“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јктуални проекти
бр. 4, 2016

ќблачнa ERP обхваща ц€лата оперативна и административна дейност на »нкофудс ќќƒ и »нкозметикс јƒ

ћобилно приложение за онлайн събиране на поръчки при клента е сред последните нововъведени€ в информационната среда на двете дистрибуторски компании

от , 20 април 2016 1 2640 прочитани€,

»нкофудс ќќƒ и »нкозметикс јƒ са търговски фирми, заемаща водеща позици€ на български€ пазар в дистрибуци€та на бързооборотни стоки. » двете компании са част от »нко √руп. »нкофудс е специализирана в търгови€та с хранителни стоки, включително попул€рните шоколади Lindt и любимите на децата бонбони Haribo. »нкозметикс e сред водещите дистрибуторски компании на козметични продукти в Ѕългари€, а през последните години обогат€ва портфолиото от разпростран€вани продукти, включвайки в него детски играчки, перилни и почистващи препарати за дома и т.н.


√еорги  амбуров, »“ мениджър, »нкофудс ќќƒ и »нкозметикс јƒ

 омпаниите се стрем€т към увеличаване на пазарните д€лове на дистрибутираните продукти и към разшир€ване на портфолиото с брандове в сегмента премиум продукти. “е дистрибутират брандове с дълга истори€, безкомпромисно качество и лидерски позиции на световни€ пазар.ѕоради добре подбраното портфолио и добре организираната дистрибуционна мрежа, покриваща ц€лата страна, фирмите присъстват със своите продукти във всички търговски вериги, развиващи дейност у нас.

ѕредистори€

ќсновен канал в дейността ни е разносната търгови€ (дистрибуци€). ¬зимат се поръчки на м€сто при клиента, подават се в дистрибуционните центрове (10 за страната) за подготв€не и обработка, след което стоката заедно с приложените документи се достав€ при клиента в рамките на 24 часа. ѕрез годините компани€та е преминала през различни етапи на изграждане на информационната си среда. ќт взимане на поръчки на хартиен носител и въвеждането им на ръка в складов софтуер, през взимане на поръчки през мобилни устройства и импорт/експорт в складов софтуер. —четоводството по това време беше автоматизирано с различен програмен продукт (”Ѕизнес навигатор”) и имаше проблеми с уеднакв€ване на данните в двете използвани програми. ѕрез 2009 година се взе решение за внедр€ване на нова система ко€то да покрие максимално нуждите на компани€та. “ака, след проучване и консултации беше избрана системата Enterprise One на ERP.BG (преди јлое  о).

¬ момента се стремим да ползваме максимално възможностите на внедрената ERP система и свързаните с това предимства - единна номенклатура, единна клиентска база за всички свързани фирми, информаци€ в реално време на извършващите се процеси във всички центрове на фирмата. –ешението дава възможност за директно осчетовод€ване и поддържане на взаимосвързани документи от поръчка до счетоводна стати€, а също за изготв€не на финансови и счетоводни отчети.

»зползваме интеграци€ с EDI платформа за електронен обмен на документи. јвтоматизиран е обмена на данни с всички големи вериги, които работ€т и ползват тази платформа. ѕри големи€ брой документи и позиции това улесн€ва много процеса на обработка на тези поръчки.

–азработени€ от ERP.BG BI модул позвол€ва бърз анализ на продажбите в различни сечени€ и периоди от време. ¬иждат се тенденции и могат да се взимат управленски решени€ на т€хна база. CRM модул обхваща дейностите на търговски€ и маркетингов отдел.

—ъщевременно използваме и програмата —“»Ћ на ћ-—ќ‘“, ко€то покрива отлично нуждите на отчетността, свързана с “–«.

ѕреход към “облака”

ќт 2014 година се насочихме към използване на облачни услуги под наем, което доведе до по-гол€ма сигурност на съхранението на данните. »звеждането на дейностите по осигур€ване, поддръжка и ъпгрейд на скъпи хардуерни системи към външни специализирани фирми, осигури по-гол€мо спокойствие и безпроблемно функциониране на приложени€та.

¬ момента имаме изнесени в дейта-център терминален, файлов и мейл сървъри. ќсигурен е ежедневен бекъп с копи€ на вс€ка седмица. ѕлащаме месечен наем и не се занимаваме с софтуерен или хардуерен ъпгрейд. ≈динствено управл€ваме приложени€та.

ERP системата също се ползва като услуга. — това бе елиминиран основни€ проблем с посто€нно нарастващите изисквани€ за хардуерни ресурси. ¬ началото на въвеждане на системата това беше съществено предизвикателство. ћакар и да беше осигурен сървър с параметри със запас, още със започване на работата се наложи ъпгрейд до максимум за да може да се работи нормално. —лед това с течение на времето, с нарастване на базата и усъвършенстване на софтуера отново се стигна до забав€не. ќтговорът на програмистите беше “тр€бва ви нов сървър”. —лед н€колко такива ъпгрейда съвместно стигнахме до решение, те да си осигур€т необходими€ хардуер и софтуер за безпроблемна работа на системата. —ега “топката е у т€х” и ние като потребител може само да изискваме услугата да отговар€ на необходимите параметри.

Ќови »“ инициативи

ѕрез 2015 година, съвместно с ERP.BG разработихме модул за взимане онлайн на поръчки при клиента на база Android устройства. ѕриложението (Mobile Seller) е изц€ло интегрирано с ERP системата и поръчките се отраз€ват в не€ директно в момента на взимането им. “ова позвол€ва скъс€ване на времето за обработка и следваща доставка.

¬ момента ERP системата покрива до 80% от информационното обслужване на фирмата. ѕоради динамични€ пазар и включването на нови марки за дистрибуци€ все още не можем да намерим добър начин за автоматизиране на планирането и изготв€не на поръчки за доставка към нашите партньори. “ук субективни€ поглед и усет на хората които от много години се занимават с планирането все още не може да се замести с програмен продукт. »наче ERP системата дава достатъчно обективна информаци€ и на нейна база се прави планирането.

ѕрез 2016 започваме използване на модул за 100% проверка на изготвените поръчки чрез баркод скенери. — това очакваме да минимизираме грешките при подготв€не на стоката и достав€нето и при клиента.

Ќаред с това, през 2016-а планираме да интегрираме електронни магазини за web-продажби на продукти от нашето портфолио.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов