“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ за транспорта и логистиката
бр. 2, 2016

—пециализирани »“ решени€ в –енус Ѕългари€ ќќƒ осигур€ват гъвкаво обслужване на клиентите

¬ сво€та работа компани€та разчита на софтуерни продукти за автоматизиране на логистичната и складовата дейност

от , 19 февруари 2016 0 2688 прочитани€,


јлександър √ечев, управител на –енус Ѕългари€ ќќƒ

–енус Ѕългари€ ќќƒ е дружество с предмет на дейност спедици€ и логистика, част от мултинационални€ холдинг на –енус Ћогистикс с централа в √ермани€ и повече от 460 офиси и логистични терминали по цели€ св€т. ¬ Ѕългари€ компани€та има 5 логистични центъра, позиционирани в —офи€, ѕловдив и ¬арна и площ за складиране от над 10 000 кв.м., реализиращи шосейни и ж.п. превози, мултимодален транспорт, специализирани превози на извънгабаритни и опасни товари, въздушен транспорт, контейнерни превози, пристанищна дейност, складова логистика и митническо представителство, доставки по домовете (в т.ч. монтажна дейност).

ѕрочетете още: FMS + TMS - част от формулата на успеха в “ашев транс ≈ќќƒ

ѕри международен транспорт или превоз на територи€та на страната компани€та предлага услуги по организаци€ на ц€лостни€ процес и пълната верига на доставки, включително изготв€не на документаци€, митническо представителство, складиране, опаковане, етикетиране.

"«а да предложим на нашите клиенти висококачествено, бързо и гъвкаво обслужване според индивидуалните потребности на клиента, от самото стартиране на нашата дейност ползваме специализиран софтуер за автоматизиране на логистичната, складовата, финансовата и счетоводна дейност на компани€та", об€сн€ва јлександър √ечев, управител на –енус Ѕългари€ ќќƒ.

»нформационната среда

ѕрез годините софтуерът, ползван в компани€та, претърп€ва н€колко промени, които дават възможност на –енус Ѕългари€ ќќƒ да бъде актуална спр€мо промените на пазара и изисквани€та на клиентите. ’ардуерната инфраструктура през годините също търпи промени – докато преди е използван само локален сървър в офиса, сега компани€та разполага с информационна среда, достъпна от всички клонове в страната.

"–аботим с обща база данни на клиентите ни за всички офиси на –енус Ѕългари€ в страната.  омпани€та ни има също така SSL достъп до обща база с колегите от централни€ офис в √ермани€", уточн€ва јлександър √ечев.

«а нуждите на бизнеса, цели€т екип на –енус Ѕългари€ ползва специализирани€ софтуер ‘ќЅќ—, като счетоводни€т отдел от сво€ страна използва интегриран модул в програмата. ≈кипът на отдел "ћаркетинг и продажби" активно работи със CRM решение, внедрено в транспортната компани€, а в складовете на фирмата процесите са автоматизирани чрез системата Accellos One Warehouse.

јвтоматизаци€та на склада

≈дна от най-скоро внедрените »“ системи в транспортната компани€ е системата Accellos One Warehouse. —кладовата система е внедрена преди година в складовете на –енус Ѕългари€ ќќƒ, като от компани€та отчитат внедр€ването като изключително успешно. Accellos One Warehouse позвол€ва автоматично управление на складови операции във всички процеси - от поръчка на стока от доставчици до изпращане на доставка до клиент.

"ядрото на системата е софтуер и специализиран хардуер (мобилни терминали, безжични мрежи, принтери), свързан с имплементирането на системата и пускането й в експлоатаци€. »зползваната технологи€ за автоматична идентификаци€ е баркодове, RFID и безжични мрежи", уточн€ват от »“ отдела на –енус Ѕългари€.

ќт компани€та определ€т като основни ползи от внедр€ването и работата със складовата система Accellos WMS намал€ването на разходите и увеличаването на продуктивността чрез опрост€ване и модернизиране на складовите процеси, подобр€ването на безопасността на съхранение на продуктите, както и оптималното оползотвор€ване на складовото пространство. —ред основните ползи от компани€та посочват още точното и навременно изпълнение и изпращане на поръчките, ефективни€т обмен на продуктите и контролът на запасите, както и подобр€ването на ц€лостното потребителско обслужване.

—истемата позвол€ва още да се прави инвентаризаци€, без да е необходимо прекъсване на работата, автоматично обнов€ване на стоковите наличности, интегрирано маркиране и изпращане на пратките и като ц€ло ускор€ва процесите по подготовка на поръчките.

Ѕъдещето на »“ в –енус Ѕългари€

 ато компани€, ко€то държи на качеството на работата и обслужването и постав€ силен фокус върху »“, в момента –енус Ѕългари€ разработва, заедно с екипа от централни€ офис на –енус Ћогистикс в √ермани€, нов специализиран оперативен софтуер за подобр€ване на финансовата отчетност с интегриране на сега съществуващите модули с цел да бъде обхваната ц€лостната дейност на фирмата. ќчаквани€та са нови€т софтуер да дава възможност за изключително детайлни справки по време всички работни процеси. ќсвен това посредством този софтуер, както служителите в транспортната компани€, така и клиентите ще могат да осъществ€ват следене на товарите от момента на получаване до момента на предаване.

"¬ажно при избора на информационно решение е да имаме визи€ за развитието на наши€ бизнес, както и да търсим идеи, които още не са реализирани, но са перспективни и се очаква да намер€т м€сто в бъдеще", сподел€ јлександър √ечев.

¬ажно при избора на информационно решение е да имаме визи€ за развитието на наши€ бизнес

"Ќай-важното при реализирането на »“ проектите в –енус Ѕългари€ е, че работим с отговорни партньори, които през годините ни предлагаха най-подход€щите за нас решени€. —ъветваха ни какво е необходимо, за да подобрим качеството на нашата работа, про€в€ваха разбиране и с ентусиазъм реализираха идеите, които ние предлагахме", допълва управител€т на –енус Ѕългари€, коментирайки добрите практики при реализаци€та на »“ проектите в компани€та. 

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов