Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Технологии и концепции
бр. 8, 2015

Платформизация – следващата стъпка в еволюцията на PLM

Иновативните PLM платформи обединяват хора, процеси и технологии, за да направят възможна появата на новаторски изделия, както и на асоциирани с тях работни процеси и интелектуална собственост

от , 11 септември 2015 0 2384 прочитания,

Управлението на жизнения цикъл, както всеки технологичен процес, има свой собствен жизнен цикъл. Като основа за развитие на иновациите, доставчиците на решения за управление на жизнения цикъл на продуктите (PLM) напоследък предлагат нови мощни възможности, включително използване на облачни услуги, архитектура, ориентирана към услугите (Service Oriented Architectures, SOA) и други модерни технологии – например такива, които правят възможна концепцията за промишления интернет (Internet of Things, IoT).

Платформизация – следващата стъпка в еволюцията на PLM

В периода 2013–2014 г. стратегиите на лидерите в PLM пазара включваха вълна от придобивания на компании, предлагащи най-доброто в своя клас програмно осигуряване. Осъществените сделки бяха за милиони долари. Същевременно водещите PLM доставчици инвестираха в създаването на добре обмислени нови архитектури за управление на жизнения цикъл на продуктите. В резултат, съвременните PLM системи се превърнаха в платформи, предоставящи на предприятията директен достъп до огромен брой приложения и инструменти. Но още по-важно е това, че новото поколение PLM решения осигурява прозрачност на процеси, които преди бяха фрагментирани, объркани и разточителни.

Прочетете още: 10 постижения на CAD/CAM/CAE технологиите

През последните две години “платформизацията на PLM” (platformization) бе обект на много дискусии, но за това понятие все още няма пълно определение. Накратко, иновативните PLM платформи обединяват хора, процеси и технологии, за да направят възможна появата на новаторски изделия, както и на асоциирани с тях работни процеси и интелектуална собственост. Това описание обаче представя доста схематично възможностите съвременните PLM решения.

4 ключови тенденции

Според президента на CIMdata - Питър Билео, платформизацията на PLM е резултат от кулминацията на 4 неоспорими тенденции.

1. Първата и най-важната сред тях е бързата еволюция на инструментите за повишаване на производителността на сътрудниците и интеграцията на тези инструменти в корпоративна платформа за поддръжка на системен инженеринг и междудисциплинарно проектиране, оптимизация и валидация. “Това включва интероперабилност във всичко, свързано с цифрови модели за симулации и анализи (т.нар. инженеринг на базата на модели), което осигурява независимост от различните използвани инструменти. Спомнете си как електронните таблици се превърнаха в симулации, в анализи и в други чудеса на съвременните CAE”, заяви президентът на CIMdata в презентация, озаглавена “Пътна карта към PLM”, представена в края на 2014 г.

2. Втора важна тенденция е преходът от отделни функции за автоматизация към цялостно управление на жизнения цикъл на продуктите на ниво подразделения или цели предприятия. Този преход, според Питър Билео, представлява движение “напред и нагоре” от инженерните отдели с техните автономни “бункери от знания” към мащабите на цялото предприятие. Автоматизацията вече обхваща не само областите, където са възникнали концепциите за управление на данните за изделията (Product Data Management, PDM) и управление на инженерната документация (Engineering Document Management, EDM). В резултат PLM концепцията вече не е свързана само с усъвършенстване на изделията, ускоряване на тяхната разработка и намаляване на себестойността им, но и с възможности за създаване на иновации и интелектуален капитал.

3. Нарастващата потребност от сътрудничество между професионалисти с различни технически специалности и познания в различни научни дисциплини е още една ключова тенденция, отчитана в развитието на PLM платформите. Огромната полза, която може да бъде извлечена от непосредствената съвместна работа и обмена на информация става все по-очевидна.

4. Четвърта, но не и по значимост тенденция е еволюцията на специализирани информационни технологии като архитектурите ориeнтирани към услуги (SOA) и облачният изчислителен модел, с които, по думите на Питър Билео става възможна “платформизацията на иновациите”. Инсталирането на затворени проприетарни системи, за чиято поддръжка трябва да се грижи многоброен ИТ отдел, вече не е задължително, което дава на предприятията нови възможности.

Според анализаторите от CIMdata, платформизацията на PLM прави функционалните възможности, данните и процесите достъпни (т.е. приложими при създаването на иновации) и реализируеми (за продажби, доставка, инсталация, поддръжка).

“През последните години доставчиците на програмни решения похарчиха стотици милиони долари за изследователски проекти и в резултат разбраха, че потребителите трябва да имат на едно място всичко от което се нуждаят и тогава, когато им е необходимо. ‘Всичко’ означава достъп на разработчиците до всички аспекти на средата за създаване на иновации. ‘Всичко на едно място’ означава единен източник на достоверни данни или Светият Граал на знания за продукта. Това е приложимо и за физически стоки, и за цифрови продукти, и за системи комбиниращи и двете, и за услуги”, казва президентът на CIMdata.

В ерата на постоянни промени

В нашата епоха на непрекъснати промени дигитализацията (т.е. преходът към цифрово представяне) преобръща представите. Надеждни и добре познати технологии се изхвърлят. Установени бизнес процеси се ревизират. Работните потоци се организират съвършено различно. Получава се обратна връзка от все повече източници. Отделните “бункери със знания” се свързват помежду си. Служителите са принудени да излязат от техните зони на комфорт. Нещо повече, бързо изчезват отдавна установените граници между проектиране (машинно, строително, електротехническо, разработка на софтуер), производство, управление на веригите за доставки, логистика и сервизно обслужване. Фокусът към различните етапи в жизнения цикъл на продуктите постоянно се измества в една или друга посока. Всички тези промени се оказват двигателя на усъвършенстването на иновационните платформи.

Напоследък се поставят под въпрос даже някои основни аксиоми на бизнеса. Например известният инвеститор, предприемач и софтуерен инженер Марк Андрийсън (Marc Andreessen) оспорва аксиомата за успеха, като функция от това компанията да пусне първа на пазара някакъв продукт. Неотдавна на сайта Inc.com бе публикувано следното изказване на Андрийсън: “Според общоприетата теория, вие искате да излезете първи на пазара. Всъщност, вие искате да бъдете последни на пазара – да сте този, който ще затвори след себе си вратата (в дадена индустрия), така че никой да не може да влезе след вас”.

С други думи, в епохата на постоянни промени може да се окаже, че глобалната конкурентоспособност не е достатъчна за успех в бизнеса. Основополагащи концепции вече не са валидни. Но всяка промяна е резултат от създадени за нея благоприятни условия. В частност, сред предпоставките за иновативните PLM платформи са технологии като Интернет на нещата (IoT) и облачните изчисления. Благодарение на IoT, с помощта на сензори можем да следим какво се случва с изделията, системите и услугите в процеса на тяхната експлоатация. На свой ред “облакът” осигурява непрекъсната свързаност (24х7) към всичко, което можем да си представим.

Прилагайки тези и други съвременни ИТ концепции, иновативните PLM платформи обединяват инструменти за производителност на сътрудниците, цялостно управление на жизнения цикъл на ниво предприятие и сътрудничество между експерти с различни специалности, с което се постига не просто усъвършенстване и поевтиняване на изделията и обслужването, а укрепване на пазарните позиции на предприятието.

Източници:
[1] PLM Road Map, Peter A. Bilello, октомври 2014
[2] The Next Step in PLM's Evolution: Platformization, Peter A. Bilello, декември 2014

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов