“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини  оментари

¬ан€  ирицова: ƒокументаци€та е част от »“ продукта

от Ќад€  ръстева, 07 април 2016 0 5089 прочитани€,

ѕрофеси€та “автор на техническа документаци€” (technical writer) е все още сравнително р€дка, но напоследък става все по-търсена. ¬същност, об€вите за вакантни позиции за такива специалисти в попул€рни чуждестранни сайтове като Glassdoor и ITJobsWatch през първите месеци на 2016-а са два пъти повече отколкото през същи€ период на миналата година, а и в Ѕългари€ все повече компании включват в екипите си такива експерти. «ащо професи€та technical writer става все по-важна за »“ индустри€та? ѕо тази тема разговар€ме с ¬ан€  ирицова - старши мениджър „“ехнически комуникации“ във VMware. 

¬ан€  ирицова е старши мениджър „“ехнически комуникации“ във VMware, където ръководи екипи от автори на техническа документаци€ в Ѕългари€ и »нди€. »ма опит в управлението на хора и проекти в областта на техническите комуникации, изграждане на ефективни екипи, развиване на нови идеи и иновации. “€ е един от основателите на конференци€та за технически комуникации „Evolution of Technical Communication“ и активен участник в общността на техническите комуникатори в Ѕългари€.

¬ан€  ирицова, VMWare

√-жо  ирицова, какво се изисква, за създаването на качествена техническа документаци€?

—ъществува разнообразие в подходите и изисквани€та към техническата документаци€. ¬ гол€ма степен това разнообразие е продиктувано от нуждите на бизнеса, от специфичните езикови или технически умени€, които са нужни за изпълнение на рол€та в различните компании. ѕървото най-важно условие за създаване на качествен информационен продукт е наличието на стандарти за писане на документаци€. “ова осигур€ва както консистентност на съдържанието, така и €сни и изпълними изисквани€ към авторите на техническа документаци€. 
—ъществува, разбира се, и един уникален набор от качества, сподел€ни от представителите на тази професи€. —ред т€х са способност да разбираш чужди проблеми (в случа€ тези на клиентите, които ще ползват продукта), способност за бърза и фокусирана обработка на големи количества сложна информаци€, отлични умени€ за междуличностно общуване, страст към света на технологиите, желание и умение да се учат много нови неща за кратко време. Ќе на последно м€сто са необходими и качества като афинитет към писането и увереност. јко програмистите се чувстваха комфортно с това да пишат текстове за потребителите, тази професи€ нав€рно н€маше да съществува. ј самоувереността, че работата на авторите техническа документаци€ е не по-малко важна или по-малко значима от работата на кой да е друг член на технически€ екип им помага да бъдат възприемани като ефективни и пълноценни членове на тези екипи. 
¬се повече компании разпознават нуждата от това да имат такъв експерт в екипа си. Ќа какво се дължи това според вас и какви компании имат нужда от такива специалисти?
ћоже да се каже, че необходимостта от специализираната рол€ на автора на техническа документаци€ или дори цели отдели от такива специалисти е правопропорционална на големината и зрелостта на компани€та. ¬ компаниите с развити продукти и зрели процеси се инвестира много както в технологичните решени€ за доставка на техническа документаци€, така и в професионалното развитие на персонала, прав€т се проучвани€ и иновации с цел да се подобри качеството на предостав€ната документаци€. ¬ допълнение към текстовото съдържание и help-системите се създават и продуктови видеа. Ќа документаци€та се гледа като на част от позитивни€ бранд имидж на компани€та.
ќт друга страна, в стартъпите и малките компании тази функци€ често се изпълн€ва по съвместителство от други членове на екипа, пон€кога дори от самите програмисти. –азбира се, в гол€ма част от случаите това е оправдано, но колкото повече се развива компани€та и нейните продукти, толкова по-силно се усеща нуждата от документаци€, ко€то е съобразена с нуждите и очаквани€та на потребителите, а също и със стандартите в индустри€та. Ќе тр€бва да се забрав€ и простички€т факт, че документаци€та е част от продукта и макар да се създава от различен специалист, не се възприема като нещо отделно, като самосто€телно четиво. Ќекачествената или непълна документаци€ може да повли€е на оценката на клиента за продукта. 
«ащо професионалистите, разработващи техническа документаци€ стават все по-търсени?  аква е ползата от т€хната работа за »“ индустри€та и за бизнеса като ц€ло? 
»нтересен въпрос! Ќа мен поне като представител на тази професи€ ми се налага непрекъснато да отговар€м на различни вариации на същи€ този въпрос. «адават го членовете на техническите екипи – каква е ползата програмистите да отдел€т време за техническо ревю на документаци€та? «адават го и от финансови€ отдел – каква е ползата от тази скъпа CMS система? «адават го лидерите на нашата организаци€ – какви са метриките за успеха на документаци€та, ко€то сте създали? 
ћо€т отговор е простичък. ѕолзата е за потребителите на продуктите. Ќие пишем за т€х. ѕредостав€ме им информаци€, знани€, решени€. јко продуктите са важни за бизнеса, значи ползата от съпътстваща документаци€, ко€то помага на потребителите да постигнат целите си, е повече от очевидна. » н€ма нужда от много доказателства. 
 акво е бъдещето на техническите комуникации? 
“ова е любимата тема на нашата общност. ¬с€ка година по време на провеждането на конференци€та за технически комуникации Evolution of Technical Communication в —офи€, отправ€ме този въпрос към презентаторите и гостите на конференци€та. ƒори името на конференци€та, ко€то тази година ще се проведе през месец юни за седми пореден път, е ориентирано към бъдещето – еволюци€та на индустри€та като ц€ло и на професи€та в частност.
—поред мен бъдещето със сигурност ще е още по-пъстро и динамично от насто€щето. “радиционните наръчници веро€тно н€ма да отпаднат, но PDF документаци€та ще бъде изместена от нови формати и канали за достав€не на съдържание. ћобилните устройства, новите потребителски навици като мулти-скрийн и моментна обратна връзка за всичко, социалните медии с т€хната непосредственост, засилените предпочитани€ към видеото...¬сички са онлайн, всички са свързани, светът е дигитален. ¬€рвам, че това ще има два основни ефекта върху техническите комуникации: от една страна ще възникнат нови, т€сно специализирани роли, породени от променените нужди на потребителите на софтуерна документаци€ и от все по-интерактивни€ виртуален св€т, в който живеем. ј от друга страна – всеки ще може да се превърне в технически комуникатор, стига да има лаптоп, връзка с интернет и релевантна цел. 

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов