Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Обучение

Физическят факултет на СУ залага на интердисциплинарността

Специалност “Комуникации и физична електроника” към Физически факултет на Софийски университет дава познания в няколко перспективни области на науката и открива нови перспективи за реализация пред младите хора

от Надя Кръстева, 06 април 2016 0 3374 прочитания,

 

Малинка Иванова
Вече шеста поредна година към катедра “Радиофизика и електроника” към Физически факултет на Софийски университет успешно се провежда висококачествено обучение в бакалавърската специалност “Комуникации и физична електроника”. 
Уникалното за специалността е, че тя запознава студентите със съвременни технологии за създаване на основни елементи в комуникационните устройства, това включва създаване на нови ИС, нови процесори, които се изграждат въз основа на вакуумни и плазмени технологии, самата реализация на комуникационни устройства и изследване на разпространението на излъчените от тях електромагнитните вълни в околното пространство. Затова специалността дава една по-широка обща картина, която трудно може да се намери в други специалности, които са по-тясно специализирани в определена област.
Програмата за обучение
Изучаваните дисциплини са наложени от настоящите изисквания на индустрията и добрата практика. Интердисциплинарната специалност обединява съвременните научни и технологични постижения на две области: Комуникации и Физична електроника, което е предпоставка за широкоспектърна реализация. Една част от бакалаврите се насочват към кариера в индустрията – в национални телекомуникационни компании, както и в национални и интернационални фирми в областта на електрониката и технологиите. Друга част продължават обучението си в магистърски програми, включително и в тези, които се предлагат от катедрата: “Комуникации и физична електроника”, “Безжични мрежи и устройства”, “Аерокосмическо инженерство и комуникации”.
Наред със задължителните учебни дисциплини е предоставена възможност на студентите за избор от специализиращи и избираеми курсове в зависимост от техните интереси и нагласа за бъдеща реализация. Бакалаврите, които търсят реализация в страната, избират приложно насочени курсове, за да използват знанията си там, където ще работят. Бакалаврите, които смятат да се реализират зад граница, слушат курсове, които са трудно приложими в България, но им помагат за добрата реализация в чужбина. Студентите имат възможност сами да преценяват в каква насока искат да се развиват. 
Полето за реализация включва, от една страна, работа като специалисти, които се занимават с поддръжка, тестване, производство и проектиране на нови комуникационни системи, а от втора страна, като специалисти по поддръжка, контрол, управление на системи за плазмени и вакуумни технологии.
Създадени са 12 учебни лаборатории към катедрата, в които студентите получават необходимите практически знания и умения по основи на електрониката, физическа електроника, вакуумна техника, измервателна техника, микровълнова и антенна техника, сензорна електроника, аналогови и цифрови интегрални схеми, компютърни мрежи и други.

 

доц. д-р Живко Кисьовски


доц. д-р Живко Кисьовски, ръководител катедра “Радиофизика и електроника”

“Специалността е трудна – започва се с много сериозна подготовка по физика и математика, след това се преминава към курсовете като Информационни технологии, Комуникационни технологии, Сигнали и системи, Разпространение и излъчване на ЕМ вълни, Микровълнова и безжична техника, които изискват много добри познания по тези учебни дисциплини. Образованието, което получават тук студентите е предпоставка за тяхната успешна реализация в страната и извън нея“ – коментира доц. д-р Живко Кисьовски, ръководител катедра “Радиофизика и електроника”.

Реализация
Добрата квалификация на студентите им отваря пътя не само към добри позиции във фирми (Теленор Груп, Виваком, Мтел, Мелексис, HP ) и изследователски центрове в България, но и такива в чужбина. Доказателство за това са студенти, специализирали в катедра РФЕ, които в момента са магистри и докторанти  в  най-добрите европейски университети в областта, като: Александър Дичев - Еуреком Ница, (Франция), Георги Тренчев - докторант в университета в  Антверпен (Белгия), Станислав Жеков – докторант в университета в Аалборг (Дания), Антон Иванов – докторант във Федерален политехнически университет в Лозана (Швейцария).
Магистърски програми
През 2013 г. стартира и магистърска специалност по “Комуникации и физична електроника”. Една част от завършилите бакалавърската програма продължават специализацията си и в магистърската програма. За студенти, които не са завършили тази бакалавърска програма, а са учили в инженерна специалност или специалност с педагогически профил (учител по физика, химия), се предоставя възможност да продължат в магистърската програма “Комуникации и физична електроника”, като е необходимо да преминат три допълнителни базисни курса.
Магистърската програма отчита изучаваното в бакалавърската програма и включва курсове, които дават на студентите по-задълбочени познания в две направления –“Комуникации” и “Физична електроника”.Обучението в направление “Физична електроника” включва учебни дисциплини като: Плазмени източници, Вакуумни технологии и Плазмени технологии, докато обучението в направление “Комуникации” акцентира върху: Интегрални схеми и устройства за безжични мрежи, Антени за безжични комуникационни системи, Безжични мрежи и протоколи. Планиран е голям набор от изборни курсове, чрез които студентите специализират в плазмените технологии в микроелектрониката, в медицината и екологията. Ако е избрана насоченост към комуникациите, те имат възможност да специализират в областта на сателитните връзки и оптични комуникации. Магистърската програма започва с два общи курса, които са Приложна електродинамика – дава базисно ниво като запознава студентите със същността на електромагнитните вълни, разпространение им и антените, с които те се създават. Вторият общ курс е посветен на нови материали в комуникациите и физичната електроника – графенови материали наностени и др. използвани в електрониката и комуникационните микровълнови устройства. 
Друга магистърска специалност, по която катедрата “Радиофизика и електроника” обучава студенти е “Безжични мрежи и устройства” – насочена основно към безжичните комуникациите, комуникационни устройства, сателитни комуникации.
Третата магистърска програма е “Аерокосмическоинженерство и комуникации”, като обучението е разделено в два модула: “Аеро-космическо инженерство” (малки аерокосмически апарати) и “Безжични и сателитни комуникации”.
“Във Физически факултет се опитваме да научим студентите да мислят, да могат да проектират и разработват устройства, най-вече в областта на микровълновата физика, физичната електроника, физика на плазмата. Обучаваме ги да работят със съвременни софтуерни пакети, чрез които да се проектират нови устройства.” – сподели доц. д-р Живко Кисьовски.
Предоставя се възможност на студентите да вземат участие в състезания, научни конференции и уъркшопи, летни школи, програми по мобилност. Студенти са участвали в състезания по Електроника, организирани от Texas Instruments и са заемали почетни места. Студентите-дипломанти се включват в научни проекти, в изследвания и участват в научните публикации. Тези от тях, които имат амбиции и желание да се подготвят и активно да участват в учебния процес, се оказват подготвени на международно ниво. Част от студентите участват в мобилност на студентите по програма Еразъм в различни европейски университети- Аалбор, Лисабон, Париж. 
Катедрата обучава и студенти в докторските програми, като акредитация е получена в три направления – Радиофизика и физична електроника, Физика на плазмата и Теория на електронните вериги и електронна схемотехника. По първото направление има обучени 10 студента, по второто – 20, а третото направление стартира наскоро и до момента има обучен 1 задочен докторант.
Освен учебни лаборатории, катедрата е създала и научни лаборатории, в които се извършва голям обем научно-изследователска работа, насочена към сензори, сензорни мрежи, микроконтролери и системи за управление. Лабораторията по микровълнова техника дава възможност да се изследват резонаторни методи за изследване свойствата на материалите, нови видове антени и системи за безжични комуникации – MIMO антени  за смарт телефони. В лабораторията по “Физика на плазмата” се работи по CVD отлагане на графенови наноструктури, източници на отрицателни йони за нагряване на плазмата и приложение на плазмата в медицината и екологията, като унищожаване на вредни вещества и превръщането на въглеродния двуокис в енергиен източник. Работи се в няколко направления и научно-изследователската работа е на достатъчно високо ниво, за което свидетелстват направените публикации от преподавателите в катедрата - над 50 публикации годишно, представени на национални и международни конференции и публикувани в международни списания.
Допълнителна информация, както и контакти за връзка могат да се намерят на уеб сайта на катедрата

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов