“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јктуални проекти
бр. 10, 2015

BMS система управл€ва сградната автоматизаци€ на хотел У»нтернационалФ

–ешението акумулира и анализира информаци€та от множеството системи в хотела

от , 23 октомври 2015 0 2472 прочитани€,

 онстантин ‘илипов

 онстантин ‘илипов, мениджър »“ отдел, хотел “»нтернационал”

’отел "»нтернационал" присъства на пазара на туристически услуги и прилага успешно концепци€та за казино–хотел като един ц€лостен продукт повече от 8 години.  омпани€та следи пазарните промени и успешно се адаптира към т€х, като развива сво€ продукт и корпоративно портфолио по примера на световно утвърдени дестинации.

ѕрочетете още: јналитичен CRM: с какво да започнем?

ѕрез 2013 г. "»нтернационал" отвори врати като единствен по рода си комплекс, който включва: нова суперлуксозна 18-етажна кула като разширение на съществуващата 5-звездна хотелска база; най-мащабни€ център за конференции, събити€ и про€ви в »зточна Ѕългари€; нов и модерен —ѕј център; шопинг център; оригинална комбинаци€ от тематични ресторанти и заведени€, реновирано и още по-гол€мо казино с уникален дизайн.

—лед обнов€ването на хотела през 2013-а и драстичното увеличаване на потоците от информаци€ се по€ви необходимост от софтуерни решени€, които да работ€т за хотела и да съхран€ват и оперират с тази информаци€. «а оперативната работа на хотела б€ха избрани продуктите на  лoк (Clock) - българска компани€, разработваща софтуер за целите на хотелски€ и ресторантьорски€ бизнес.

BMS система

Ќеобходимостта от осигур€ване на максимален комфорт на гостите и зелената ориентаци€ на хотела наложиха разработка и внедр€ване на софтуер за сградна автоматизаци€.

¬ момента хотел »нтернационал може да се похвали с една от най-модерните системи от този клас. »зграденото »“ решение акумулира и анализира информаци€та от множеството системи в хотела. —лед€т се резервациите и настан€ването на гостите, като се оптимизира консумаци€та на енерги€ чрез активиране само на заетите помещени€. ќбединени са системите за климатизаци€ и битова гореща вода, което позвол€ва многократно намал€не на енергийните загуби.

–азработена бе система за следене на външната осветеност и наличието на хора в помещени€та, ко€то автоматично управл€ва осветлението на общите помещени€ и електро консуматорите в стаите.

“ова осигури при€тни€ престой на гостите в хотела, казиното, на басейна и в —ѕј центъра.

¬недрената система управл€ва контрола на достъпа до помещени€та и архивира всички събити€ с цел повишаване сигурността на престо€.

ƒруги бизнес системи

ѕрез последната година в хотела заработи софтуер HRM - “–« и Ћичен състав, който доведе до оптимизиране на времето по обработка на документаци€та, свързана с персонала на хотела. „аст от предизвикателствата при пускането на софтуера беше неговата интеграци€ и връзки със счетоводната програма.

√олеми€т брой стаи в хотела и необходимостта от система, ко€то да следи вс€ка нужда от ремонтна дейност, както в стаите така и в общите части, беше причината за разработката на тикет система, ко€то да приема тези за€вки. ¬последствие този софтуер беше пуснат за работа и на таблети, което допълнително оптимизира време и ресурси.

«а по-големите проекти, осъществени в хотел “»нтернационал”, се използват виртуализации на Windows Server 2008, 2012 и MSSQL, но за част от софтуерните решени€ б€ха избрани отворени платформи като Linux базирани сървъри заедно с MySQL бази данни.

Ќай-гол€мото предизвикателство е интегрирането на всеки от многото отделни софтуери, така че във финални€ си вариант всичко да работи като едно ц€ло.

ѕредсто€щи проекти

¬ близко бъдеще предстои пускането на интранет платформа, целта на ко€то ще бъде да събере необходимата за персонала на хотела и казиното информаци€, както и да осигури м€сто, където да се обмен€ информаци€ за планираните събити€ като тиймбилдинги, партита за персонала, важна информаци€, касаеща служителите. ѕлатформата ще осигури и м€сто за “¬ъпроси и отговори”, както и възможност за директна комуникаци€ към отдел “„овешки ресурси”. ј след провеждането на събитие това ще бъде м€стото, където колегите ще имат възможност да разгледат галери€ със снимки от самото меропри€тие.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов