“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јктуални проекти
бр. 4, 2016

»нформационни системи подпомагат бизнес процесите в √ебрюдер ¬айс от началото до кра€

ѕрез 2015 г. »“ услугите на водещата транспортна и логистична компани€ са сертифицирани по ISO 27001

от , 21 април 2016 0 9417 прочитани€,


јндреас ѕихлер, ръководител на отдел “–азвойна дейност и »“ услуги”, Gebrüder Weiss Holding AG

— около 6 000 служители, 150 собствени филиала и годишен оборот от 1,24 милиарда евро за 2014 г. Gebrüder Weiss се нарежда сред водещите транспортни и логистични фирми в ≈вропа. ‘ирмата Gebrüder Weiss Holding AG със седалище в Ћаутерах, ‘орарлберг обедин€ва, наред със своите основни бизнес подразделени€ (сухопътен транспорт, въздушен и морски превоз) логистика и поредица от ефективни специализирани решени€.  —ред дъщерните фирми на холдинга са: x|vise (логистични проекти и консултации), tectraxx (браншов специалист за високотехнологични фирми), inet-logistics (софтуерни решени€ за транспортен мениджмънт TMS), dicall (телефонни услуги, консултиране, телемаркетинг).  омпани€та залага също и на Railcargo (железопътен транспорт) и колетните услуги на Gebrüder Weiss, партньор на австрийската DPD.

“ова обедин€ване на бизнес подразделени€ с различна специализаци€ ни дава възможност да реагираме бързо и гъвкаво на потребностите на клиентите.

— множество екологични, икономически и социални иницaитиви, семейната фирма с над 500-годишна истори€ в транспортното дело, се счита за пионер по отношение на устойчивото предприемачество.

ѕриоритети при развитие на информационната среда

—пециалистите от »“ отдела на √ебрюдер ¬айс са фокусирани върху надеждността, стабилността и сигурността на информационните системи. ¬ глобално свързани€ дигитален св€т логистичната информаци€ е почти толкова важна, колкото и физическата логистика на стоките. ¬зимането на стоката, транспортирането, кросдокинг операциите, съхранението и доставката са изключително зависими от надеждните и стабилни информационни системи, които са в основата на ефективната верига от доставки. ≈то защо информационните технологии и електронни€т обмен на данни с клиенти и партньори днес се см€та за една от основните компетенции на √ебрюдер ¬айс.

—ъвременни€т транспорт и складови системи за управление тр€бва да имат възможността да съдействат с гъвкави и индивидуални клиентски решени€, както и с ефективни вътрешни процеси. «аедно с модерни€ интернет портал за нашите клиенти, тези системи предостав€т комплексни решени€ от възлагането на поръчката до нейното приключване. «начимостта на информационната сигурност се подчертава от факта, че »“ услугите на √ебрюдер ¬айс са сертифицирани по ISO 27001 от 2015 г.

ќсновни информационни решени€

 ъм днешна дата в √ебрюдер ¬айс са внедрени повече от 60 »“ решени€ от транспортни управленски системи за товари по суша, море и въздух, складови системи за управление – SAP ERP, бизнес информационни системи за счетоводство, управление и контрол на човешки ресурси и др.

ѕовечето процеси в √ебрюдер ¬айс са подпомагани от информационни системи от началото до кра€. ”правлението на нашите FTL/LTL и групажни линии е високо автоматизирано и оптимизирано с помощта на информационните ни системи. ¬ момента разшир€ваме автоматизаци€та в сферата на административни процеси като набиране на нов персонал и счетоводство. “ака например »“ системите на √ебрюдер ¬айс оперират с електронна платформа за подбор на служители на международно ниво, ко€то е свързана с платформи за работа в н€колко държави. —ъщо така компани€та прилага решени€ за процеса на електронно фактуриране на клиентите.

¬ √ебрюдер ¬айс работните процеси се автоматизират стъпка по стъпка с цел да се увеличи ефективността, времето и прозрачността на процесите. “ака например служителите са подпомагани от ToDo списъци и електронни приложени€ по време на работни€ процес. —тъпките в процесите стават по-€сни и прозрачни и могат да бъдат завършени само с едно движение на мишката. “ова помага да се избегнат скъпо струващи грешки и да се подобри ц€лостното качество на процеса. —истемите за управление на работните процеси прав€т €сно регламентирани компетенциите на мениджърите, а взетите решени€ документирани и възпроизводими.

Ќай-новите »“ проекти

ѕоследните »“ проекти, реализирани в компани€та, са внедр€ване на нова система за управление на връзките с клиентите (CRM), базирана на Microsoft Dynamics, и внедр€ване на система за управление на доставките. » двете системи са от гол€ма важност за √ебрюдер ¬айс, защото осигур€ват основата за ефикасни продажби и снабдителни процеси. ¬недр€вани€та на тези решени€ представл€ват особено значими »“ проекти, тъй като те зас€гат гол€ма част от потребителите в √ебрюдер ¬айс във всичките 160 офиса, разположени в 30 държави. ѕредизвикателствата при реализаци€та на тези проекти са свързани не само с внедр€ването на новите »“ системи, но също и с глобалното им разгръщане и реализиране на н€колко различни езика в кратък времеви интервал.

¬ перспектива

—ледващите крупни »“ проекти в √ебрюдер ¬айс ще бъдат свързани с развитието на нов интегриран клиентски портал, който ще обедини всички бизнес функции на едно м€сто. “ака потребителите ще имат възможност да се възползват от най-добрите практики в тази сфера.

ќсвен това през 2016 √ебрюдер ¬айс ще въведе SAP HANA като нова бизнес платформа за SAP (бизнес информационна система за счетоводство) и SAP ERP.

ѕри избора и внедр€ването на нови информационни решени€ в нашата компани€, както и досега, определ€щи ще бъдат модерната визи€ и усещане на съответните продукти, актуалността на техните базови технологии, както и т€хната стабилност, надеждност, сигурност. Ќаред с това, като фирма, ко€то развива дейността си на глобално ниво, √ебрюдер ¬айс се нуждае от многоезични, глобални »“ решени€. ѕри реализирането на следващите ни »“ проекти ще продължим да прилагаме установените в компани€та добри практики, а именно: стабилна управленска методика на проекта, опит в глобален аспект, използването на доказани технологии и платформи, сътрудничество със стратегически партньори и доставчици.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов