията, в която компанията развива своята дейност, акцентите варират. Така например, привличането на таланти безспорно е масов приоритет - усилия в тази сфера полагат 75% от организациите в проучването на Deloitte. На този аспект на управлението на човешките ресурси обаче обръщат най-много внимание технологичните, медийните и телекомуникационните компании – за 80% от тях управлението на талантите е задача от първостепенна важност. Друг пример е потребността от HR анализи – от такива се нуждаят 80% от организациите в сферата на медицината, спрямо 72% от всички участници в проучването.

Защо управлението на талантите е във фокус?

Компаниите, които имат разработена стратегия за управление на талантите генерират 26% по-високи приходи, в сравнение с техните конкуренти, сочи проучване на Bersin & Associates.

Понятието “управление на талантите” (talent management) възникна през 90-те години, обозначавайки дейности в сферата на управлението на персонала, насочени към въвличането на сътрудниците в процеса на иновации, формиране на стимули за творчество и развитие на потенциала на служителите. Самият термин е използван за първи път от Дейвид Уоткинс в статия, публикувана през 1998 г.

В края на 90-те консултантската компания McKinsey публикува доклад, озаглавен “Войната за таланти”, който предизвика значителен отзвук в корпоративния свят. Ръководствата на най-крупните компании по света като General Electric, Procter & Gamble и др. започнаха да преосмислят своите подходи за работа с талантите и в сравнително кратки срокове акциите и опциите за придобиване на дял изместиха паричното възнаграждение като основен инструмент за поощряване на сътрудниците. В много от водещите технологични компании се появиха сътрудници милионери и на дневен ред застана въпросът как компаните могат да задържат своите материално независими млади служители.

В тази атмосфера възникнаха информационните системи за управление на талантите – интегрирани програмни продукти, предоставящи автоматизирани инструменти за решаване на задачи в 4 ключови области: наемане, управление на ефективността, обучение и развитие, формиране на компенсации (схема 3).

Системите за управление на талантите предоставят инструменти за решаване на задачи в 4 ключови области

Схема 3: Системите за управление на талантите предоставят инструменти за решаване на задачи в 4 ключови области

Докато традиционните HRM и ERP системи са фокусирани предимно върху транзакционни процеси и администриране и включват възможности от типа на изчисление на работната заплата, управление на работното време и т.н., системите за управление на талантите за предназначени да съдействат за постигане на по-дългосрочни цели на компанията посредством човешкия капитал. Обикновено функционалните модули на тези системи осигуряват:

  • управление на ефективността на персонала

  • управление на постигането на цели

  • управление на компансациите

  • привличане и наемане на таланти

  • управление на обучението

  • управление на кариерното развитие

 Социални инструменти в комбинация с HRM

Още една актуална тенденция в сферата на управлението на човешките ресурси е все по-активното използване на социалните мрежи. Към 2013 г. повечето международни доставчици на софтуер за бизнеса бяха добавили социални инструменти в своите HRM платформи, а особено активно бе интегрирането на такива средства с модулите за управление на талантите.

Според проучване на HRM пазара, проведено от CedarCrestone, в началото на 2013 г. 38% от компаниите са използвали LinkedIn в дейностите си по идентифициране и привличане на подходящи кадри, а още 10% са планирали да започнат да използват социалната мрежа за тази цел. За Facebook тези показатели са 28% и 10%, за Twitter - 21% и 8% съответно.

Освен за целите на наемането на персонал, социалните инструменти в HRM системите се използват при обучението и развитието на персонала, благодарение на възможностите им за генериране и съхранение на съдържание, както и за повишаване на ефективността на сътрудниците чрез средствата за поддържане на общности и експертни групи.

HRM по модела SaaS за малки и големи компании

Според анализаторите от TechNavio в периода 2011-2015 г. глобалният пазар на HRM системи, внедрявани по модела “софтуер като услуга” (SaaS) расте средно с 12,8% годишно. Експертите от TechNavio считат, че основен фактор за ръста в този сегмент е бъде повишеното търсене от страна на малкия и средния бизнес.

В същото време, анализаторите от американското издание на сп. CIO са на мнение, че крупните организации са не по-малко заинтересувани от въвеждането на SaaS HRM решения. В статия, озаглавена “Защо SaaS HR софтуера ще превземе пазара”, авторите на CIO US отбелязват, че 90% от компаниите в класацията Fortune 1000 планират да обновят своите приложения за управление на човешките ресурси през следващите 4 години. Част от тези компании ще заменят наследени системи, някои от които водят началото си от 60-те години, а много от тях планират да въведат облачно базирано HR решение с цел да спестят разходи за хардуер и поддръжка.

В заключение

Ако човешките ресурси не са основен фактор за производство във вашата компания, вероятно най-новите тенденции в развитието на HRM платформите от типа на средства за управление на талантите, обучението и кариерното развитие не са ви, чак толкова необходими. Вероятно вашето решение за управление на човешките ресурси, е внедрено само преди 2-3 години и не е необходимо да мислите за неговата замяна, нито пък имате основание на този етап да обмисляте преход към модела SaaS. Въпреки това си струва да следите тенденциите в развитието на HRM софтуера, защото съвременната HRM платформа е средството, което ще ви помогне да оцените обективно ефективността на труда на служителите и на тази база да вземете обосновани управленски решения, допринасящи за успеха на компанията в дългосрочна перспектива.

Източници:
[1] Human Capital Management Trends, Aberdeen Group, 2013
[2] Global Human Capital Trends 2014: Engaging the 21st-century workforce, Deloitte, 2014
[3] HR Systems Survey White Paper, CedarCrestone, 2012–2013
[4] Global SaaS-based HRM Market 2011-2015, TechNavio
[5] Why SaaS HR Software Is Ready to Take Off, www.cio.com

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов