“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ инфраструктура
бр. 9, 2005

»“ осигур€ва бърз старт на новите услуги в ProCredit Bank

от , 25 октомври 2005 0 7993 прочитани€,
—траница 1 от 2

ћодерен център за обработка на обаждани€та и високо оцен€вана от клиентите система за електронно банкиране са нововъведени€та в информационната инфраструктура на финансовата институци€, фокусирана върху средни€ и малък бизнес ќтлично обслужване на клиентите и предлагане на гол€мо разнообразие от продукти са основните приоритети на ProCredit Bank още от нейни€ старт през 2001 г. “ази философи€ определ€ като основна задача пред »“ отдела изграждането и развитието на инфраструктура улесн€ваща връзката с клиентите. —лед изграждането на централизирана информационна система, осигур€ваща основните бизнес процеси и автоматизираща напълно отпускането на кредити, на този етап банката и нейни€т »“ екип отговар€ на предизвикателствата на съвременната бизнес среда. Уѕри нас »“ се разглежда като една изключително комплексна сфера, ко€то има задачата да осигур€ва вс€ка стъпка на бизнеса. »“ отделът е обслужващ за банката, но много важен за общи€ й имиджФ, сподел€ ръководител€т на отдела √еорги √еоргиев. »нформационната инфраструктура »зграждането на основната централизирана информационна система в ProCredit Bank завършва през 2003 г. јвтоматизираните работни места са над 400. —ървърите и работните станции са Intel базирани и работ€т под операционни системи на Microsoft. Ѕанката разполага също със сървъри на Sun Microsystems и операционна система Solaris.  омуникаци€та между офисите се осигур€ва на базата на протокола Frame Relay, който дава предимство на банката да разшир€ва лесно инфраструктурата си. ’ардуерът в банката е с марка HP, IBM и Sun.  омуникационното оборудване е на Cicso Systems. Ѕанковата »— е базирана на пакета Ѕанкер 3.0 на Ѕанк—офт. –азработена е съвместно от банката и фирмата. –ешението е напълно централизирано и Web базирано. —истемата за управление на бази данни е на Oracle, а интерфейсът се реализира чрез Microsoft Internet Information Server. У ато стартираща банка имахме щастието от самото начало да стъпим директно на централизирана платформа. «а разлика от повечето финансови институции не сме изжив€вали прехода от децентрализиран към централизиран модел. ѕродължаваме да работим със системата Ѕанкер.  лиентите ни са доволни, че във всеки клон и офис на банката могат да получат една и съща услуга. —ега стремежът е към разшир€ване на услугите, а това изисква въвеждането на нови средства за автоматизаци€Ф, коментира √еоргиев. «атова »“ специалистите работ€т в т€сно сътрудничество с колегите си от различните бизнес звена и особено активно с отдел УЌови продуктиФ. —ред реализираните проекти, с постигнатата повишена ефективност и задоволство сред клиентите се откро€ват системите за »нтернет и телефонно банкиране, както и системата автоматизираща плащането на комунални услуги. »нтернет банкиране »зграждането на системата ProB@nking започва през 2003 г.  ато базов софтуер е използвана разработената от Ѕанк—офт система за »нтернет банкиране. У“€ се оказа добра основа, ко€то бе дооформена според нашите изисквани€Ф, коментира √еорги √еоргиев. ƒо средата на 2004 е реализиран общи€т пакет услуги, свързани с плащани€ и дистанционно обслужване на клиентите. „рез ProB@nking те могат да получат актуална информаци€ за валутни курсове, лихвени проценти, движени€ и салда по сметки, а също да извършват всички банкови операции. ќт персонален компютър свързан към »нтернет клиентът може да издава платежни нареждани€ в лева към други банки и към бюджета, да осъществ€ва покупко-продажби на валута, да отправ€ искани€ за незабавно инкасо към –”—ќ/—”—ќ и т.н. ProB@nking и основната банкова система са свързани в реално време Ц в момента, в който клиентът нареди плащане по »нтернет, данните за това се отраз€ват в централизираната »—. ќсвен със стандартните мерки за сигурност, изпращането на платежни нареждани€ е защитено с TAN код - уникален, еднократно валиден код, използван за подписване на документи при изпращането им към банката.  лиентите са снабдени с поредица от такива кодове и с т€х потвърждават транзакциите. —поред √еоргиев, TAN кодовете са се доказали като удачно решение в страните от «ападна ≈вропа, където се прилагат масово.
1 2

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов