“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јнализи и тенденции
бр. 4, 2015

»“ ръководителите коментират:  акви са стимулите и пречките за развитие на информационната среда?

от , 21 април 2015 0 4001 прочитани€,

—ребрина јначкова—ребрина јначкова, директор »“, —пиди јƒ

ѕовишаването на конкуренци€та и клиентските очаквани€ вли€€т благотворно на решени€та за внедр€ване на иновативни нови информационни системи. ѕредпоставка за такива решени€ е също и желанието за по-ефективното управление на мащаба при планиран и очакван растеж на бизнеса.
—ред факторите, които пречат за оползотвор€ване на потенциала на съвременните »“ е липсата на първоначално и последващо планиране и проектиране на информационната среда. „есто липсва ц€лостен, единен подход, който да включва всички фази на разработката и внедр€ването - т.е.анализ на предпри€тието, изготв€не на дизайн, проектиране, изпълнение и внедр€ване – накратко това, което предполага модерни€т термин "Enterprise architecture".

√еорги  омсийски√еорги  омсийски, »“ мениджър, ѕорше Ѕ√ ≈ќќƒ

ѕрочетете още: 2015 - година на възход за глобални€ пазар на корпоративен софтуер

¬ъвеждането на нови системи е свързано с новите изисквани€ към бизнеса от страна на клиента. ƒве основни групи фактори, предразполагат към промени в информационните системи. Ќа първо м€сто са новите продукти, които бизнеса тр€бва да внедри за да добав€ стойност към вече съществуващите продукти. ¬тора група фактори са свързаните с регулаторни вътрешни или външни изисквани€.

Ќиколай ЎекеровЌиколай Ўекеров, CIO, ƒ«»

¬ажни аргументи в полза на въвеждането на нови информационни системи са оптимизаци€та на процесите и намал€ването на ръчната работа. “ова което пречи за изграждането на максимално ефективна информационна среда в българските предпри€ти€ са бюджетните ограничени€. ¬ Ѕългари€ трудът е сравнително евтин и имплементиране на скъпи решени€ за управление на бизнеса не е изгодно за по-малките компании (под 1000 души), каквито са повечето компании в Ѕългари€.

—ергей јндреев—ергей јндреев, CIO, ќвергаз »нк. јƒ

¬ъвеждането на нови информационни системи е обосновано, когато целта е да се постигне по-висока ефективност, оптимизаци€ на разходите и повишаване на качеството.»нж.  алин —тайков»нж.  алин —тайков, ј√–јЌј “рейдинг ≈ќќƒ

‘акторите, които в най-гол€ма степен се разглеждат като аргумент в полза на въвеждането на нови информационни системи в нашата компани€ са възможността да се обработва по-гол€мо количество информаци€ и документи, както и по-доброто обслужване на клиентите с налични€ личен състав.


Ћъчезар ’ристовЋъчезар ’ристов, системен администратор, —офи€ јуто

–ешени€та за въвеждането на нови информационни системи би тр€бвало да се вземат след внимателна оценка на т€хната цена, функционалност и пригодимост към бизнес процесите в предпри€тието. ‘актор, който доста сериозно би затруднил реализаци€та на всеки »“ проект е ниската ангажираност от участниците в него.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов