Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Актуални проекти
бр. 4, 2016

Хибридният облак на Електростарт АД разширява обхвата си

Предприятието е пренесло в облака своите ERP, APS и BI системи, а също така услуги по печат и сканиране, офис приложения и електронна поща. Предстои внедряване на MES система

от , 21 април 2016 0 3285 прочитания,

Надя Кръстева

Началото на дейността на Електростарт АД е поставено още през 1967 г. с изграждането на първия в България завод за електромагнитни изделия за осветителни тела. От 2000г. фирмата е частно акционерно дружество със 100% български капитал. Днес Електростарт АД е единственият български производител на електромагнитни и електронни дросели, трансформатори и други компоненти за различни видове осветителни тела. Продуктите на компанията се реализират на пазарите в близо 50 държави по света, разположени на 4 географски континента. По обем на произведената магнитна продукция компанията се нарежда сред 5-те водещи европейски производителя.


инж. Боян Яначков, директор “Планиране, ERP и ИТ ресурси”, Електростарт АД

Боян Яначков работи в Електростарт АД от 2011 г., първоначално като ИКТ администратор, а от юли 2015 г. като директор “Планиране, ERP и ИТ ресурси”. Завършил е магистърска степен по компютърни системи и технологии в "ТУ София", а преди това – бакалавърски степени по компютърно инженерство и бизнес администрация.

ИТ приоритети и развитие на информационната среда

“През годините, необходимостта от автоматизиране на процеси и подобряване на ефективността в Електростарт АД диктува и потребностите от ИТ системи, благодарение на които компанията да бъде конкурентоспособна в надпреварата с големите компании в този бранш”, коментира Боян Яначков, директор “Планиране, ERP и ИТ ресурси” в компанията.

Отчитайки необходимостта от информационни технологии, подкрепящи развитието на бизнеса, през 2009 г. и 2010 г. в Електростарт провеждат задълбочен анализ на информационната среда и проучване на пазара на информационни системи за управление на бизнеса. Разработена е нова стратегия за развитие на ИТ услугите на компанията, чиято реализация започва през 2011 г. с избора на ERP системата Microsoft Axapta.

До този момент всички информационни системи в компанията са реализирани по традиционния on-premise модел, но след въвеждането на MS Axapta, през 2012 г. стават по-ясни нуждите от нови приложения, които да бъдат интегрирани с ERP системата. След съответните проучвания и оценки, в Електростарт се оформя концепция за цялостно изнасяне на ИТ услугите и наемане на лицензи за използване на всички софтуерни продукти по модела SaaS.

Преминаването към модела на облачните изчисления в Електростарт започва през април 2012 г. и в рамките на същата година цялата ИТ инфраструктура на компанията е пренесена в облака.

Детайлно планиране

“Предизвикателство в нашата дейност е да планираме производството. Основното предназначение на ERP системата е да осигури планирането на всички процеси в производството и в целия бизнес на компанията – от поръчка на материали и получаването им, проследяване на партиди, влагане, производство, експедиция и евентуално рекламация. За съжаление при спецификата на нашата дейност само ERP системата не може да отговори на всички потребности в предприятието, така че се наложи да потърсим и друго решение, което да подпомогне планирането”, сподели Боян Яначков.

Така в предприятието се спират на система за детайлно производствено планиране или т.нар APS система (Advanced planning and scheduling, APS), разработена от компанията Preactor. През 2013 г. решението е внедрено със съдействието на специалисти от офиса на Preactor в Полша и български консултант.

“APS системата също работи в облака и е интегрирана с ERP системата. На практика Preactor подпомага MS Axapta – решението планира детайлно определени процеси и след това ги отразява в ERP системата. Благодарение на двете системи, компанията повиши ефективността си, подобри управлението на производствения процес, чрез гъвкаво планиране на ресурсите в дългосрочен и текущ план и по-ефективно управление на човешките ресурси в производството. Също така се достигна до оптимално използване на производствените мощности, редуциране на грешките, намаляване на бракуваните материали и проследяване на ремонтната дейност”, поясни Яначков.

Бизнес анализи

След внедряване на двете основни корпоративни системи (ERP и APS) с цел подобряване на отчетността и анализиране на данните от тях, в Електростарт пристъпват към избора на BI система. След доста подробно проучване на предлаганите решения в компанията решават да използват два инструмента - Microsoft Power BI за анализи на данни от Preactor и собствена разработка за анализи на данни от ERP системата. Тези програмни продукти са внедрени през 2014 г.

Собственото BI решение се използва от широк кръг потребители и мениджъри от средно ниво. Анализите извеждани от Microsoft Power BI се ползват предимно от висшия мениджмънт на компанията – това са отчети за състоянието на компанията и прогнози за бъдещи периоди, даващи информация за обема на продажбите, за натоварването на производствените мощности, за капацитет, който може да се оползотвори в бъдеще, за потребности, на които трябва да се отговори и т.н.

“И двете BI решения използвани в Електростарт продължават да се развиват и допълват с нови възможности, тъй като и потребностите на компанията постоянно нарастват”, отбеляза Боян Яначков.

В перспектива

Накратко, от 2012г. до сега, Електростарт постоянно развива своите облачни ИТ услуги. В облака са изнесени услугите по печат и сканиране, офис приложенията, електронната поща, MS Axapta, Preactor, инструментите за бизнес анализи, системата за управление на документооборота.

През 2016 и 2017 г. предприятието ще се фокусира върху внедряването на MES система (Manufacturing execution system). Необходимостта от такова решение е обоснована от няколко фактора. На първо място, през 2015 г. Електростарт навлезе в пазара на електрониката, стартирайки ново производство на LED драйвъри и други електронни продукти за осветление, с което значително се променя бизнеса, особено в частта свързана с доставките.

“Докато преди едно наше изделие съдържаше между 10 и 30 различни компоненти, сега имаме изделия, които съдържат между 100 и 200 компонента и то миниатюрни. Затова е необходимо MES решение, което първо ще осигури автоматично приемане на материалите на склад и организация на складовото стопанство, след това ще автоматизира процесите по управление на качеството и проследяване на партиди, ще свърже всички производствени машини директно към средства за отчитане без нужда за тази цел да работят служители на компанията, ще планира ремонти и ще отразява извършените ремонтни дейности, ще проследява процеси по експедиция и рекламации. С това се надяваме да оптимизираме производствените процеси, да подобрим обслужването на клиенти чрез по-бързи доставки и подобрено гаранционно обслужване”, отбеляза Боян Яначков.

Важен ефект от внедряването на MES система ще бъде автоматизирането на дейности свързани с отчитането на операции в ERP системата. В момента всички операции, извършени в складовото стопанство, в производството или при ремонтните дейности се извършват и отчитат в ERP системата от служители на Електростарт. “Въвеждането на MES решение има за цел да ограничим отразяването на операции в ERP системата от оператори, а това да става автоматично, с пълна проследяемост на всички процеси и обратна връзка към мениджмънта, улесняваща вземането на правилни решения”, поясни Яначков.

В компанията планират да реализират внедряването на MES система по проект с финансиране от европейските фондове, като ще кандидатстват по подходяща програма, през май или най-късно през декември 2016 г.

Добри практики & научени уроци

Според Боян Яначков, важен фактор от който зависи нивото на информационно обслужване във всяка съвременна компания е използваната платформа за предоставяне на ИТ услуги. В случая на Електростарт това е хибриден облак – т.е. комбинация от частен облак, реализиран при български доставчик, от който компанията получава оборудване и ИТ услуги под наем, включително и публични услуги.

"В екипа по внедряване на ERP система трябва да има достатъчно ключови потребители, които след това да могат да поемат процеса по цялостната имплементация и обучение на останалите служители"

Опитът в Електростарт сочи, че за компании, които изберат подобен вариант на използване на облачни услуги, е важно да имат добре подготвено споразумение за ниво на обслужване (SLA) и план за възстановяване при аварийни ситуации (DR).

“Също така, когато наемат услуга, която е позиционирана само в един дейта център, компаниите трябва да помислят за нейното резервиране евентуално при втори доставчик или при същия, но в друг център. Защото изнасяйки важни за бизнеса системи в дейта център на друга компания и особено изнасяйки ERP система, компанията става много зависима от доставчика си и при евентуално настъпване на криза е почти невъзможно да взема автономни решения за начина по който ще възстановява системите си. Политиката за възстановяване при срив в информационните системи трябва да бъде изградена още преди миграцията към облака. Дадена компания може да не вземе решение за инвестиция в резервиране на системите при втори доставчик, но със сигурност този въпрос трябва да се разгледа. Още преди избора на облачно решения трябва да се оцени потенциалния риск и да се реши дали може да бъде приет или ще се инвестира в едни или други мерки за резервиране”, коментира Яначков.

Що се отнася до предпоставките за успешна реализацията на ERP проект, практиката на Електростарт показва, че освен да бъде избрано решение, което е подходящо за бизнеса, както и да бъде привлечен компетентен консултант, много важно е по време на внедряването в екипа да има достатъчно ключови потребители, които да бъдат подробно запознати с въвежданата система, така че след това да могат да поемат процеса по цялостната имплементация и обучение на останалите служители. “Ако в процеса на внедряване, част от вътрешния екип бъде сменен поради напускане на служители, излизане в дългосрочен отпуск и т.н., това води до удължаване на времето за приемане на системата”, отбелязва директорът по “Планиране, ERP и ИТ ресурси” на Електростарт АД.

“Накрая, но не на последно място при избора и внедряването на каквото и да е решение, както и при управлението на ИТ услугите да се следват добрите световни практики, а не да се “изобретява колелото”. Няма значение дали става дума конкретно за ITIL, PRINCE или друг от установените подходи – важното е да се изберат подходящите методологии и след това да се работи в съответствие с тях”, каза в заключение Боян Яначков.

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов