“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јнализи и тенденции
бр. 2, 2016

»“ директорите коментират ключовите цели при развитието на корпоративната »“ среда

от , 22 февруари 2016 0 2724 прочитани€,


јнна јнчова, »“ мениджър, —кани€ Ѕългари€ ≈ќќƒ

»нициативите, които ще бъдат приоритетни за —кани€ Ѕългари€ през 2016 година, отново ще бъдат свързани с по-добро и ефективното обслужване на клиентите, подобр€ване на комуникаци€та с насто€щите ни клиенти и привличане на нови.


инж. …ордан »лиев, »“ мениджър, —ЅјЋ по онкологи€ ≈јƒ

ѕрочетете още: 2016: на дневен ред са иновациите добав€щи стойност за бизнеса

 лючовите »“ цели през 2016 г. за —ЅјЋ по онкологи€ са н€колко: да усъвършенства допълнително реализираните софтуерни и хардуерни проекти оползотвор€вайки техните възможности максимално, да увеличи бро€ на »“ услугите, които предостав€, да повиши и разшири »“ културата на персонала чрез повече обучени€ и като краен резултат да получи ц€лостно повишаване на ефективността, в следствие на автоматизаци€ на процесите, проведени обучени€ и разширен набор от »“ услуги. —игурността, несъмнено тр€бва да бъде част от всички тези цели и да фигурира като задължителна стратеги€ за т€хното развитие, така че не би следвало да се разглежда като отделна или специфична цел.

ƒруга основна цел, към ко€то продължаваме да сме фокусирани е намал€ването на финансовите разходи чрез аутсорсинг на определени услуги, запазвайки и дори повишавайки производителността. ќпитът ни през последните 2 години сочи, че такива проекти срещат най-много разбиране, както от страна на ръководството, така и от страна на служителите. ѕрез последната година имаме подкрепа и в инициативите свързани с иновации и дигитална трансформаци€. ѕример за това са редица успешно реализирани и внедрени в организаци€та проекти – създаването на частен облак „«драве“ (SaaS), мобилно приложение за образна диагностика базирано на публични€ облак, мигриране към VoIP телефони€ и хардуерно обновление на дейта центъра.


ƒимитър  ехайов, директор на дирекци€ "»“ и ¬иртуална банка", Ѕј Ѕ јƒ

ќсновната функци€ на дирекци€ „»“ и ¬иртуална банка“ в Ѕј Ѕ јƒ е да подпомага бизнеса в ежедневната му дейност, осигур€вайки дългосрочни, рентабилни решени€, които ще допринесат за постигането на целите, заложени в стратеги€та на банката. —ледвайки основните ценности и принципи на банката, звеното играе водеща рол€ в развитието на модерни и иновативни технологии, услуги и бизнес приложени€ при високи нива на сигурност и договорени нива на качество. ¬ дейността си дирекци€та се стреми да добав€ стойност за организаци€та, да позвол€ва контрол и измеримост, да демонстрира способност за бърза пром€на като предпоставка за иновации и удовлетвореност на клиентите. ќсновните акценти в работата ни са качество, бързина и сигурност чрез консолидаци€ на ресурси, въвеждане на автоматизирани процеси и системи, уеб и облачни услуги, дигитализаци€, социални мрежи. —ъщевременно работим за подобр€ване и поддръжка на надеждна »“ инфраструктура, ко€то да осигур€ва подход€щите нива на поверителност и интегритет на данните.


 ирил √еоргиев, директор »“, ѕќ  ƒоверие јƒ

»нициативите, които получават най-гол€ма подкрепа са свързани с конкретно и видимо повишаване на продуктивността или намал€ване конкретен разход.  лючовите цели за ѕќ  ƒоверие јƒ са повишаване на ръста на бизнеса, чрез иновативни технологии за подобр€ване на ефективността и разшир€ване на активното присъствие на компани€та.


ƒобрин ћаринов, »“ мениджър, ќрбико Ѕългари€ ≈ќќƒ

¬сички »“ инициативи водещи до значително подобрение на работните процеси се приемат добре, както от ръководството така и от крайните потребители.


 ирил  ирилов, CIO и вицепрезидент, јлианц Ѕългари€ ’олдинг

—ред »“ инициативите, които получават най-гол€ма подкрепа от страна на ръководството и са ключови цели за нас през тази година бих посочил: повишаване на сигурността и предотврат€ване изтичането на информаци€, разработката на нови онлайн продукти и мобилни приложени€, изграждането на портали даващи възможност клиентите сами да се обслужват, както и да получават необходимата им информаци€.


Ќиколай Ўекеров, CIO, ƒ«»

Ќа този етап най-гол€ма подкрепа от страна на ръководството получават »“ инициативите, които са насочени към опрост€ване и улесн€ване на работните процеси, автоматизаци€ на дейности, подобрение на интерфейса.  лючова цел на »“ подразделението е да бъде осигурен ресурс за реализаци€ на нови проекти, както и да бъдат осъществени необходимите подготвителни дейности за подобр€ване на архитектурата.


»ли€  ръстев, CIO, —ити ’оспиталс енд  линикс јƒ

 лючови задачи за наши€ »“ екип през тази година са въвеждането на единна политика за мобилна и фиксирана комуникаци€ във всички структури осигур€ващи първата фаза на телемедицината и наред с това развитие на процесите и »“ системите осигур€ващи електронно досие на пациента, в съответствие както със стандарта JCI, така и на изисквани€та на Ќ«ќ .


—ребрина јначкова, директор »“, —пиди јƒ

 лючова задача за наши€ »“ екип през 2016 г. е внедр€ването на иновативни решени€ позвол€ващи разработването на нови бизнес услуги с добавена стойност. ¬ажна цел е и преминаването на компани€та към информационна среда с по-високо ниво на зр€лост, посредством интеграци€ със системите на доставчици и клиенти.ћарин –оглев, мениджър “—ървърна администраци€” за EMEA, AVON

 лючовите цели, които си постав€ме за 2016 година са оптимизиране на » “ инфраструктурата и трансформиране на модела на поддръжка. »“ инициативите, които срещат най-гол€ма подкрепа в организаци€та на този етап са свързани с модернизаци€ на системата за поръчки и с т€х процеси, както и разработки в сферата на Web и дигитализаци€та. 

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов