“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јнализи и тенденции
бр. 2, 2016

5 прогнози за корпоративните »“ от Forrester and IDC

ѕрез следващите години »“ отделите ще бъдат основни двигатели на бизнеса. Ќивата на техните отговорности и очаквани€та към т€х ще бъдат изключително високи

от , 22 февруари 2016 1 3391 прочитани€,

—ъдейки по най-новите доклади на водещите анализатори, през 2016 г. започва тотална трансформаци€ на »“ пейзажа. Ќ€кои прогнози биха могли да разтревожат повечето компании.  азано накратко, в резултат на споменатата трансформаци€, на преден план излиза нова група доминиращи доставчици, а много от традиционните играчи в »“ пазара бързо ще загуб€т позициите си. јнализаторите очакват колосални промени в »“ индустри€та през следващите 5 години и алармират, че много участници в не€ не осъзнават, колко бързо протичат промените.


SHUTTERSTOCK

—ледва да отбележим и това, че последните прогнози в много по-гол€ма степен акцентират върху предизвикателствата отколкото върху възможностите, което р€дко сме наблюдавали досега. ¬ крайна сметка приходите на водещите анализатори идват от доставчиците, които имат нужда от информаци€ за потребностите на потребителите, пазарните възможности и технологичните тенденции. » ако изследователските агенции об€в€т, че повечето корпоративни клиенти тр€бва да се подготв€т за тежки времена, доставчиците едва ли могат да разчитат на ръст на бизнеса.

ѕрочетете още: »“ директорите коментират ключовите цели при развитието на корпоративната »“ среда

ќт друга страна обаче, с нереални оптимистични прогнози вс€ка изследователска компани€ рискува репутаци€та си. “ака че, песимистичните оценки на анализаторите показват, че откроените от т€х тенденции са прекалено мощни за да бъдат игнорирани, отричани или смекчавани.

» така, нека се запознаем с основните прогнози, систематизирани в актуални доклади на Forrester и IDC.

1.ћрачни перспективи на традиционните доставчици

¬ доклада “FutureScape 2016” анализаторите от IDC директно за€в€ват: “ ъм 2020 над 30% от сегашните »“ доставчици н€ма да съществуват във вида, в който ги познаваме днес”.  азано с други думи, една трета от днешните »“ компании или ще са прекратили дейността си, или ще са загубили н€когашното си могъщество, или ще са се слели с други компании.

¬сичко изброено вече се случва. HP се раздели на две компании. Citrix об€ви планове да предаде в други ръце бизнеса с платформата GoMeeting, в ход е сливането на Dell и EMC, по€виха се съобщени€ за планирано раздел€не на Xerox в две компании.

¬сички тези примери са само бледа илюстраци€ на промените, с които ще се сблъскат традиционните доставчици, като анализаторите подчертават, че за най-крупните сред т€х рисковете са най-големи. Ќапоследък предизвикателствата пред които те са изправени стават все повече - ръстът на бизнеса е слаб или липсва, прогнозите не се сбъдват. ќправдани€та за ситуаци€та са всевъзможни – от некомпетентност на специалистите по продажбите до неизгодни валутни курсове и т.н. ѕроблемите обаче не се свеждат до грешки в изпълнението, които биха могли сравнително лесно да се решат със см€на на изпълнителни€ директор, преструктуриране или съкращаване на служители. “€хната същност е в това, че самата »“ индустри€ претърп€ва коренни промени, а много от традиционните участници в не€ не предлагат “решени€ за утрешни€ ден”.

Ќа този фон представителите на »“ компаниите в —илициевата долина напоследък употреб€ват доста често думата disruption (разрушение, преврат, прекъсване на събитие, дейност или процес). —поред анализаторите, преструктурирането на »“ индустри€та ще бъде продължително и болезнено, но това е неизбежно.

2.ѕо-малко облачни доставчици

Ѕихме могли да допуснем, че ако в традиционните сегменти на »“ пазара се извършва “преврат”, то участниците в т€х ще намер€т убежище в “облака”. —поред анализаторите от Forrester обаче, реалността е друга. ¬ сво€ доклад “Predictions 2016: The Cloud Accelerates” експертите на Forrester пишат: “¬одещите облачни доставчици ще засил€т позициите си, като Amazon, IBM SoftLayer и Microsoft ще завземат по-гол€м д€л от пазара на корпоративни облачни услуги. ¬ъпреки отличните си технологии и огромни мащаби, през 2016 г. Google е едва в началото на развитието на сво€ облачен бизнес за крупни предпри€ти€. » макар че все още се по€в€ват изобретателни нови компании, шансовете за пробив в пазара на инфраструктурата като услуга и облачен софтуер за управление на бизнеса в кра€ на 2016 г. ще бъдат доста по-малки отколкото към момента”.

¬прочем, преди време експертът по облачни технологии от Gartner Ћиди€ Ћенг сподели в Twitter, че към не€ се обръщат с въпроси облачни доставчици, които планират да напуснат пазара.

ќт Forrester препоръчват на потребителите при избор на облачен доставчик да се придържат към “лидерите”. —поред анализаторите, пазарът на облачни услуги в момента може да се сравни с попул€рната игра “музикални столове”, в ко€то ’ участници се движат около (’-1) стола, щом музиката спре всеки се стреми да седне и един задължително не усп€ва. –азбира се, самата прогноза на Forrester подпомага предвижданото развитие на пазара – щом част от потребителите се насочат към крупните доставчици, приходите на по-малките ще намале€т, те ще бъдат принудени да закри€т част от своите услуги, като следствие бизнесът на крупните доставчици ще се увеличи и т.н.

ќт друга страна обаче, прогнозата на Forrester не е новост. ќще в доклада си от кра€ на 2014 г. IDC предвиждаше, че пазарът на публични облачни услуги ще се свие до 6-8 крупни играчи, а останалите участници в него ще се бор€т за разпредел€нето на незначителен д€л.

»зобщо, както във всички индустрии, изискващи значителни инвестиции, и в тази на облачните технологии битката се води между най-богатите компании. јнализаторите очакват, че през 2016 г. много от сегашните доставчици на облачни услуги ще стигнат до извода, че н€мат достатъчно финансови средства, за да останат на пазара.

3.√олемите данни ще станат …още по-големи

ƒнес всички говор€т за “големите данни”, а “учени€т по данните” (data scientist), според Harvard Business Review, е най-търсената специалност за XXI век. ќгромни€т интерес към тази област е обусловен от все по-масовото осъзнаване на факта, че анализът на големи обеми информаци€ позвол€ва да получим сведени€, които преди са били недостъпни или, още по-зле – били са игнорирани в полза на “интуици€та”.

Ќаистина е забележително, колко широк е вече обхватът на Big Data технологиите. »зглежда вече н€ма област, в ко€то да не се прилагат обработка на големи обеми от данни и технологии свързани с т€х, като машинно обучение и изкуствен интелект. “√олемите данни” трансформират разработката на лекарства, образованието, лингвистиката, работата на агенциите за подбор на персонал и т.н.

¬ IDC обаче считат, че епохата на “големите данни” едва сега започва.  ъм момента само в 1% от приложени€та се използват когнитивни услуги, а към 2018 г. този показател ще нарасне до 50%. ћеханизми за анализи ще бъдат вградени във всички приложени€, предостав€щи нови функции или подпомагащи удобното изпълнение на всекидневни задачи.

Ћесно е да се определи едно от основните предизвикателства, свързани с Big Data, а именно гигантски€т размер на пространството за т€хното съхранение. –ешени€ на този проблем предлагат крупните доставчици на облачни услуги. ўо се отнас€ до свързаните с големите данни технологии, като машинно обучение и изкуствен интелект, вече всички са чували за IBM Watson, а Google, Microsoft и Amazon Web Services също развиват услуги, базирани на изкуствен интелект и предостав€т достъп до огромни масиви от данни за аналитични цели. ќчевидно следствие от тази тенденци€ е повишаването на привлекателността на крупните доставчици за сметка на по-малките, на които не достига бюджет за развитие на машинно обучение.

ƒали прогнозата на IDC ще се сбъдне и дали предвижданото развитие ще се случи в посочени€ срок – предстои да видим. ясно е обаче, че в обозримото бъдеще “големите данни” ще игра€т важна рол€ в света на корпоративните »“.

4.¬сички предпри€ти€ се превръщат в разработчици на софтуер

» така, предпри€ти€та обръщат гръб на традиционните доставчици и насочват предпочитани€та си към провайдерите на облачни услуги. ћеждувременно все повече организации започват сами да създават приложени€, често ползвайки разработки с отворен код. јнализаторите от IDC прогнозират, че “към кра€ на 2017 г. две трети от изпълнителните директори на компаниите от класаци€та Global 2000, ще превърнат цифровата трансформаци€ в основа на корпоративната стратеги€, а към 2018 г. предпри€ти€та, реализиращи такива стратегии ще увеличат повече от два пъти своите екипи за разработка на софтуер, като две трети от техните програмисти ще се занимават с приложени€ и услуги, свързани с дигиталната трансформаци€"”

–ол€та на »“ отделът ще се промени неимоверно. јнализаторите описват ситуаци€та така: “√одини на ред »“ подразделени€та се бореха за м€сто ‘около масата за съвещани€’. —ега те вече имат това м€сто, но са в ужас, защото всички са обърнали погледите си към т€х и питат, какво тр€бва да се прави”. —поред IDC, точно по този начин ще се чувстват »“ отделите през следващите н€колко години. «ащото ако например първоначалната разработка на мобилни приложени€ в много компании бе възложена на аутсорсинг, то изграждането на цифрово предпри€тие само със силите на външни консултанти не е възможно.

Ќо дори ако такъв сценарии беше възможен, нико€ компани€ не може да си го позволи. “рансформаци€та към цифров бизнес е толкова важна, че за вс€ка компани€ е опасно да разчита на трети страни.

Ќа този фон, през следващите години »“ отделите ще бъдат основни двигатели на бизнеса. Ќивата на техните отговорности и очаквани€та към т€х ще бъдат изключително високи. «а »“ директорите, които успе€т да отговор€т на тези предизвикателства, настъпват опи€н€ващи времена, а тези които не успе€т да се справ€т с новата си рол€ ще тр€бва да отстъп€т позициите си на други. Ќ€ма съмнение обаче, че именно »“ отделите ще проправ€т път€ към цифровото бъдеще.

5.ѕрограмистите – все така дефицитни

–азбира се, »“ директорите не могат да се справ€т сами с новите предизвикателства. ѕовече от вс€кога те се нужда€т от екип от сътрудници, реализиращи приложени€та, които да превърнат компани€та в цифрово предпри€тие.

“ези приложени€ ще се различават от традиционните. “е ще бъдат създавани с други езици за програмиране, с използване на други бази данни, библиотеки и среди за изпълнение. Ќакратко, всичко ще бъде различно, затова разработчиците ще се нужда€т от различни знани€ и умени€.

“ ъм 2017 г. повече от половината »“ разходи на организациите ще са за технологии, решени€ и услуги от “ретата платформа (социални мрежи, мобилни технологии, аналитични и облачни решени€), а към 2020 – в това направление ще са насочени над 60% от »“ разходите”, прогнозират от IDC.

¬ крайна сметка, разликите между “корпоративните »“ отдели” и “»“ доставчиците” в гол€ма степен ще бъдат заличени – и едните и другите ще предлагат решени€, реализиращи ключови за работата на компани€та механизми. Ќа този фон можем да очакваме, че корпоративните »“ подразделени€ и »“ компаниите ще вод€т ожесточена битка за ограничени€ брой разработчици.

ћожем да предвидим, че ще бъдат необходими сериозни промени в манталитета както на »“ отделите, така и на организациите от които те са част. »“ подразделени€та дълго време б€ха разглеждани като разходни центрове, бюджетите на които тр€бва да се държат под контрол особено що се отнас€ до заплатите на сътрудниците. ¬ новите реалности обаче, превръщайки се в критично важен ресурс, разработчиците ще имат много добра представа за цената си.

Ќе тр€бва да считате, че дефицитът на програмисти н€ма да се отрази на ваши€ »“ отдел, след като вашата компани€ не се намира в —илициевата долина – компаниите там имат нужда от много квалифицирани кадри и те активно търс€т таланти по цели€ св€т. —поред списание Fortune, през 2015 г. в —јў, 600 хил. високо платени работни места са останали вакантни.

¬ заключение

 ато обобщение на всичко казано до тук, можем още веднъж да отбележим, че прогнозите на Forrester и IDC, както и на други водещи анализатори с необичайно директни изречени€ описват един съвършено нов св€т на корпоративните »“, в който софтуерът управл€ва всички части на предпри€ти€та, а рол€та на техническите специалисти е по-важна от вс€кога. ≈динодушието на анализаторите е основание да се предполага, че техните прогнози са обосновани и най-веро€тно ще се сбъднат.


»зточници:

[1] Bernard Golden, 5 IT industry predictions for 2016 from Forrester and IDC, CIO, Nov 20, 2015

[2] Carrie Johnson, Forrester’s top 10 predictions for business in 2016 — and what they mean for tech, Computerworld, Nov 2, 2015

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов