Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Актуални проекти
бр. 4, 2016

ЕК пусна в действие платформа за онлайн решаване на спорове между потребители и търговци

Всеки потребител, живеещ в ЕС може да подаде жалба срещу търговец и обратно

от , 20 април 2016 0 2011 прочитания,

Малинка Иванова

Алтернативното решаване на спорове (АРС) е способ за извънсъдебно решаване на спорове. При възникнал спор между две страни, които не са в състояние да решат самостоятелно спора си, вместо да се обръщат към съд, могат да използват трета неутрална страна, която да подпомогне постигането на споразумение.

Когато Алтернативното решаване на спорове се извършва онлайн чрез Интернет и уеб технологии се използва понятието “Онлайн решаване на спорове (ОРС)”. Това може да се осъществи чрез видеоконференции, асинхронен обмен на електронни съобщения или чрез специално създаден за целта уеб сайт.

В съобщението „Акт за единния пазар – Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието – „Заедно за нов тип икономически растеж“ на Европейската комисия от 13 април 2011 г. се казва, че АРС е един от 12-те лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието в единния пазар. Още се посочва, че възприемането на АРС и ОРС ще доведе до равен достъп до бързи, евтини и ефективни способи за решаване на спорове в рамките на Европейския съюз (ЕС).

В тази връзка, на 15 февруари 2016 г. Европейската комисия пусна в действие портал за онлайн решаване на спорове между потребители, направили онлайн покупки и използвали онлайн услуги и съответните търговци. Платформата е достъпна от всички видове устройства на адрес: http://ec.europa.eu/odr.

Порталът

Регистрираните в платформата спорове ще бъдат пренасочвани към национални органи за алтернативно решаване на спорове. За България такива органи, предлагащи процедури за извънсъдебно уреждане на спорове и отговарящи на стандартите на Европейската комисия са:

  • Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите със седалище град София

  • Помирителна комисия за платежни спорове към Комисия за защита на потребителите

  • Секторни помирителни комисии към Комисия за защита на потребителите за разглеждане на спорове в областта на: автомобилния транспорт; водния транспорт; въздушния транспорт; железопътния транспорт; ВиК услуги; дейностите и услугите по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти и по чл. 86, ал. 1 и 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми; допълнителното социално осигуряване и осигурително посредничество; електрическата енергия; електронните съобщения; застраховането и застрахователното посредничество; пощенските услуги; природния газ; финансовите услуги.

Порталът може да се използва от всеки потребител, живеещ в ЕС и от всеки търговец, установен в ЕС. Така, всеки потребител може да подаде жалба срещу търговец, както и търговец да подаде жалба срещу потребител. Подаването на жалба се извършва в три стъпки чрез попълване на съответна форма.

До момента, в платформата за онлайн решаване на спорове са включени 117 органа за алтернативно решаване на спорове от 17 държави членки, като Европейската комисия работи за включване на всички държави членки и обхващане на всички сектори.

Функционалност

Платформата предоставя възможност за преминаване на цялата процедура по решаване на спорове. Тя предоставя електронен формуляр за жалби, който може да бъде попълнен от жалбоподателя. Ответната страна се уведомява за подадената жалба. Жалбата се предава до структурата за АРС, която страните по спора са се споразумели да използват в съответствие с член 9.

Предлага се и безплатно електронно средство за управление на случаите, позволяващо на страните и структурата за АРС да провеждат процедурата за решаване на спора онлайн чрез платформата. На страните и на структурата за АРС се предоставя превод на информацията, която е необходима за решаването на спора и тя се обменя посредством платформата. Осигурява се и система за обратна връзка, която дава възможност на страните да изразят мнението си относно функционирането на платформата за ОРС и на структурата за АРС, която е разгледала техния спор.

Базата данни е създадена и се поддържа от Европейската комисия. Достъпът до необходимата информация, включително и до лични данни е възможен само в рамките на АРС по конкретен спор. Личните данни се съхраняват само за периода, в който се разглежда спора и се гарантира автоматичното им заличаване най-късно 6 месеца след датата на приключване на спора. Същата информация, при необходимост, се предоставя и на звената за контакт за ОРС. На Европейската комисия също е осигурен достъп с цел осъществяване на мониторинг върху използването и функционирането на платформата за ОРС, както и за извършване на статистически анализ и подготовка на доклади.

Поверителността и сигурността на информацията се гарантира чрез съответни технически и организационни мерки, предприети от Европейската комисия. Такива мерки са: подходящ контрол на достъпа до данните, план за сигурност и управление на инциденти.

С цел потребителите на онлайн стоки и услуги да бъдат добре информирани относно правата си, търговците, установени в рамките на ЕС и занимаващи се с онлайн търговия и бизнес, трябва да поставят на уеб сайтовете си връзка към платформата за ОРС.

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов