“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини  ариера

–егистраци€та за участие в Д“ќѕ » “ –аботодателУ 2016 е отворена

»нициативата изследва факторите и степента на ангажираността и удовлетвореността на служителите в секторите информационни и комуникационни технологии и аутсорсинг

от ¬иктори€ Ћазова, 14 март 2016 0 2684 прочитани€,

«аписването за участие в петото издание на инициативата на ICT Media и JobTiger“ќѕ » “ –аботодател” вече започна. 

» през 2016 година проучването ще се проведе сред български и международни компании от телекомуникационни€, »“ и аутсорсинг секторите, опериращи на наши€ пазар. »зследването се осъществ€ва по методологи€ на специализираната в HR одит компани€ Audit Advice Associates (јјј).

ѕроектът „“ќѕ » “ –аботодател“ 2016 има за цел да открои предпочитаните работодатели в сферата на информационните и комуникационните технологии (» “) в Ѕългари€ и да очертае водещите тенденции в управлението и развитието на бранша. 

ѕрочетете още: Д“ќѕ » “ –аботодателУ 2015 Ц основна демографска информаци€ и данни за ангажираността

“оп » “ работодател

»нициативата изследва факторите и степента на ангажираността и удовлетвореността на служителите в секторите информационни и комуникационни технологии и аутсорсинг. 

ћетодологи€та на изследването „“ќѕ » “ –аботодател“ се основава на свързване в мрежа и оценка на взаимодействието между четири фактора: резултатите на компани€та по определени показатели; степента, в ко€то стратегиите, политиките и процедурите по управление на човешките ресурси са интегрирани в организаци€та; доколко те подпомагат постигането на целите, ангажираността на служителите; и проактивността на компаниите по отношение на последващи действи€, свързани с резултатите от изследването. 

ѕроектът включва пет основни компонента:

  • »зследване, което се извършва въз основа на анкета, разпространена сред служители и мениджъри на компаниите; 
  •  ласаци€ на водещите компании от » “ и аутсорсинг сектора, развиващи дейност в Ѕългари€, на база специално разработена за целта методологи€ за определ€не на предпочитан работодател; 
  •  ръгла маса, на ко€то традиционно биват представени изводите от проучването и се дискутират горещи теми, свързани с управлението на човешките ресурси в » “ и аутсорсинг сектора;
  • ¬ечерна церемони€ (в ден€ на провеждане на кръглата маса), на ко€то ще бъдат наградени победителите от класаци€та „“ќѕ » “ –аботодател“ 2016. 
  • —пециализирано печатно издание, в което ще бъдат представени данните от изследването. 

“ази година, по повод петото юбилейно издание на проекта, сайтът на „“ќѕ » “ –аботодател“ е изц€ло обновен. ќсвен отличените работодатели през годините, в него могат да бъдат разгледани и всички специализирани каталози в електронен вид.

ќбщо 31 компании и 2530 служители се включиха в изследването „“ќѕ » “ –аботодател“ през 2015 г., разпределени в следните категории: „»“ услуги“, „јутсорсинг на »“ услуги“, „–азвой на софтуер“, „“елекомуникации“, „ћалки компании с персонал до 50 служители“. 

ѕартниращи организации по проекта "“ќѕ » “ –аботодател" 2016 през годините са били ћинистерството на труда и социалната политика, јмериканската търговска камара в Ѕългари€,  онфедераци€та на работодателите и индустриалците в Ѕългари€, Ѕългарската асоциаци€ по информационни технологии,  Ѕългарска асоциаци€ за управление на хора.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов