Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Фирмите представят
бр. 9, 2005

LATONA представя: ARIS Balanced Scorecard (ARIS BSC®) или как да моделирате успешната управленска система

от , 25 октомври 2005 0 16788 прочитания,
Страница 1 от 2

Балансираната карта на показателите (Balanced Scorecard) е сравнително нов подход за стратегическо управление, разработен в началото на 90-те години от Робърт Каплан (Harvard Business School) и Дейвид Нортън. Основната цел на системата е декомпозиране на визията, мисията и стратегията на организацията в цели, фактори за успех и конкретни мерки, които да повишат нейната конкурентоспособност. Oтчитането на резултатите от управлението на компанията дава насоки за нови подходи на управление и постигане на балансирани финансови резултати. Balanced Scorecard предоставя информация за вътрешните и външните бизнес процеси в организацията, която достига до всички йерархични нива.
Методологията ARIS е основен инструмент за постигането на тези цели по лесен начин. АРхитектурата на интегрираните Информационни Системи (ARIS), разработена от международната компания IDS Scheer AG, е многофункционална среда за цялостен анализ на бизнес процеси и за оценка на дейността в една организация. ARIS поддържа и целия цикъл на разработване на интегрирани информационни системи – от анализа на изискванията до спецификацията на информационната система и описанието на реализацията й. След като процесите се дефинират и структурират, следва измерване, анализ и контролинг на резултатите от дейността.
ARIS BSC е средство за планиране и моделиране на системи за управление на ефективността. Продуктът дава възможност за интеграция между всички стратегически цели и показатели за производителност с бизнес процесите. ARIS BSC прави цялостен анализ на създадената Balanced Scorecard система. Това е средство, предназначено за мениджърите и ИТ специалистите, като им позволява се справят с предизвикателството да моделират управленски системи. ARIS BSC помага при моделиране на система за управление на ефективността от гледна точка на бизнеса, както и при внедряването на съответното ИТ решение.
ARIS BSC поддържа както документацията и анализите, така и проектирането и интеграцията на всички стратегически цели с показателите за резултати (key performance indicators), и дава насоки при управление на вашето предприятие.
Интеграцията на бизнес процесите със стратегията на компанията е съществен елемент от управлението на нови и бързо променящите се сектори в бизнеса. Ефективните управленски процеси са необходими за проектиране на стратегическите цели на компанията, както и за тяхната реализация в ежедневната бизнес практика чрез използването на оперативни мерки и приспособяване на стратегиите към тях чрез показателите за производителност.
Използването на ARIS BSC намалява сложността на управленската система и води до съкращаване сроковете на изпълнение на даден проект за внедряване и реорганизация на широкомащабни Balanced Scorecard системи.
Методът BSC съдържа допълнителни модели и обекти за описание на широкообхватни управленски системи:
 Стратегически сценарии (strategic scenarios) - създават се с причинно-следствени диаграми (cause-and-effect diagrams). Така ефективните връзки между стратегическите цели са по-ясни;
 Скриптовете за анализ в ARIS дават възможност за създаване и планиране на показателите за производителност (key performance indicators) и за лесна оценка на постигането на целите във всички нива на компанията;
 Стратегическите процеси с добавена стойност (value-added processes), дефинирани в ARIS, могат да бъдат съпоставени със съответстващите им цели и индикатори, за да се определят съответните резултати.
Ръководството на компанията разполага с възможност за бърз преглед на текущата ситуация в компанията чрез графична оценка на показателите и целите.
Всички Balanced Scorecards могат да бъдат компилирани в Word или Web документи и да бъдат съобщени на служителите в компанията. Данните могат лесно да бъдат импортирани и експортирани между ARIS BSC и MS Excel.
ARIS методологията е основна част от бизнес стратегията на Латона България - изключителен представител на IDS Scheer AG за продажба на ARIS.
1 2

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов