“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јнализи

9 важни урока за корпоративните »“, които научихме през 2015-а

¬с€ка година ни носи нови предизвикателства и нов опит. Ќека се спрем на 9 тенденции, които станаха €вни през изминалата 2015-а

от , 26 декември 2015 0 2689 прочитани€,

¬ кра€ на годината е време да оценим, какво сме постигнали и какво можем да подобрим. ¬ъв все по-дигитални€ св€т, информационната среда се превръща в еднин от най-важните аспекти за вс€ка организаци€, затова е полезно да анализираме »“ инициативите в нашата компани€ през последната година и да идентифицираме това, което бихме могли да усъвършенстваме през 2016-а.

ѕрочетете още: 7 стъпки към сигурността на данните в »нтернет на нещата

≈то н€колко тенденции, откроени през 2015 г., които е добре да отчитаме, планирайки бъдещите си инициативи.

1: BYOX е тук, за да остане

»зползването на смартфони в работата вече е повсеместно, а моделът BYOD (донеси своето устройство на работа) се прилага масово. Ќо докато преди ставаше дума за устройства като смартфони и таблети, сега се стига до концепци€, ко€то накратко можем да формулираме като “донеси си всичко” (BYOX). 

“BYOX е новата мантра, ко€то предполага, че потребителите използват за корпоративни цели свои собствени приложени€, средства за съвместно ползване на облачни услуги и социални мрежи – накратко те внас€т в компани€та собствените си очаквани€ за това какви технологии искат да използват и как”, коментира „ък ѕол, президент на Vodafone јмерика.

2: DevOps не е вече само модерен термин

ѕрез 2015 година терминът "DevOps"  http://cio.bg/dictionary/196_devops  си спечели огромна попул€рност, употреб€ван винаги когато става дума за сътрудничество между отделите по »“ разработка и »“ операции. ÷елта на DevOps е да се осигури по-т€сна връзка между специалистите създаващи програмен код и тези, които поддържат системите. Ќещо повече, DevOps продължава да се развива и макар че методологи€та все още тр€бва да се разреши определен кръг от предизвикателства, т€ е на път да се наложи като предпочитан подход за развитие на корпоративната »“ среда през 2016.

3: ƒанните са валута

ƒанните и особено “големите данни” убедително демонстрираха нарастването на  сво€та стойност през последните години и особено през 2015- а. —редствата за обработка и анализи както на структурирани, така и на неструктурирани данни увеличиха значително сво€та попул€рност, а основни компании достав€щи услуги в тази сфера станаха публични компании. —ъщо така компаниите постигнаха значителен напредък в умени€та си да различават релевантните данни от нерелевантните.

“¬ече е €сно, че данните не тр€бва да се разглеждат като големи статични обекти, разположени в дълбоко езеро, а по-скоро като множество от бързо движещи се активи в буйна река. ѕрез 2016-а и след това, компаниите тр€бва да се фокусират върху откриването на данни, от които може да нъде изведена значима информаци€ за бизнеса днес и в бъдеще”, коментира Ќели ƒарвис, CIO на Fujitsu America.

4: Ќамирането  на таланти е проблематично

Ќедостигът на квалифицирани и талантливи служители е предизвикателство на само за амбициозните стартиращи компании в —лициевата долина. —поред –анди √рос, CIO на организаци€та CompTIA, приблизителни оценки сочат, че в —јў има около 1 млн. свободни позиции за »“ професионалисти с най-различни специалности – от мрежови администратори до специалисти по поддръжката – така че организациите ще тр€бва да работ€т усилено за привличането и задържането на таланти. 

“ћъдрите работодатели, пред които стои задачата за попълване на свободни »“ позиции задълбочено изследват прилаганите от т€х стратегии и тактики за привличане на нови таланти и търс€т начини да ги адаптират към новите реалности. Ќ€кои компании усп€ват да решат проблема с недостига на »“ кадри като използват предостав€ните от технологиите нови възможности за отдалечена работа”, коментира –анди √рос.

5: “ретата платформа продължава да бъде определ€щ фактор

јбревиатурата SMAC,обозначаваща социални, мобилни, аналитични и облачни технологии или т.нар. “трета платформа” продължава да бъде във фокус. ¬секи от нейните компоненти представл€ва активно разрастващ се сегмент на »“ пазара.

““оп мениджърите тр€бва да бъдат добре запознати с тези технологии и с техните възможности за създаване на допълнителна стойност и извличане на нови конкурентни предимства от гледна точна на техните собствени компании и пазари”, подчертава „ък ѕол, президент на Vodafone јмерика.

6: ќпасени€та във връзка с “облаците” намал€ват

¬ъзприемането на облачни€ изчислителен модел в предпри€ти€та преминаваше в атмосфера на смесени чувства в продължение на доста време, но през 2015-а cloud технологиите и услугите демонстрираха по-широко разпространение в предпри€ти€та. ‘актически, н€кои тенденции превърнаха облачните услуги в почти задължителен избор.

“ѕълното възприемане на виртуализаци€та, както и по-задълбоченото проучване на облачни и други модерни тенденции е факт в много по-гол€ма степен, отколкото повечето хора очакват – особено в малките и средни компании. »зползването на операционни системи и приложени€, които са действително мобилни, предефинира начина, по който компаниите мисл€т за т€хната »“ инфраструктура”, отбел€зва ѕатрик ’ъбард, директор по маркетинга на технически продукти в SolarWinds.

7: Ќачина на мислене за »“ сигурността се промен€

¬ днешни€ св€т на социални медии, можете да считате за гарантирано, че никой пробив в информационната среда и никое изтичане на данни н€ма да останат в тайна. ѕри високи€ риск от инциденти във връзка с »“ сигурността, екипите, отговар€щи за защитата на информаци€та тр€бва да възприемат нов начин на мислене, счита —тив √робман, CTO на Intel Security.

“»“ специалистите тр€бва да мисл€т, на базата на презумци€та, че пробивът в т€хната сигурност вече се е случил. ≈ как защитавате вашата среда ако приемете това по подразбиране?”, казва —тив √робман.

8: —енчестите »“ стават част от пейзажа

ƒнес, сенчестите »“ изобщо не са обект на презрение и отхвърл€не, както н€кога. Ќ€кои организации открито ги приветстват и ги превръщат в част от своите »“ стратегии. » тъй като тази тенденци€ става все по-€сно изразена, според „ък ѕол, т€ тр€бва да бъде отчетена правилно и в бюджетите.

““ъй като технологиите продължават да трансформират бизнеса, »“ инфраструктурата ще става все по-сложна и ще бъде все по-трудно да имаме пълен поглед за технологиите, които използваме в бизнеса. –ол€та на »“ подразделението тр€бва да бъде по-стратегическа и тр€бва да се установ€т €сни рамки за отчетност между бюджетите на »“ и бизнес звената”, казва „ък ѕол.

9: Ќай-сериозните рискове за сигурността са свързани със служителите

 огато става дума за рисковете, свързани с информационната сигурност на т€хната организаци€, повечето хора си представ€т тъмна ста€, в ко€то тайнствен хакер с лице закрито от широка качулка, набира магически команди на клавиатурата на сво€ компютър. ¬същност, самите служители на организаци€та могат да бъдат не по-малко опасни за нейната сигурност, отколкото хакерите. Ћошите практики по отношение на паролите и използването на корпоративните устройства в недостатъчно сигурни мрежи са много разпространени проблеми. —поред вицепрезидентът на CompTIA,  ели –икер, въпреки че мобилните технологии имат изключително позитивен ефект върху производителността, те са кошмар от гледна точка на кибер сигурността и компаниите, които не отчитат този факт са в гол€ма опасност.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов